"Arbeitnehmervertreter" - Svensk översättning

DE

"Arbeitnehmervertreter" på svenska

DE

Arbeitnehmervertreter {maskulinum}

volume_up
Arbeitnehmervertreter

Användningsexempel för "Arbeitnehmervertreter" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanNatürlich ist dabei an die Mitwirkung des Betriebsrates, der Arbeitnehmervertreter gedacht.
Naturligtvis måste även arbetsgivarorganisationerna och representanter för arbetstagarna delta.
GermanIch glaube, viele Arbeitnehmervertreter im Vereinigten Königreich wollen weitreichende Veränderungen.
Jag tror att många Labourföreträdare i Förenade kungariket vill ha långtgående förändringar.
GermanDazu müssen in den Beschlüssen die Stellungnahmen der Arbeitnehmervertreter berücksichtigt werden.
Ledningen måste följaktligen ta hänsyn till arbetstagarföreträdarnas åsikter i beslutsfattandet.
GermanDer zweite Aspekt betrifft die effektive und vollwertige Konsultation der Arbeitnehmervertreter im Rahmen der Verfahren.
Den andra aspekten gäller seriöst och fullödigt samråd med arbetstagarföreträdare inom förfarandenas ramar.
GermanArbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter sind darin einig, dass diese Richtlinie nicht zu mehr Wettbewerb führt.
Såväl hamnarnas arbetsgivar- som arbetstagarorganisationer är eniga om att detta direktiv inte leder till ökad konkurrens.
GermanDas System wirkt dann, wenn die Arbeitnehmervertreter vor Ort nach den nationalen Gesetzen ausreichende Rechte besitzen.
Systemet får effekt när de lokala arbetstagarrepresentanterna har tillräckliga rättigheter enligt de nationella lagarna.
GermanDie Mitglieder nach der deutschen AG werden gewählt, die Arbeitnehmervertreter nach der Europäischen Aktiengesellschaft nicht.
De medlemmar som följer tysk bolagslag blir valda, arbetstagarnas representanter i det europeiska aktiebolaget blir det inte.
GermanDie Kommission begrüßt jedoch die Einbeziehung der Arbeitnehmervertreter in die Kontrollverfahren, die bei Unternehmenszusammenschlüssen angewandt werden.
Kommissionen välkomnar dock engagemanget från företrädare för arbetstagare i kontrollprocessen av koncentrationer.
GermanLassen Sie mich auch nochmals die Bedeutung effizienter, rechtzeitiger und umfassender Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmervertreter bekräftigen.
Låt mig än en gång bekräfta betydelsen av effektivt, tidigt och omfattande samråd med arbetstagarnas representanter.
GermanDiese angeblichen Rechte beschränken sich auf die Mitwirkung der " Arbeitnehmervertreter im Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan der Europäischen Gesellschaft ".
Dessa påstådda rättigheter begränsas till inflytande för " arbetstagare i SE-bolagets förvaltnings- eller tillsynsorgan ".
GermanDie Gewerkschaften und andere Arbeitnehmervertreter haben das Recht, sich dazu zu äußern, bevor das bietende Unternehmen eine endgültige Entscheidung trifft.
Fackföreningar eller andra företrädare för de anställda kommer att ha rätt att yttra sig om det innan målbolaget fattar ett beslut.
GermanWir haben den Beitrag, den die Arbeitnehmervertreter in dem Verfahren leisten können, in jeder Hinsicht begrüßt und, mehr noch, mitunter sogar gesucht.
Vi har hur som helst välkomnat, och inte nog med det, ibland faktiskt sökt de impulser företrädare för arbetstagarna kan ge i förfarandet.
GermanHeute Vormittag habe ich einige Arbeitnehmervertreter empfangen und sie aufgefordert, die Aktionen zu beenden, die rund um das Parlament stattfinden.
I morse tog jag emot några representanter för arbetarna, och jag har bett dem att få ett slut på de aktioner som försiggår omkring parlamentet.
GermanDrittens, ein Ausbleiben rechtzeitiger und effektiver Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmervertreter lässt sich durch nichts rechtfertigen.
För det tredje så kan ingenting berättiga frånvaron av information till och samråd med arbetstagarrepresentanter, i god tid och på ett effektivt sätt.
GermanAlle lokalen Arbeitnehmervertreter bekommen Mindestrechte, die ihnen helfen, die vom europäischen Betriebsrat erhaltenen Informationen zu verwerten.
Alla lokala arbetstagarrepresentanter får minimirättigheter som hjälper dem att utnyttja de upplysningar som de får från det europeiska företagsrådet.
GermanWir hatten Gelegenheit, Arbeitnehmervertreter und Gewerkschafter aus Portugal und anderen Orten Europas anzuhören und mit ihnen zu sprechen.
Vi fick tillfälle att lyssna på och debattera med företrädare för arbetstagarna, med portugisiska syndikalister och med syndikalister från andra håll i Europa.
GermanUnd diese bilden unter so dramatischen Umständen ihren einzigen Rückhalt - die Arbeitnehmervertreter und deren Solidarität sowie die Solidarität der Gewerkschaften.
Och arbetstagarnas företrädare och deras solidaritet, liksom fackföreningarna, är deras enda medel i dessa så dramatiska omständigheter.
GermanDies ist auch der Sinn des Änderungsantrags, den meine Fraktion eingereicht hat, in dem für die Arbeitnehmervertreter die Möglichkeit eines aufschiebenden Vetorechts gefordert wird.
Det är inriktningen i det ändringsförslag som min grupp lagt fram med en begäran om möjligheten för arbetstagarnas företrädare att ha ett suspensivt veto.
GermanNötig sind beispielsweise eine aktivere Teilnahme der Arbeitnehmer am Beschlußfassungsprozeß in den Unternehmen sowie die Stärkung der Rechte der Arbeitnehmervertreter.
Det behövs till exempel ett aktivare deltagande från arbetstagarnas sida vid beslutsfattandet på företagen och en förstärkning av arbetstagarrepresentanternas rättigheter.
GermanDrittens wird, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber keine Übereinkunft erzielen, nach Ablauf der Verhandlungsfrist eine Mindestquote der Arbeitnehmervertreter bindend.
För det tredje kommer, om arbetstagare och arbetsgivare inte når en överenskommelse sedan förhandlingsfristen gått ut, en lägsta kvot av arbetstagarrepresentanter bli bindande.

Synonymer (tyska) till "Arbeitnehmervertreter":

Arbeitnehmervertreter