"Assoziation" - Svensk översättning

DE

"Assoziation" på svenska

DE

Assoziation {femininum}

volume_up
1. "Nebenbedeutung"
Assoziation
Das Wort erobern erzeugt in meinen Ohren vollständig falsche Assoziationen.
Ordet erövra ger i mina öron fullständigt felaktiga associationer.
Aber wenn man diese Assoziationen, diese Verbindungen herstellt dann möchte man, dass sie in der Geschichte eine Art Synergie entwickeln, und was Du dabei herausfindest, ist das, was zählt.
Men när man gör de här associationerna, vill man förena dem i en synergi i berättelsen, och det man hittar är det som spelar roll.
Davon abgesehen weckt schon das System der Fingerabdrucknahme an sich negative Assoziationen und erinnert an die Verbrechensaufklärung durch die Polizei sowie an strafbare Handlungen.
Därutöver skapar detta omfattande system för fingeravtryck negativa associationer, och det refererar till brottsutredningar av polismyndigheterna och till lagöverträdelser.
2. "Vereinigung"
Assoziation (även: Verband)
Assoziation
volume_up
sällskap {neut.} (förening)

Användningsexempel för "Assoziation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanIm Falle des Terrorismus ist diese Assoziation mit der Gewalt leider gerechtfertigt.
Denna associering med våld när det handlar om terrorism är tyvärr korrekt.
GermanIn der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts hat sich die Assoziation jedoch nur auf Chile ausgedehnt.
Men under första halvan av det här årtiondet har man endast ingått associeringsavtal med Chile.
GermanZu einer Assoziation, Herr Präsident, gehören immer zwei.
För att en associering skall komma till stånd krävs två parter.
German. ~~~ Ich kann keine Assoziation erstellen."
Men i själva verket säger människor "Jag känner inte igen människorna, jag kan inte associera dem till något".
GermanFühren wir uns noch einmal den Grundsatz der Assoziation vor Augen.
GermanDer gegenwärtige Text enthält dieses ehrgeizige Ziel, und er legt den Grundstein für die künftige Assoziation.
Den nuvarande avtalstexten innehåller detta ambitiösa mål och innebär den förberedande fasen inför den framtida associeringen.
GermanZiel dieses Abkommens ist es, eine Assoziation zu bilden und Bulgarien auf die Mitgliedschaft in der Europäischen Union vorzubereiten.
Syftet med avtalet är att få till stånd en associering för att förbereda Bulgarien för medlemskap i Europeiska unionen.
GermanPersönlich würde ich gern optimistisch sein und hoffen, dass diese Abkommen ein wertvolles Instrument darstellen, um bei der Assoziation voranzukommen.
Personligen är jag gärna optimistisk och ser dessa avtal som värdefulla redskap när det gäller att gå vidare med associeringen.
GermanMärz das Inkrafttreten des Europa-Mittelmeer-Abkommens zur Gründung einer Assoziation zwischen der EU und der Tunesischen Republik begrüßt.
EU: s ordförandeskap välkomnade den 2 mars ikraftträdandet av Europa-Medelhavsavtalet, ett associeringsavtal mellan EU och Tunisien.
GermanDarüber hinaus verfolgt es ein sehr anspruchsvolles Ziel, nämlich eine politische und wirtschaftliche Assoziation zwischen den beiden Vertragsparteien.
Å andra sidan är den slutliga målsättningen som fastställts mycket ambitiöst: ett inrättande av en politisk och ekonomisk associering parterna emellan.
GermanIch hoffe, dass die politische Führung in China tatsächlich den ersten Ansatz wählt, nämlich wieder über die Assoziation zu gehen und den Dialog aufzunehmen.
Jag hoppas att de kinesiska politiska ledarna faktiskt kommer att välja den första metoden, nämligen att återuppta dialogen genom diplomatiska förbindelser.
GermanAusgangspunkt dieser gemeinsamen Strategie und der Politik der Europäischen Union zu Lateinamerika muss der Grundsatz der Assoziation sein, und dazu bedarf es der Unterstützung beider Seiten.
Utgångspunkten för Europeiska unionens gemensamma strategi och politik för Latinamerika måste vila på associationsprincipen och måste få stöd från båda parter.
GermanHier gibt es Gründe für eine Debatte – Sie haben von der Integration gesprochen – darüber, ob die Integration eine Vorbedingung sein muss oder ob sie eine Folge der Assoziation wäre.
Och – ni talade om integration – här finns det anledning att diskutera om integration bör vara ett föregående villkor eller om den bör bli ett resultat av ländernas associering.

Synonymer (tyska) till "Assoziation":

Assoziation