"Art und Weise" - Svensk översättning

DE

"Art und Weise" på svenska

DE

Art und Weise {femininum}

volume_up
Art und Weise (även: Art, Weise)
Der Schwachpunkt bleibt natürlich die Art und Weise der Beschlußfassung.
Den svaga punkten förblir naturligtvis det sätt på vilket beslutsförfarandet sker.
Er fördert auf diese Art und Weise die Delegitimierung politischer Amtsträger.
Det främjar på detta sätt en avlegitimering av politiskt förtroendevalda.
Die Bürger können die Tätigkeit der Kommission auf ganz neue Art und Weise kontrollieren.
Medborgarna kan på ett helt nytt sätt kontrollera kommissionens verksamhet.
Art und Weise (även: Untersuchung)
Ja, eine Verbesserung ist notwendig, dies gilt aber auch für die Art und Weise, wie wir daran arbeiten.
Ja, fördraget behöver förbättras, men det behöver också vår metod att arbeta med det.
Meinetwegen, nicht aber auf diese Art und Weise.
För min del går det för sig, men enligt den här metoden går det inte.
Zum ersten Punkt, ob Griechenland diese niedrige Inflationsrate auf eine nicht nachhaltige Art und Weise erreicht hat, muß ich einige Bemerkungen machen.
Vad beträffar den första punkten - huruvida Grekland har uppnått inflationsläget med en icke hållbar metod - bör jag göra vissa kommentarer.

Användningsexempel för "Art und Weise" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDies sollten wir auf die vernünftigste und praktikabelste Art und Weise angehen.
Vi borde sträva efter att göra detta på det mest förnuftiga och genomförbara sättet.
GermanDie Art und Weise, wie wir Habitat definieren, finde ich immer noch problematisch.
Jag har fortfarande litet problem med det sätt på vilket livsmiljön har definierats.
GermanIch bedauere die Art und Weise, in der dieser Bericht dem Parlament vorgelegt wurde.
Jag beklagar det sätt på vilket det här betänkandet har lagts fram i kammaren.
GermanPapst Johannes Paul II. hat sie auf besonders charismatische Art und Weise vertreten.
Påven Johannes Paulus II har förespråkat dem på ett särskilt karismatiskt sätt.
GermanEs reicht nicht, dass etwas auf andere Art und Weise behauptet oder festgestellt wird.
Det är inte tillräckligt att något hävdas eller fastställs på något annat sätt.
GermanNatürlich unterscheiden sie sich hierbei in der Art und Weise ihres Vorgehens.
De sätt som vi använder för att göra detta kommer naturligtvis att variera.
GermanDurch die Art und Weise der bürokratischen Verfahren haben sie keine Chance mehr.
På grund av de byråkratiska procedurernas natur har de ingen chans längre.
GermanDas kann mich und meine Fraktion natürlich in keiner Art und Weise befriedigen.
Det är naturligtvis en sak som på intet sätt kan göra mig och min partigrupp tillfreds.
GermanAuch die Art und Weise, Beschlüsse hinter geschlossenen Türen zu fassen, war nicht gut.
Det sätt på vilket man fattade beslut bakom lyckta dörrar var inte heller bra.
GermanEr fördert auf diese Art und Weise die Delegitimierung politischer Amtsträger.
Det främjar på detta sätt en avlegitimering av politiskt förtroendevalda.
GermanMan muss dem Land also aus der Krise heraushelfen, aber auf angemessene Art und Weise.
Därför måste vi hjälpa dem att komma ur krisen, men hjälpa till på rätt sätt.
GermanNur bei der Art und Weise der Verbesserung der Verbindungskapazität sind wir uns uneinig.
Den enda skillnaden som finns är hur vi skall stärka sammankopplingskapaciteten.
GermanDer Schwachpunkt bleibt natürlich die Art und Weise der Beschlußfassung.
Den svaga punkten förblir naturligtvis det sätt på vilket beslutsförfarandet sker.
GermanPolitisch nicht nachzuvollziehen ist in diesem Fall jedoch die Art und Weise des Vorgehens.
Det som i det här fallet politiskt sett är obegripligt är hur det hela går till.
GermanWir sehen darin eine vernünftige Art und Weise im Umgang mit der alten Situation.
Vi anser detta vara ett klokt sätt att hantera den gamla situationen.
GermanDas würde dann das Problem der Arbeitslosigkeit auf äußerst praktische Art und Weise lösen.
Detta skulle då lösa problemet med arbetslöshet på ett oerhört praktiskt sätt.
GermanDie Art und Weise, wie mit diesen Leuten umgegangen wird, nenne ich psychisch unerträglich.
Det sätt som man behandlar dessa människor på kallar jag psykiskt outhärdligt.
GermanEs tut uns Leid, denn die EU könnte von „ seiner Art und Weise“ auch weiterhin profitieren.
Vi är mycket ledsna, eftersom EU fortfarande hade kunnat dra nytta av ” his way ”.
GermanDie Bürger können die Tätigkeit der Kommission auf ganz neue Art und Weise kontrollieren.
Medborgarna kan på ett helt nytt sätt kontrollera kommissionens verksamhet.
GermanAuf diese Art und Weise sollten die Mittel der Europäischen Union nicht ausgegeben werden!
Jag anser inte att Europeiska unionens pengar skall användas på detta sätt!

Synonymer (tyska) till "Art und Weise":

Art und Weise

Liknande översättningar för "Art und Weise" på svenska

weise adjektiv
Swedish
und konjunktion
Swedish