"Asphalt" - Svensk översättning

DE

"Asphalt" på svenska

SV
DE

Asphalt {maskulinum}

volume_up
Asphalt
Ein breiter Reifen liegt beispielsweise gut auf dem Asphalt, gerät aber schnell ins Aquaplaning.
Ett brett däck ger till exempel bra fäste på asfalt, men det råkar lätt ut för vattenplaning.
Der Akzent verschiebt sich, weniger Beton und Asphalt und mehr Bildung für unsere Menschen in der Wissensgesellschaft.
Tonvikten skiftar från mindre betong och mindre asfalt till att utbilda våra medborgare i samhällskunskap.
Der eigentliche Lärm muss beispielsweise mit Hilfe von Flüsterreifen oder -asphalt bekämpft werden.
Man måste ta itu med själva ljudet med hjälp av exempelvis bullerdämpande däck eller bullerdämpande asfalt.

Användningsexempel för "Asphalt" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanEin breiter Reifen liegt beispielsweise gut auf dem Asphalt, gerät aber schnell ins Aquaplaning.
Ett brett däck ger till exempel bra fäste på asfalt, men det råkar lätt ut för vattenplaning.
GermanDer eigentliche Lärm muss beispielsweise mit Hilfe von Flüsterreifen oder -asphalt bekämpft werden.
Man måste ta itu med själva ljudet med hjälp av exempelvis bullerdämpande däck eller bullerdämpande asfalt.
GermanDer Akzent verschiebt sich, weniger Beton und Asphalt und mehr Bildung für unsere Menschen in der Wissensgesellschaft.
Tonvikten skiftar från mindre betong och mindre asfalt till att utbilda våra medborgare i samhällskunskap.
GermanWenn hier was geregelt wird, dann nur auf dem Asphalt.
GermanUnd Andy und sein Team fanden heraus, dass davon 200 Millionen dafür bestimmt waren, die Schulen mit Asphalt einzufassen.
Och Andy och hans grupp upptäckte att man skulle lägga 200 miljoner av dessa dollar på asfalt runt själva skolorna.
GermanDie Terroristen schleuderten den Jungen über den Asphalt in den Dschungel, danach hat man von ihm nie wieder etwas gehört.
Terroristerna släpade med sig pojken över asfalten och in i djungeln, och efter det finns inga fler uppgifter om pojken.
GermanGanze Familien fallen dem Asphalt zum Opfer.
GermanDas Myzel, unter entsprechenden Umständen, produziert einen Pilz -- der mit solcher Kraft hochschiesst, dass er Asphalt aufbrechen kann.
Mycel, under rätt omständigheter, producerar en svamp -- den bryter genom med sådan vildhet att den kan bryta asfalt.
GermanKurzum, wir müssen weniger in Asphalt, Beton und Straßen und vermehrt in Forschungsinfrastrukturen und die Ausbildung unserer Bevölkerung investieren.
Kort sagt, vi behöver investera mindre i asfalt, betong och vägar och mer i forskningsinfrastruktur och i utbildning av våra medborgare.
GermanIhrer Ansicht nach muss die Lärmbelästigung durch " offenporigen Asphalt " bekämpft werden, ein Straßenbelag, der jedoch bei Frost unerwartet glatt werden kann.
De anser att bullerstörningarna skall bekämpas med hjälp av " asfaltbetong med mycket öppen textur ", en vägbeläggning som dock kan bli oväntat hal när det fryser till.
GermanEs wäre kurzsichtig, unseren Wohlstand, unser Wohlergehen und unsere Fortschritte an der Zunahme des Verkehrs oder an der Asphalt- und Betonfläche für Autobahnen und Flughäfen zu messen.
Det skulle vara trångsynt att mäta vårt välstånd, vårt välbefinnande och våra framsteg enligt ökningen av transporterna eller enligt åtgången av asfalt och betong till motorvägar och flygplatser.

Synonymer (tyska) till "Asphalt":

Asphalt