"Atlantik" - Svensk översättning

DE

"Atlantik" på svenska

DE

Atlantik {maskulinum}

volume_up
Atlantik (även: Atlantischer Ozean)
Herr Präsident, über dem Atlantik brauen sich dunkle Gewitterwolken zusammen.
Stora moln tornar upp sig över Atlanten, och de är tyngda av åskväder.
Die friedliche Zusammenarbeit Europas muß natürlich das Gebiet vom Atlantik bis zum Ural umfassen.
Europas fredssamarbete bör naturligtvis omfatta området från Atlanten till Ural.
Wer all dies anstrebt, dessen Interessen sind jenseits des Atlantik angesiedelt.
Den som vill detta har intressen som ligger på andra sidan Atlanten.
Nach dem Tief in der letzten EU-Wahlperiode und unter der vorigen US-Regierung scheint der Himmel über dem Atlantik wieder aufzuklaren.
Efter lågkonjunkturen under EU: s förra lagstiftande församling och Förenta staternas förra administration tycks nu skyarna över Atlantiska oceanen klarna upp.

Användningsexempel för "Atlantik" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanEs ist der absolute Wahnsinn: wir haben Erdöl im Atlantik und Autos im Ärmelkanal.
Nu är det rena, rama katastrofen: vi har olja i Atlanten och bilar i Pas-de-Calais.
GermanFrau Mann sagte es bereits: Daimler Benz/Chrysler auf beiden Seiten des Atlantik.
Mann har redan sagt det: Daimler Benz / Chrysler på båda sidor av havet.
GermanWer all dies anstrebt, dessen Interessen sind jenseits des Atlantik angesiedelt.
Den som vill detta har intressen som ligger på andra sidan Atlanten.
GermanHerr Präsident, über dem Atlantik brauen sich dunkle Gewitterwolken zusammen.
Stora moln tornar upp sig över Atlanten, och de är tyngda av åskväder.
GermanUnd 20 Jahre später überquerten 200 Leute in jedem Flugzeug den Atlantik.
Och 20 år senare var det 200 människor i varje plan som korsade Atlanten.
GermanIch habe den Eindruck, dieser Frage wird auf beiden Seiten des Atlantik ausgewichen.
Jag har intrycket att den här frågan undviks på båda sidor av havet.
GermanVergessen wir aber dennoch nicht, was jenseits des Atlantik geschehen ist.
Men vi får ändå inte glömma vad som har hänt på andra sidan Atlanten.
GermanGeneral de Gaulle träumte von einem vereinten Europa, das vom Atlantik bis zum Ural reicht.
General de Gaulle drömde om ett enat Europa från Atlanten till Uralbergen.
GermanDie friedliche Zusammenarbeit Europas muß natürlich das Gebiet vom Atlantik bis zum Ural umfassen.
Europas fredssamarbete bör naturligtvis omfatta området från Atlanten till Ural.
GermanIch halte das für einen Weg, der sich auch für andere Gebiete eignet, etwa den Atlantik.
Jag anser att det här är en bra väg att följa i andra områden, som exempelvis Atlantområdet.
GermanSind Sie sicher, Herr Präsident, daß dieser Wille auch jenseits des Atlantik geteilt wird?
Och alla dessa skulle krönas av ett gemensamt och förstärkt ledarskap tillsammans med USA.
GermanEr liegt am Atlantik, ist recht gebirgig und zählt zu den ärmsten Regionen.
Det är en av de fattigaste regionerna, den ligger på Atlantkusten och består mestadels av berg.
GermanWir dürfen nicht vergessen, dass wir an unseren Seegrenzen im Atlantik noch andere Nachbarn haben.
Vi får inte glömma att vi har andra grannar längs våra gränser längs Atlanten.
GermanWir auf dieser Seite des Atlantik haben allen Anlass, den Fehler zunächst bei uns selbst zu suchen.
Vi på den här sidan Atlanten har desto större anledning att först rannsaka vårt eget samvete.
GermanWäre es nicht sinnvoller, britische Fachleute in die entgegengesetzte Richtung über den Atlantik zu schicken?
Vore det inte klokare att sända brittisk expertis i andra riktningen över Atlanten?
GermanDie Bestände des Blauen und Weißen Marlin im Atlantik sind äußerst erschöpft und müssen geschützt werden.
Bestånden av blå marlin och spjutfisk i Atlanten är hårt exploaterade och behöver skydd.
GermanEmissionen mitten im Atlantik führen nicht zu Problemen an Land.
Utsläpp mitt på Atlanten vållar oss inga problem på land.
GermanWenn wir das erreichen, können wir auch andere Ziele für die Zusammenarbeit über den Atlantik hinweg erreichen.
Kan vi uppnå det, kommer vi också att kunna uppnå andra mål för samarbete över Atlanten.
GermanSehr viele Schiffe fischen auch Thunfisch im Atlantik, wo die ICCAT die regionale Organisation ist.
Ett mycket stort antal har också fiskat tonfisk i Atlanten, där den regionala organisationen är ICAT.
GermanSie haben es selbst so formuliert, daß wir etwas ausrichten können, wenn wir über den Atlantik hinweg zusammenarbeiten.
För som ni själv sade, om vi står enade över Atlanten, då kan vi åstadkomma något.

Synonymer (tyska) till "Atlantik":

Atlantik