"audio-" - Svensk översättning

DE

"audio-" på svenska

SV

"audio-" på tyska

DE
DE

audio- {adjektiv}

volume_up
1. IT
audio-
(Audio) AG: Die meisten modernen Turbinen bestehen aus einem großen.
(Ljud) AG: De flesta moderna vindprogram består av ...
Wir teilen Schriftstücke, wir teilen Bilder, wir teilen Audio-Aufnahmen, wir teilen Videos.
Vi delar skrifter, vi delar bilder, vi delar ljud, vi delar video.
Ist AUDIOSERVER nicht gesetzt, wird die DISPLAY-Variable genommen (dann sind also Audio und Video auf dem gleichen Rechner).
Ifall AUDIOSERVER inte har angetts, så används DISPLAY-variabeln (sedan är alltså ljud och video på samma dator).
audio-
Und dieses Gesetz nannte sich der „Audio Home Recording Act“ von 1992.
Och den lagen kallades Audio Home Recording Act (Lagen för ljudinspelning i hemmet) av 1992.
Und DMCA lässt sich zurückführen auf den Audio Home Recording Act, der diese Industrien in Angst und Schrecken versetzt hat.
Och DMCA går tillbaka till Audio Home Recording Act, vilket skrämde den här branschen.
Erstens die Isolierung von Kabeln im Cockpitbereich mit dem Werkstoff Kapton, das Isoliermaterial aus Mylar und Tedlar und das interaktive Audio-Video-System des Flugzeuges.
I första hand isoleringen av kablarna i cockpit-området med materialet kapton, sedan isoleringsmaterial av mylar och tedlar, och till sist planets interaktiva audio-video-system.
SV

audio- {adjektiv}

volume_up
1. IT
audio- (även: ljud-)
Och den lagen kallades Audio Home Recording Act (Lagen för ljudinspelning i hemmet) av 1992.
Und dieses Gesetz nannte sich der „Audio Home Recording Act“ von 1992.
Och DMCA går tillbaka till Audio Home Recording Act, vilket skrämde den här branschen.
Und DMCA lässt sich zurückführen auf den Audio Home Recording Act, der diese Industrien in Angst und Schrecken versetzt hat.
I första hand isoleringen av kablarna i cockpit-området med materialet kapton, sedan isoleringsmaterial av mylar och tedlar, och till sist planets interaktiva audio-video-system.
Erstens die Isolierung von Kabeln im Cockpitbereich mit dem Werkstoff Kapton, das Isoliermaterial aus Mylar und Tedlar und das interaktive Audio-Video-System des Flugzeuges.

Användningsexempel för "audio-" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDas Menü in Fernsehapparaten oder Handys sollte eine Audio-Alternative haben.
Menyn på TV-apparater eller mobiltelefoner bör ha ett ljudalternativ.
GermanUnd dieses Gesetz nannte sich der „Audio Home Recording Act“ von 1992.
Och den lagen kallades Audio Home Recording Act (Lagen för ljudinspelning i hemmet) av 1992.
GermanWir teilen Schriftstücke, wir teilen Bilder, wir teilen Audio-Aufnahmen, wir teilen Videos.
Vi delar skrifter, vi delar bilder, vi delar ljud, vi delar video.
GermanEinige CAPTCHA-Systeme unterstützen auch Audio-Tests.
Om du vill implementera reCAPTCHA gratis på din egen webbplats kan du registrera dig här.
German(Audio) AG: Die meisten modernen Turbinen bestehen aus einem großen.
(Ljud) AG: De flesta moderna vindprogram består av ...
GermanUnd DMCA lässt sich zurückführen auf den Audio Home Recording Act, der diese Industrien in Angst und Schrecken versetzt hat.
Och DMCA går tillbaka till Audio Home Recording Act, vilket skrämde den här branschen.
GermanIst AUDIOSERVER nicht gesetzt, wird die DISPLAY-Variable genommen (dann sind also Audio und Video auf dem gleichen Rechner).
Ifall AUDIOSERVER inte har angetts, så används DISPLAY-variabeln (sedan är alltså ljud och video på samma dator).
German(Audio) Al Gore: Ich sehe mich als Teil einer Mehrheit, die Windräder sieht, und sie für eine Bereicherung der Landschaft hält.
(Ljud) Al Gore: Jag anser att jag själv är bland majoriteten som ser på vindkraftverk och känner att de är ett vackert tillägg till landskapet.
GermanSchöpferisch Tätige haben andere Interessen als die Verbraucher, und gemeinsam haben diese wiederum andere Interessen als die Händler in den Bereichen Audio, Text und Video.
Kreativa producenter har andra intressen än konsumenter och tillsammans har de andra intressen än handlare i musik, skrifter och föreställningar.
GermanDisplay-Anzeigen erzeugen eine besondere emotionale Verbindung, da sie mithilfe von Grafik-, Audio- und Videoelementen ein bestimmtes, unverwechselbares Bild von Ihrem Unternehmen zeichnen.
Visningsannonser kan skapa en känslomässig koppling med hjälp av grafik, ljud och video som förmedlar något som är unikt för ditt företag.
GermanWelche weiteren Maßnahmen wird die Kommission treffen, um die Untertitelung und Audio-Beschreibung bei der Umstellung auf digitale Fernsehdienste zu erhalten und auszubauen?
Vilka ytterligare åtgärder kommer kommissionen att vidta för att skydda och förbättra textningen och syntolkningen av program vid övergången till digitala TV-tjänster?
GermanErstens die Isolierung von Kabeln im Cockpitbereich mit dem Werkstoff Kapton, das Isoliermaterial aus Mylar und Tedlar und das interaktive Audio-Video-System des Flugzeuges.
I första hand isoleringen av kablarna i cockpit-området med materialet kapton, sedan isoleringsmaterial av mylar och tedlar, och till sist planets interaktiva audio-video-system.