"Arbeitsrecht" - Svensk översättning

DE

"Arbeitsrecht" på svenska

DE

Arbeitsrecht {neutrum}

volume_up
Arbeitsrecht
Hier sind wir jedoch mit dem Hinweis auf nationales Arbeitsrecht einverstanden.
Här är vi dock införstådda med hänvisningen till nationell arbetsrätt.
Wichtig ist aber auch die Frage von Arbeitsrecht und Arbeitszeit.
Viktig är emellertid även frågan om arbetsrätt och arbetstid.
Letztere sind dem Arbeitsrecht der Mitgliedstaaten und der Autonomie der Tarifpartner vorbehalten.
De sistnämnda är förbehållna medlemsstaternas arbetsrätt och arbetsmarknadsparternas autonomi.

Användningsexempel för "Arbeitsrecht" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanHier sind wir jedoch mit dem Hinweis auf nationales Arbeitsrecht einverstanden.
Här är vi dock införstådda med hänvisningen till nationell arbetsrätt.
GermanDas finnische Arbeitsrecht kennt den Begriff des Freiwilligendienstes nicht.
I Finland känner arbetslagstiftningen inte begreppet volontärarbete.
GermanDer Kompromiss klammert ausdrücklich die sozialen Errungenschaften und das Arbeitsrecht aus.
Det har gjorts helt klart att social standard och arbetsrätten undantas i kompromissen.
GermanDadurch wird ferner gewährleistet, dass das Arbeitsrecht eingehalten wird.
Det är också en garanti för att arbetslagstiftningen respekteras.
GermanDas Arbeitsrecht und die Welt haben sich jedoch seit 1911 weiterentwickelt.
Arbetsrätten och världen har emellertid förändrats sedan 1911.
GermanLetztere sind dem Arbeitsrecht der Mitgliedstaaten und der Autonomie der Tarifpartner vorbehalten.
De sistnämnda är förbehållna medlemsstaternas arbetsrätt och arbetsmarknadsparternas autonomi.
GermanDie Arbeitslosigkeit ist stark angestiegen, was teilweise auf das unflexible Arbeitsrecht zurückzuführen ist.
Arbetslösheten har ökat mycket kraftigt, delvis beroende på den stela arbetsrätten.
GermanWichtig ist aber auch die Frage von Arbeitsrecht und Arbeitszeit.
Viktig är emellertid även frågan om arbetsrätt och arbetstid.
GermanDas Arbeitsrecht, Tarifverträge und das Recht auf Arbeitskampf werden von der Richtlinie nicht berührt.
Arbetsrätten, kollektivavtalen och rätten att vidta stridsåtgärder berörs inte av direktivet.
GermanSomit wurde die Büchse der Pandora geöffnet, und das Arbeitsrecht ist wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen.
Pandoras ask har alltså öppnats och arbetsrätten har raserats fullständigt.
GermanJedes Land muss natürlich das internationale Arbeitsrecht einhalten; mit dieser Aussage bin ich völlig einverstanden.
Jag stöder helt åsikten att varje land måste respektera den internationella arbetsrätten.
GermanAußerdem halte ich es für gerechtfertigt, ausdrücklich zu vermerken, dass die Richtlinie das Arbeitsrecht nicht berührt.
Jag anser också att påståendet att direktivet inte påverkar arbetslagstiftningen är riktigt.
GermanEin offenkundiges Beispiel dafür ist das Arbeitsrecht.
Ett tydligt exempel på detta är rätten till arbete.
GermanDas Arbeitsrecht und damit zusammenhängende Fragen sollten hauptsächlich in der nationalen Zuständigkeit liegen.
Arbetsrätten och därmed sammanhängande frågor skall huvudsakligen falla under den nationella kompetensen.
GermanEbenso wäre es sehr wünschenswert, das Arbeitsrecht aus Artikel 2 herauszunehmen, um keinen gefährlichen Streit auszulösen.
På samma sätt vore det mycket bra om arbetsrätten uteslöts från artikel 2, för att undvika en farlig tvist.
GermanDazu zählt auch das Arbeitsrecht, da es sich bei den Tätigkeiten im Sport und im Fußball um unterschiedliche Dimensionen handelt.
Detta inbegriper arbetslagstiftningen, för verksamheten inom idrotten och fotbollen har många dimensioner.
GermanDies gilt im Falle der Beschäftigung, insbesondere für diejenigen, die keine haben, solange wir das Arbeitsrecht nicht beschädigen.
Detta är rätt i fråga om sysselsättning, särskilt för dem som inte har någon, så länge vi inte skadar arbetsrätten.
GermanIn einigen Mitgliedstaaten sieht das Arbeitsrecht vor, jeden illegalen Vertrag in einen unbefristeten Vollzeitvertrag umzuwandeln.
I vissa stater anger arbetslagen att alla illegala arbetskontrakt måste omvandlas till tillsvidarekontrakt på heltid.
GermanWie wir gehört haben, ist der Fall ein Beispiel für nur eine der vielen Ungereimtheiten im Arbeitsrecht vieler unserer Mitgliedstaaten.
Som vi har hört är fallet bara ett exempel på de många avvikelser som finns i arbetsrätten i många medlemsstater.
GermanIn Europa haben wir ein Arbeitsrecht mit besonders starkem Arbeitnehmerschutz, was die Kosten der Waren immens in die Höhe treibt.
I Europa har vi arbetslagstiftning med ett särskilt starkt skydd för arbetare, vilket ökar kostnaden för varor kraftigt.