"Arbeitnehmer" - Svensk översättning

DE

"Arbeitnehmer" på svenska

DE

Arbeitnehmer {maskulinum}

volume_up
Arbeitnehmer
Ältere Arbeitnehmer werden die jungen Menschen als ihre Konkurrenten betrachten.
Äldre arbetstagare kommer att betrakta unga människor som sina konkurrenter.
Sicherheit der durch explosionsfähige Atmosphären gefährdeten Arbeitnehmer
Säkerhet för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär
Diese Verordnung gilt jedoch nur für Arbeitnehmer, die Unionsbürger sind.
Denna förordning är emellertid tillämplig på arbetstagare som är gemenskapsmedborgare.

Användningsexempel för "Arbeitnehmer" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanSie wird es nicht, wenn die Grundrechte der Arbeitnehmer nicht gesichert werden.
Så är ju inte fallet om arbetstagarnas grundläggande rättigheter inte garanteras.
GermanDas kommt der Mobilität der Arbeitnehmer zugute, was ja auch nicht unwichtig ist.
Detta befrämjar i hög grad arbetstagarnas rörlighet, och det är mycket viktigt.
GermanUnd der Selbständige ist ein Arbeitnehmer nach Definition, Begriff und Inhalt.
Egenföretagaren är en arbetstagare, per definition, per koncept och per innebörd.
GermanEs gibt Probleme zum Beispiel beim Zugang zur Beschäftigung für Arbeitnehmer.
Det finns till exempel problem med tillgången till anställning för arbetstagarna.
GermanÄltere Arbeitnehmer werden die jungen Menschen als ihre Konkurrenten betrachten.
Äldre arbetstagare kommer att betrakta unga människor som sina konkurrenter.
GermanDie andere Backe sei die Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen.
Den andra skänkeln är arbetstagarnas delaktighet i den produktiva förmögenheten.
GermanHier nutzt man skrupellos die Ängste der Arbeitnehmer um ihren Arbeitsplatz aus.
Man har på ett skrupelfritt sätt utnyttjat sina anställdas skräck att förlora jobben.
GermanDie Folge ist, dass Tausende Arbeitnehmer ihre Arbeitsplätze verlieren werden.
Som ett resultat av detta kommer tusentals personer att förlora sina arbeten.
GermanEs gilt, unbedingt die Macht der Arbeitnehmer auf europäischer Ebene zu stärken.
Det är absolut nödvändigt att förstärka löntagarnas makt på europeisk nivå.
GermanSicherheit der durch explosionsfähige Atmosphären gefährdeten Arbeitnehmer
Säkerhet för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär
GermanDie berüchtigte " new economy " dient keineswegs den Interessen der Arbeitnehmer.
Den beryktade nya ekonomin kommer inte att tjäna arbetstagarnas intressen.
GermanArtikel 6, 9 und 13 stellen eine Verbesserung der Rechte der Arbeitnehmer dar.
Artiklarna 6, 9 och 13 innebär en förbättring av de anställdas rättigheter.
GermanAuch die Mitwirkung, Anhörung und Ausbildung der Arbeitnehmer sind zu fördern.
Dessutom måste arbetstagarnas deltagande, samråd och utbildning uppmuntras.
GermanDoch lebenslanges Lernen spielt für die europäischen Arbeitnehmer kaum eine Rolle.
Livslångt lärande är dock långt ifrån någon realitet för de europeiska arbetstagarna.
GermanWir wissen, daß nur jeder dritte Arbeitnehmer die Möglichkeit einer Ausbildung hat.
Vi vet att det bara är var tredje anställd som får tillgång till utbildning.
GermanIch lehne die Vorstellung ab, unflexible Unternehmen und Arbeitnehmer zu schützen.
Jag accepterar inte idén med att skydda oflexibla företag och arbetstagare.
GermanDie Arbeitnehmer haben ein vitales Interesse an Mittelstand und Handwerk.
Arbetstagarna har ett vitalt intresse av små och medelstora företag och hantverk.
GermanJetzt stehen dank den schwedischen Gewerkschaften lettische Arbeitnehmer ohne Arbeit da.
Tack vare de svenska fackföreningarna står nu lettiska arbetstagare utan arbete.
GermanHerr Ratspräsident, 2006 ist das Europäische Jahr der Mobilität der Arbeitnehmer.
Herr rådsordförande! 2006 är Europeiska året för arbetstagares rörlighet.
GermanVon ArbeitnehmerInnenrechten und sozialen Standards ist in dem Abkommen keine Rede.
Det talas ingenting om löntagarrättigheter eller social välfärd i avtalet.