"arm" - Svensk översättning

DE

"arm" på svenska

SV
SV

"arm" på tyska

DE
DE

arm {adjektiv}

volume_up
Die Spaltung des europäischen Kontinents in West und Ost, in Arm und Reich, ist falsch.
En uppdelning av den europeiska kontinenten i Öst och Väst, i fattig och rik, är fel.
Das einzige, was meine Mutter uns über ihn erzählte, war, dass seine Familie sehr arm war.
Det enda min mor berättade för oss om honom var att hans familj var väldigt fattig.
Auf dem gesamten Kontinent ist der Unterschied zwischen Arm und Reich nur noch in Brasilien größer.
På hela kontinenten är skillnaden mellan fattig och rik bara större i Brasilien.
Ihr erster Schritt sollte darin bestehen, diesem armen tibetischen Mönch zur Hilfe zu eilen.
Första steget borde vara att rädda denna stackars tibetanska munk.
Und für die armen Übersetzer sei gesagt: ein " Alzerl " ist " ein wenig ".
För de stackars översättarna skall sägas att " Alzerl " betyder " litet grand ".
Unser Kapitän hat einen gewaltigen Vorteil gegenüber dem armen Herrn Smith.
Vår kapten har en stor fördel framför stackars Smith.
SV

arm {utrum}

volume_up
1. anatomi
arm
Där skurkar och brottslingar är gränsöverskridande måste också lagens långa arm bli det.
Wo Schurken und Verbrecher grenzüberschreitend agieren, muss dies auch der lange Arm des Gesetzes tun.
Ni kan se att hennes arm är missfärgad, lila till färgen.
Sie können sehen, dass ihr Arm verfärbt ist, lila verfärbt ist.
I det ögonblicket blev min högra arm förlamad, och då insåg jag "Jösses, jag har en stroke!
Und in diesem Moment war mein rechter Arm vollständig gelähmt. ~~~ Dann erkannte ich: "Du meine Güte!

Användningsexempel för "arm" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDie so genannten ' armen ' Länder sind nicht arm an Forderungen und Vorschlägen.
De så kallade fattiga länderna är inte fattiga när det handlar om krav och förslag.
GermanAber jetzt sagen wir: wir wußten nicht, daß Ihr so viele und daß Ihr so arm seid.
Men nu säger vi: Vi visste inte att ni var så många och att ni var så fattiga.
GermanWer sich zum ausführenden Arm ihrer Forderungen macht, muss wissen, was er tut.
Den som hjälper dem att nå målen bör vara medveten om vad han eller hon gör.
GermanDie Kinder überlegen sich Namen für die Länder - einige sind reich, andere arm.
Barnen hittar på namn till länderna – vissa är rika och andra är fattiga.
GermanEr ist auch an der Transformation vom Arm, von der Hand zum Flügel interessiert.
Han är också intresserad av förvandlingen av armen, handen, till vingen.
GermanWir sind zwar reich an Erfindungen, aber arm an erfolgreichen kommerziellen Umsetzungen.
Visserligen är vi rika på uppfinningar, men fattiga på kommersiell framgång.
GermanUnd ich fragte sie, wie es sich anfühlt, eine Ur-Ur-Urenkelin auf dem Arm zu halten.
Och jag frågade henne hur det kändes att hålla i ett barnbarns barnbarn.
GermanWas wäre, wenn meine Mutter uns erzählt hätte, dass Fides Familie arm und fleißig ist?
Vad hade hänt om min mor hade berättat för oss att Fides familj var fattig och flitig?
GermanDie Spaltung des europäischen Kontinents in West und Ost, in Arm und Reich, ist falsch.
En uppdelning av den europeiska kontinenten i Öst och Väst, i fattig och rik, är fel.
GermanWir können die Besorgnis erregende Kluft zwischen Arm und Reich nicht ignorieren.
Vi får inte ignorera den oroväckande klyftan mellan fattiga och rika.
GermanBertie County ist also nicht nur sehr ländlich, es ist auch unglaublich arm.
Så Bertie County är inte bara väldigt lantligt, det är oerhört fattigt.
GermanDas einzige, was meine Mutter uns über ihn erzählte, war, dass seine Familie sehr arm war.
Det enda min mor berättade för oss om honom var att hans familj var väldigt fattig.
GermanWie aus dem Bericht ersichtlich wird, ist die Kluft zwischen Reich und Arm größer geworden.
Som vi kan se i betänkandet har klyftan mellan rika och fattiga blivit större.
GermanJeder, ob arm oder reich, muß atmen können, gesund bleiben und trockene Füße behalten.
Alla, fattiga såväl som rika, måste kunna andas, hålla sig friska och torra om fötterna.
GermanAuf dem gesamten Kontinent ist der Unterschied zwischen Arm und Reich nur noch in Brasilien größer.
På hela kontinenten är skillnaden mellan fattig och rik bara större i Brasilien.
GermanDas betrifft vor allem die Ganzkörper-Vibrationen und weniger die Hand-Arm-Vibrationen.
Jag avser då särskilt aspekterna rörande helkroppsvibration, snarare än hand- och armvibration.
GermanDie Armut breitet sich weiter aus, und die Kluft zwischen Arm und Reich wird von Tag zu Tag größer.
Fattigdomen breder ut sig, och klyftan mellan rika och fattiga växer för varje dag.
GermanOb reich oder arm, bei dem Seebeben sitzen wir alle im selben Boot.
När det gäller flodvågen sitter vi alla, fattiga som rika, i samma båt.
GermanIn Seattle hat sich ganz deutlich gezeigt, wie ungerecht die Macht zwischen Arm und Reich verteilt ist.
I Seattle stod den skriande maktfördelningen mellan rika och fattiga helt klar.
GermanIch werde das Pro-Kopf-Einkommen auf dieser Achse zeigen, arm dort unten, reich hier oben.
Jag kommer visa inkomst per person på den här axeln istället, fattiga här nere, rika där uppe.

Synonymer (tyska) till "arm":

arm
Arm

Synonymer (svenska) till "arm":

arm