"April" - Svensk översättning

DE

"April" på svenska

SV
SV

"april" på tyska

volume_up
april {substantiv}
DE
DE

April {maskulinum}

volume_up
April
volume_up
april {substantiv}
Unsere Arbeiten zum Aktionsplan beispielsweise sind Mitte April abgeschlossen.
Exempelvis är vårt arbete beträffande handlingsplanen klart i mitten av april.
Die USA und Großbritannien beschlossen im April 1991 eine Flugverbotszone.
Förenta staterna och Förenade kungariket upprättade en flygfri zon i april 1991.
Ich bitte das Präsidium, uns diese Erklärung noch vor der Sitzung im April vorzulegen.
Jag ber presidiet utfärda denna förklaring före sammanträdesperioden i april.
SV

april {substantiv}

volume_up
april
Exempelvis är vårt arbete beträffande handlingsplanen klart i mitten av april.
Unsere Arbeiten zum Aktionsplan beispielsweise sind Mitte April abgeschlossen.
Förenta staterna och Förenade kungariket upprättade en flygfri zon i april 1991.
Die USA und Großbritannien beschlossen im April 1991 eine Flugverbotszone.
Jag ber presidiet utfärda denna förklaring före sammanträdesperioden i april.
Ich bitte das Präsidium, uns diese Erklärung noch vor der Sitzung im April vorzulegen.

Användningsexempel för "April" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanSie haben ja in diesem Hause im April 2004 die 30 vorrangigen Projekte angenommen.
Godkände ni inte de 30 prioriterade projekten här i denna kammare i april 2004?
GermanApril aus.
De rådande sanktionerna mot regimen i Myanmar kommer att upphävas den 29 april.
GermanUnsere Arbeiten zum Aktionsplan beispielsweise sind Mitte April abgeschlossen.
Exempelvis är vårt arbete beträffande handlingsplanen klart i mitten av april.
GermanApril hatte ich persönlich mit der Macau-Frage zu tun.
Jag har själv, ända sedan 25 aprilrevolutionen, varit engagerad i Macaofrågan.
GermanBirma hat keine der drei Kriterien erfüllt, die die EU im April aufgestellt hatte.
Burma har inte infriat ett enda av de tre kriterier som fastställdes av EU i april.
GermanDie USA und Großbritannien beschlossen im April 1991 eine Flugverbotszone.
Förenta staterna och Förenade kungariket upprättade en flygfri zon i april 1991.
GermanDas schwedische Modell wird in dem im April 2004 erzielten Kompromiss garantiert.
Sverige har en modell som garanterades i den kompromiss som vi träffade i april 2004.
GermanDas türkische Militär marschierte Anfang April mit Tausenden Soldaten im Nordirak ein.
Turkisk militär marscherade i början av april med tusen soldater in i norra Irak.
GermanZehn Mitgliedstaaten schlossen sich im Zeitraum von Januar bis April 2001 der Klage an.
Tio medlemsstater anslöt sig till stämningsansökan mellan januari och april 2001.
GermanDas derzeitige Projekt wird im April 2006, also in wenigen Wochen, abgeschlossen.
Det pågående projektet kommer att avslutas i april 2006, om några veckor.
GermanKönnten wir sie nicht bis zur Plenartagung im April in Straßburg vertagen?
Kan vi inte skjuta upp omröstningen till sammanträdesperioden i Strasbourg i april?
GermanEnde April haben wir die Vertreter der meisten dieser Bewegungen in Tel Aviv getroffen.
I slutet av april i Tel Aviv mötte vi företrädare för flertalet av dessa rörelser.
GermanIch bitte das Präsidium, uns diese Erklärung noch vor der Sitzung im April vorzulegen.
Jag ber presidiet utfärda denna förklaring före sammanträdesperioden i april.
GermanApril sind keine Änderungsanträge gestellt worden.
Inga ändringar har föreslagits inför sammanträdena den 27 och den 28 april.
GermanApril einen Vorschlag unterbreiten.
Det är kommissionens uppgift att lägga fram ett förslag för rådet per den 20 april.
GermanDie entscheidende Sitzung dieses Obersten Rates findet ja bereits Mitte April statt.
Det avgörande styrelsemötet kommer trots allt att hållas i mitten av april.
GermanDie konkreten Vorschläge für die Verhandlungspositionen werden wir im April vorlegen.
I april lägger vi fram de konkreta förslagen till förhandlingsståndpunkter.
GermanDa es um eine heikle Angelegenheit geht, konnten wir sie nicht auf April verschieben.
Eftersom det är en känslig fråga, så kan vi inte skjuta upp den till april.
GermanDie Kommission muß ihre Vorschläge für neue Zielvorhaben im April vorlegen.
Kommissionen måste lägga fram sina förslag om nya riktade åtgärder i april.
GermanInsofern ist April meiner Ansicht nach das späteste Datum, um Beschlüsse zu fassen.
Detta innebär att beslutsprocessen måste inledas senast i april enligt min uppfattning.

Synonymer (tyska) till "April":

April