"Arbeitsverhältnisse" - Svensk översättning

DE

"Arbeitsverhältnisse" på svenska

DE

Arbeitsverhältnisse {neutrum pluralis}

volume_up
Arbeitsverhältnisse (även: Arbeitsverhältnis)

Användningsexempel för "Arbeitsverhältnisse" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanSchließlich möchte ich auf die atypischen Arbeitsverhältnisse hinweisen.
Slutligen, herr ordförande, vill jag ta upp det atypiska arbetet.
GermanDie Zunahme der befristeten Arbeitsverhältnisse hat Unsicherheit im Leben der Frauen geschaffen.
Ökningen av visstidsanställningar har skapat osäkerhet i kvinnornas liv.
GermanSie werden in zweifelhafte Arbeitsverhältnisse und Scheinehen gelockt.
De lockas in i tvivelaktiga arbetsförhållanden och skenäktenskap.
GermanTrotz verbesserter Rechtsvorschriften sind Sicherheit und Arbeitsverhältnisse nach wie vor unzulänglich.
Säkerheten och arbetsförhållandena brister fortfarande, trots bättre lagstiftning.
GermanIn diesen Drittländern werden nun Arbeitserlaubnis und eventuelle Arbeitsverhältnisse nicht so genau kontrolliert.
I de länderna kontrolleras nämligen inte arbetstillstånd och eventuella arbetsavtal.
GermanAll dies ist inakzeptabel unter den Bedingungen der Arbeitslosigkeit und der ungesicherten Arbeitsverhältnisse.
Allt detta är oacceptabelt när vi har arbetslöshet och korttidsanställda.
GermanWir brauchen flexible Arbeitsverhältnisse, aber ohne arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Diskriminierung.
Vi behöver flexibla arbetsvillkor men utan diskriminering av arbetsrätt och social trygghet.
GermanTeure Tarifverträge und Regelungen zur Verbesserung der Arbeitsverhältnisse sind dann zumeist nicht mehr gültig.
Dyra kollektivavtal och bestämmelser om bättre arbetsförhållanden gäller då ofta inte längre.
GermanWas atypische Arbeiten, unsichere Arbeitsverhältnisse usw. betrifft, so sind davon vor allem Frauen betroffen.
Det är särskilt kvinnorna som drabbas när det gäller atypiska arbeten, osäkra arbetsförhållanden etc.
GermanDagegen wird es nicht dazu beitragen, die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Menschen in Mexiko zu verbessern.
Däremot kommer det inte att bidra till att förbättra livs- och arbetsvillkoren för människorna i Mexiko.
GermanDie darin geforderte " strukturelle Reform " des Arbeitsmarkts bedeutet noch unsicherere Arbeitsverhältnisse.
" Strukturreformen " av arbetsmarknaden som den förespråkar innebär en ökad osäkerhet för anställningsavtalen.
GermanDie Bedingungen sowohl für unbefristete als auch für befristete Arbeitsverhältnisse sind in Tarifverträgen geregelt.
Anställningsvillkoren är både för tillsvidareanställda och visstidsanställda reglerade i kollektivavtal.
GermanZugleich sind immer mehr bestehende Arbeitsverhältnisse ungesichert, und davon sind vor allem Frauen betroffen.
Samtidigt skapar den befintliga arbetslösheten alltmer otrygghet, och kvinnor drabbas hårdast av denna otrygghet.
GermanEs geht um die prinzipielle Frage der Harmonisierung und der Eingriffe in Lohn- und Arbeitsverhältnisse durch die EU.
Det är den principiella frågan om hur långt EU bör gå för att harmonisera och ingripa i löner och arbetsvillkor.
GermanDie rechtliche Gleichstellung der atypischen Arbeitsverhältnisse und der Vollzeitarbeit wird von mir uneingeschränkt unterstützt.
Att rättsligt jämställa atypiska arbetsförhållanden och heltidsarbete kommer av mig få oinskränkt stöd.
GermanDie Vereinbarung betrifft ja nur Teilzeitarbeitskräfte und läßt die anderen atypischen Arbeitsverhältnisse außer acht.
Avtalet gäller ju bara deltidsanställda och underlåter helt och hållet att beakta andra icke-typiska anställningar.
Germanwird keinerlei Kritik an der auf Flexibilität und Unsicherheit der Arbeitsverhältnisse beruhenden ' Beschäftigungspolitik ' geübt,
kritiserar den inte en? sysselsättningspolitik? som grundar sig på flexibilitet och ökad arbetsosäkerhet,
GermanKonkurrierende Lotsen- und Schleppdienste gehen zulasten der Sicherheit, der Arbeitsverhältnisse sowie der Existenzsicherheit.
Konkurrens mellan lots- och bogseringstjänster sker på bekostnad av säkerheten, arbetsförhållandena och existenssäkerhet.
GermanKlar ist auch, dass dies in großem Maße auf unsichere Arbeitsverhältnisse und Veränderungen in der Art der Arbeit zurückzuführen ist.
Det är också tydligt att detta till stor del beror på osäkerhet på arbetsplatsen och på förändringar i arbetets karaktär.
GermanChina verfügt über den Vorteil, dass die Arbeit dort billig ist, und dass nach unseren Maßstäben mitunter zweifelhafte Arbeitsverhältnisse herrschen.
Kineserna har fördelen med billig arbetskraft och ibland, utifrån våra normer, tvivelaktiga arbetsförhållanden.