"Atomkraftwerk" - Svensk översättning

DE

"Atomkraftwerk" på svenska

DE

Atomkraftwerk {neutrum}

volume_up
Atomkraftwerk (även: Kernkraftwerk)
Sie wollen ja sogar auch noch ein neues Atomkraftwerk bauen!
Där vill man ju till och med bygga ett nytt kärnkraftverk!
Im Grunde läuft es hinaus auf das Buschehr Atomkraftwerk und auf die Urananreicherungsanlage in Natanz.
Det kokar praktiskt taget ned till Bushehrs kärnkraftverk och Natanz bränsleanriktningsfabrik.
Und es wurde darüber diskutiert, was zu tun wäre, wenn ein Atomkraftwerk zu bauen sei.
Vi diskuterade vad vi skulle göra om det byggdes ett kärnkraftverk.

Användningsexempel för "Atomkraftwerk" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanUnd es wurde darüber diskutiert, was zu tun wäre, wenn ein Atomkraftwerk zu bauen sei.
Vi diskuterade vad vi skulle göra om det byggdes ett kärnkraftverk.
GermanDas Atomkraftwerk in Medzamor muss wie vereinbart spätestens im Jahr 2004 stillgelegt werden.
Kärnkraftverket i Medzamor måste stängas som överenskommet senast 2004.
GermanIm Grunde läuft es hinaus auf das Buschehr Atomkraftwerk und auf die Urananreicherungsanlage in Natanz.
Det kokar praktiskt taget ned till Bushehrs kärnkraftverk och Natanz bränsleanriktningsfabrik.
GermanSie wollen ja sogar auch noch ein neues Atomkraftwerk bauen!
Där vill man ju till och med bygga ett nytt kärnkraftverk!
GermanDer genaue Text: Bei einem Unfall in einem südkoreanischen Atomkraftwerk sind 22 Arbeiter verletzt worden.
Den exakta texten lyder: Vid en olycka i ett sydkoreanskt kärnkraftverk har 22 arbetare skadats.
GermanWas Bulgarien angeht, so habe ich zwei Anmerkungen: die erste Anmerkung betrifft das Atomkraftwerk Kozloduj.
När det gäller Bulgarien har jag två kommentarer: den första gäller kärnkraftverket i Kozloduj.
GermanSonst fällt Ihnen zum Atomkraftwerk nichts ein?
Annars har ni inget mer att säga angående kärnkraftverken?
GermanWenn ein Atomkraftwerk aus irgendeinem Grund geschlossen wird, sollten nur erneuerbare Energien stattdessen eingesetzt werden.
Om ett kärnkraftverk av någon anledning ska stängas bör det ersättas endast av förnyelsebar energi.
GermanDas Atomkraftwerk Metsamor muß abgeschaltet werden.
Kärnkraftverket Metsamor måste stängas av.
GermanAber heute gibt es nur ein ganz klares Nein zu jedem neuen Atomkraftwerk, zu jedem Bericht, der sich dafür ausspricht.
Men idag kan det bara vara ett klart nej till varje nytt atomkraftverk, till varje betänkande som yttrar sig till förmån för detta.
GermanDamit erfüllt das Atomkraftwerk Temelin keinesfalls die Auflagen der Ratsarbeitsgruppe, wie dies im Melker Prozess vereinbart wurde.
Därmed uppfyller kärnkraftverket Temelin inte alls de skyldigheter från rådets arbetsgrupp som beslutades i Melkerprocessen.
GermanKürzlich besuchte ich ein Atomkraftwerk, wo eine Batterie von der Größe eines Gebäudes im Falle eines Stromausfalls für Notstrom sorgt.
Jag var nyligen i ett kärnkraftverk där de har ett batteri stort som ett hus som levererar reservkraft i händelse av ett strömavbrott.
GermanWenn wir uns die Verzögerungen anschauen, man benötigt zwischen 10 und 19 Jahre, um ein Atomkraftwerk zu errichten von der Plannung bis zur Inbetriebnahme.
Om vi tittar på fördröjningarna, tar det mellan 10 och 19 år att bygga ett kärnkraftverk från planering till driftsättning.
GermanWährend man auf das Atomkraftwerk wartet, muss man das normale Versorgungsnetz nutzen, das in den Vereinigten Staaten und in der ganzen Welt überwiegend mit Kohle arbeitet.
Medan du väntar på ditt kärnkraftverk, måste du använda det vanliga elnätet, vilket oftast är kol i USA och i övriga världen.
GermanDieses Atomkraftwerk habe ich mehrmals besucht, und die Sicherheit dort ist dermaßen schlecht, dass ich nach diesen Besuchen froh bin, dass ich keine Kinder mehr bekommen werde.
Det är ett kärnkraftverk som jag besökt flera gånger, och jag är med tanke på den usla säkerheten glad för att jag inte skall ha fler barn.
GermanWir wissen, dass kein Atomkraftwerk zur Gänze sicher ist, und dass einige auch in anderen sicherheitsrelevanten Merkmalen dem Stand der Technik nicht entsprechen.
Vi vet att inga kärnkraftverk är helt och hållet säkra, och att några inte lever upp till dagens tekniska standard även i andra säkerhetsrelevanta avseenden.
GermanEin Atomkraftwerk braucht eine Menge an Sicherheitsmaßnahmen, und es kann geschehen, daß ein ganzer Landstrich nicht mehr bewohnbar ist, wenn dort ein Unfall geschieht.
Ett kärnkraftverk behöver ett stort antal säkerhetsåtgärder, och det kan inträffa att en hel trakt inte längre är beboelig när en olycka inträffar där.
GermanDie Gründung des Ausschusses erfolgte nur wenige Tage nachdem ein mit Nuklearbrennstoffbehältern beladener Zug bei der Ankunft im Atomkraftwerk Torness in Schottland entgleiste.
Inrättandet av kommittén sker bara några dagar efter det att ett tåg som transporterade behållare med utbränt kärnbränsle spårade ur vid ankomsten till kraftverket i Torness i Skottland.

Synonymer (tyska) till "Atomkraftwerk":

Atomkraftwerk