"Anteil an" - Svensk översättning

DE

"Anteil an" på svenska

SV
DE

Anteil an [exempel]

volume_up
Anteil an
Sie müssen unbedingt zu der Einsicht gelangen, dass sie selbst Anteil an diesen Misserfolgen haben.
De måste också skynda sig att erkänna sin egen andel i de här misslyckandena.
Tatsächlich ist es so, daß ihr Anteil an den Emissionen im Verkehrsbereich bedeutend höher ist, als wir das bisher angenommen haben.
Det är faktiskt så, att deras andel i utsläppen från transporter är betydligt högre än man tidigare trodde.
Erneuerbare Energien werden wohl immer beschworen, doch ihr Anteil an der Energieerzeugung wächst zu langsam, Förderprogramme werden vom Rat zusammengestrichen.
Förnybara energiformer kommer att ha sin betydelse, men deras andel i energiproduktionen växer för långsamt, stödprogrammen bantas av rådet.

Användningsexempel för "Anteil an" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanEs ist nicht wahr, dass Großbritannien den größten Anteil an Leiharbeitern hat.
Det stämmer inte att Förenade kungariket har det största antalet arbetstagare.
GermanDie Europäische Union hat den höchsten Anteil an installierter Kapazität in der Welt.
Större delen av den installerade kapaciteten i världen finns i Europeiska unionen.
GermanDrittens steigt der Anteil des Stroms an der Bruttoenergie, der schon 40 Prozent beträgt.
För det tredje: elens andel av bruttoenergin, som redan är 40 procent, lär öka.
GermanDer Anteil der IKT an unserem Bruttoinlandsprodukt beträgt bereits 10 %.
Informations- och kommunikationsindustrins andel av vår BNP är redan ca 10 procent.
GermanUnd dennoch liegt sein Anteil an den Mitteln des EAGFGL - Abteilung Garantie nur bei 4 %.
Emellertid utgör den bara 4 procent av budgeten för EUGFJ, garantisektionen.
GermanDie Frauen tragen einen unverhältnismäßigen Anteil an unbezahlter Arbeit.
Kvinnorna utför en oproportionerligt stor andel av det oavlönade arbetet.
GermanSie müssen den Anteil an erneuerbaren Energien erhöhen, um vom Ölmarkt unabhängiger zu werden.
De måste öka andelen förnybar energi för att bli mindre beroende av oljemarknaden.
GermanDie Kommission trägt einen entscheidenden Anteil an der gegenwärtigen WTO-Handelspolitik.
Kommissionen spelar en avgörande roll i WTO: s nuvarande handelspolitik.
GermanSie haben keinen Anteil an ihren Dörfern, der regionalen oder nationalen Wirtschaft.
De har ingen del i den lokala, regionala eller nationella ekonomin.
GermanMeine Anwesenheit hebt den Anteil heute etwas an, aber auch nur deshalb, weil der Saal leer ist.
Min närvaro gör andelen en aning högre i dag, men det beror på att kammaren är tom.
GermanAlle Akteure müssen ihren einklagbaren Anteil an der Verantwortung tragen.
Alla aktörer måste bära sin del av ansvaret, där talan kan väckas.
GermanDer Anteil der Tourismusbranche an der Beschäftigung in der Europäischen Union liegt bei 5 %.
Som ekonomisk sektor står turistbranschen för 5 procent av jobben i Europeiska unionen.
GermanNicht von ungefähr hat die Europäische Union wesentlichen Anteil an dieser Entscheidung.
Det är inte en tillfällighet att Europeiska unionen har bidragit avsevärt till detta beslut.
German- Wie hoch ist der prozentuale Anteil dieser Personen an der Gesamtzahl der Beschäftigten?
- hur stor andel av det totala antalet arbetstagare utgör detta antal?
GermanDer Anteil der niederländischen Landwirtschaft an der europäischen Agrarproduktion liegt bei 7 %.
De nederländska jordbruken står för 7 procent av jordbruksproduktionen i EU.
GermanSie müssen unbedingt zu der Einsicht gelangen, dass sie selbst Anteil an diesen Misserfolgen haben.
De måste också skynda sig att erkänna sin egen andel i de här misslyckandena.
GermanIn meinem kleinen Land ist prozentual der größte Anteil an EMAS-zertifizierten Betrieben vorhanden.
I mitt lilla land finns den procentuellt största delen av EMAS-certifierade företag.
GermanSo weisen zum Beispiel pädophile und pornographische Inhalte einen großen Anteil an Hautfarben auf.
Till exempel kännetecknas pedofili och pornografi av stora hudfärgade fält.
GermanDerzeit beträgt der Anteil der EU-Mitgliedstaaten an der Schiffbauindustrie weltweit etwa 20 Prozent.
I dag är EU-ländernas andel av världsmarknad av storleksordningen 20 procent.
GermanAmerika akzeptiert nur einen Anteil von 3 % an ausländischen Produktionen.
Amerika accepterar endast 3 % av allt audio-visuellt material utifrån av icke-amerikanskt ursprung.

Liknande översättningar för "Anteil an" på svenska

an preposition
Swedish
von Anfang an adverb
hängen an verb
Swedish