"Atheismus" - Svensk översättning

DE

"Atheismus" på svenska

SV
DE

Atheismus {maskulinum}

volume_up
Atheismus
Nun hört sich dies so an, als wollte ich Atheismus predigen, und ich kann Ihnen versichern, dass ich das nicht machen werde.
Nu kanske det låter på mig som om jag skall predika ateism, och jag vill försäkra er om att så inte är fallet.
Nein, wozu ich Sie dränge -- (Gelächter) -- wozu ich Sie stattdessen dränge ist militanter Atheismus. ~~~ (Gelächter) (Applaus) Aber das beschreibt es zu negativ.
Nej, vad jag vill anmoda er --- (Skratt) -- istället vill jag uppmana er till militant ateism (Skratt) (Applåder) Men det vore att framlägga det alltför negativt.

Användningsexempel för "Atheismus" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanNun hört sich dies so an, als wollte ich Atheismus predigen, und ich kann Ihnen versichern, dass ich das nicht machen werde.
Nu kanske det låter på mig som om jag skall predika ateism, och jag vill försäkra er om att så inte är fallet.
GermanNein, wozu ich Sie dränge -- (Gelächter) -- wozu ich Sie stattdessen dränge ist militanter Atheismus. ~~~ (Gelächter) (Applaus) Aber das beschreibt es zu negativ.
Nej, vad jag vill anmoda er --- (Skratt) -- istället vill jag uppmana er till militant ateism (Skratt) (Applåder) Men det vore att framlägga det alltför negativt.