"Arbeitswoche" - Svensk översättning

DE

"Arbeitswoche" på svenska

DE

Arbeitswoche {femininum}

volume_up
Arbeitswoche
Das Ziel muß auf längere Sicht die 30-StundenWoche sein, und kurzfristig eine Arbeitswoche von 35 Stunden.
Målet bör på litet längre sikt vara 30-timmars arbetsvecka och redan nu en arbetsvecka på 35 timmar.
Ich benutze diesen Ausdruck, da Sie, Herr Präsident, eher von " Arbeitsverhältnissen " als von " kürzerer Arbeitswoche " sprachen.
Jag använder det uttrycket eftersom ni, herr ordförande, använde uttrycket " arbetsmönster " snarare än " en kortare arbetsvecka ".
Wem von uns, oder wem überhaupt, würde eine derart lange Arbeitswoche, wie sie viele junge Ärzte haben - in manchen Mitgliedstaaten über 100 Stunden -, gut bekommen?
Vem av oss, eller över huvud taget, skulle må bra av att ha så långa arbetsveckor, ibland över 100 timmar i vissa medlemsländer, som en del unga läkare har?

Användningsexempel för "Arbeitswoche" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanUnd viertens ist die Länge der Arbeitswoche eine zentrale Frage des Arbeitsmarktes.
För det fjärde är det en central arbetsmarknadsfråga om arbetsveckans längd.
GermanMan müsste die Arbeitswoche mehrfach multiplizieren und die Lehrer klonen.
Man skulle behöva multiplicera arbetsveckan och klona lärarna.
GermanDas Ziel muß auf längere Sicht die 30-StundenWoche sein, und kurzfristig eine Arbeitswoche von 35 Stunden.
Målet bör på litet längre sikt vara 30-timmars arbetsvecka och redan nu en arbetsvecka på 35 timmar.
GermanIch würde doch als erster beipflichten, dass die Arbeitswoche kürzer sein sollte, doch nur wenn die Löhne ausreichen, um davon zu leben.
Jag vore den förste att hålla med om att arbetsveckan skulle vara kortare, men bara om lönerna räcker att leva på.
GermanDerzeit werden pro Woche ca. 40 Stunden gearbeitet, wobei sich die große Mehrheit der Arbeitnehmer sogar eine noch kürzere Arbeitswoche wünscht.
För närvarande är arbetsveckan omkring 40 timmar och en stor majoritet arbetstagare vill arbeta ännu mindre.
GermanWir möchten auch betonen, dass die Arbeitswoche auf 42 Stunden reduziert und nicht von 48 auf 65 oder mehr Stunden erhöht werden sollte.
Vi vill också påpeka behovet av att minska arbetsveckan till 42 timmar, och inte öka den från 48 till 65 timmar eller mer.
GermanIch benutze diesen Ausdruck, da Sie, Herr Präsident, eher von " Arbeitsverhältnissen " als von " kürzerer Arbeitswoche " sprachen.
Jag använder det uttrycket eftersom ni, herr ordförande, använde uttrycket " arbetsmönster " snarare än " en kortare arbetsvecka ".
GermanMan muss sich gegen die flexible Arbeitswoche stellen, die Arbeitszeit begrenzen, das Mindestalter der Fahrer im Gütertransport festlegen.
Det är rätt att opponera sig emot den flexibla veckan, begränsa arbetstiden och fastställa lägsta tillåtna ålder för förarna vid godstransport.
GermanWem von uns, oder wem überhaupt, würde eine derart lange Arbeitswoche, wie sie viele junge Ärzte haben - in manchen Mitgliedstaaten über 100 Stunden -, gut bekommen?
Vem av oss, eller över huvud taget, skulle må bra av att ha så långa arbetsveckor, ibland över 100 timmar i vissa medlemsländer, som en del unga läkare har?