"Artikel" - Svensk översättning

DE

"Artikel" på svenska

SV

"artikel" på tyska

DE

Artikel {maskulinum}

volume_up
Wir müssen uns heute auf Artikel 5 und Artikel 6 des Ratsbeschlusses konzentrieren.
Vi måste i dag koncentrera oss på artikel 5 och artikel 6 i rådets beslut.
Aus der Tabelle " Artikel " das Feld " Artikel_Nr " doppelt anklicken.
Dubbelklicka på fältet " Artikel_Nr " i tabellen "Artikel ".
Oder der besserpraktikablere Artikel 209A, der nun zu Artikel 280 wird.
Eller den mer funktionsdugliga artikel 209a, som nu kommer att bli artikel 280.
Artikel (även: Aufsatz, These)
Hat Mary Douglas in einem Artikel über Armut vor 35 Jahren.
Mary Douglas ställde frågan i en uppsats om fattigdom skriven för 35 år sedan.
Und sie dachten darüber nach und schrieben sogar Artikel darüber: "Wo sind all die kleinen Saurier?"
Och de tänkte på det och de skrev till och med uppsatser om det: "Var finns de små dinosaurierna?"
Vor zwei Jahren hat eine Gruppe von 20 Eukarionten-Mikrobiologen einen Artikel publiziert, über Opisthokonta -- einer Superfamilie, die Tierwelt und Pilze verbindet.
En grupp med 20 eukaryot-mikrobiologer publicerade för två år sedan en uppsats om opisthokonta -- ett super-släktskap som innefattar både djur och svampar.
SV

artikel {utrum}

volume_up
artikel (även: uppsats)
Vi måste i dag koncentrera oss på artikel 5 och artikel 6 i rådets beslut.
Wir müssen uns heute auf Artikel 5 und Artikel 6 des Ratsbeschlusses konzentrieren.
Dubbelklicka på fältet " Artikel_Nr " i tabellen "Artikel ".
Aus der Tabelle " Artikel " das Feld " Artikel_Nr " doppelt anklicken.
Eller den mer funktionsdugliga artikel 209a, som nu kommer att bli artikel 280.
Oder der besserpraktikablere Artikel 209A, der nun zu Artikel 280 wird.
artikel

Användningsexempel för "Artikel" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDer Artikel 37 in Kapitel III betrifft Pläne zur Ableitung radioaktiver Stoffe.
I artikel 37 i kapitel III behandlas planer för deponering av radioaktivt avfall.
GermanDiese Artikel begründen aber keine Zuständigkeit für die Bekämpfung von Rassismus.
Men dessa artiklar medger ingen sådan befogenhet vad gäller kampen mot rasismen.
GermanDas ist natürlich nicht unbedingt eine schnelle Reaktion im Sinne des Artikel 146.
Det är naturligtvis inte obetingat en snabb reaktion i enlighet med artikel 146.
GermanIch finde, daß Artikel 4 bei diesem Vorschlag besser ist als beim vorigen Mal.
Jag tycker att artikel 4 är tekniskt bättre i detta förslag än i förra omgången.
GermanDas darf sich bei den Problemen im Zusammenhang mit Artikel 23 nicht wiederholen.
Detta får inte upprepas i de frågor som nu är aktuella inom ramen för artikel 23.
GermanDer Gerichtshof hat 1998 bekräftigt, daß diese Aktion unter Artikel K.3 fällt.
EG-domstolen bekräftade 1998 att denna åtgärd faller inom ramen för artikel K.3.
GermanNun hat meine Fraktion nie die Aufnahme von Artikel 13 in den Vertrag befürwortet.
Nu har min grupp aldrig varit förespråkare för att ta med artikel 13 i fördraget.
GermanIch komme jetzt zu den anderen Änderungsanträgen für die Erwägungen und Artikel.
Låt mig övergå till de andra framlagda ändringsförslagen, om skälen och artiklarna.
GermanDieser Artikel gilt für Google Chrome unter Windows, Mac, Linux und Chrome OS.
Den här artikeln gäller Google Chrome i Windows, på Mac, i Linux och i Chrome OS.
GermanArtikel 1: " Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren
Artikel 1: " Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter ".
GermanIch möchte folglich die Bedeutung von Artikel 12 der Entschließung hervorheben.
Följaktligen skulle jag vilja understryka vikten av artikel 12 i resolutionen.
GermanDiese Maßnahme wurde in Übereinstimmung mit Artikel 16 der Richtlinie getroffen.
Denna åtgärd beslutades också i enlighet med direktivet, nämligen artikel 16.
GermanEs muß erfahren, daß dieser Artikel angewandt wird, wann, und in welcher Form.
Det måste få veta att denna artikel används, när den används och i vilken form.
GermanDer Erlass eines Gesetzes nach Artikel 23 hat zu solchen Bedenken Anlass gegeben.
Antagande av lagstiftning enligt artikel 23 har givit upphov till sådana farhågor.
GermanIst es zuviel verlangt, wenn wir die Einhaltung von Artikel 95 und 152 fordern?
Är det för mycket begärt att kräva att man respekterar artiklarna 95 och 152?
GermanNun, Herr Graefe zu Baringdorf hat auf das Verfahren nach Artikel 43 hingewiesen.
Graefe zu Baringdorf hänvisar visserligen till förfarandet enligt artikel 43.
GermanZweitens haben wir Bedenken wegen der gewählten Rechtsgrundlage, Artikel 235.
För det andra är vi betänksamma inför den valda rättsliga grunden, artikel 235.
GermanIn Artikel 118 steht nämlich: " Das Ergebnis der Abstimmung wird festgehalten
Det står nämligen i artikel 118: " utslaget från omröstningen registreras ".
GermanDer Rat prüft zur Zeit, inwieweit diese Mechanismen in Artikel 7 Eingang finden.
För tillfället överväger rådet att inkludera en dylik mekanism i artikel 7.
GermanIn Teil 1 von Artikel 9 heißt es, daß jeder das Recht auf Gründung einer Familie hat.
I första delen av artikel 9 fastställs: " Alla skall ha rätt att bilda familj ".

Synonymer (tyska) till "Artikel":

Artikel

Synonymer (svenska) till "artikel":

artikel
Swedish