"Anteil" - Svensk översättning

DE

"Anteil" på svenska

SV
volume_up
Anteile {mask. plur.}
SV
SV
DE

Anteil {maskulinum}

volume_up
Anteil
Die Frauen tragen einen unverhältnismäßigen Anteil an unbezahlter Arbeit.
Kvinnorna utför en oproportionerligt stor andel av det oavlönade arbetet.
Warum sollen Frauen ihren gleichen Anteil am politischen Entscheidungsprozeß haben?
Varför måste kvinnor ha en lika stor andel i den politiska beslutsprocessen?
Der Anteil der IKT an unserem Bruttoinlandsprodukt beträgt bereits 10 %.
Informations- och kommunikationsindustrins andel av vår BNP är redan ca 10 procent.

Användningsexempel för "Anteil" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDie kreativen Branchen in Europa haben einen Anteil von 12 % am europäischen BIP.
De kreativa industrierna i Europa bidrar med cirka 12 procent till Europas BNP.
GermanDas ist der zweithöchste Anteil in den 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
Denna siffra är den näst högsta bland de 15 medlemsstaterna i Europeiska unionen.
GermanUnter diesen Bevölkerungsgruppen stellt das Volk der Mapuche den größten Anteil.
Bland den infödda minoritetsbefolkningen är mapuchefolket störst procentuellt sett.
GermanEs ist nicht wahr, dass Großbritannien den größten Anteil an Leiharbeitern hat.
Det stämmer inte att Förenade kungariket har det största antalet arbetstagare.
GermanWir müssen insbesondere den Anteil weiblicher und älterer Arbeitskräfte erhöhen.
Vi måste öka kvinnors och äldre arbetstagares deltagande på arbetsmarknaden.
GermanIhr Anteil wird verzerrt, weil die Schattenwirtschaft in manchen Staaten groß ist.
Andelen snedvrids, eftersom den inofficiella ekonomin är stor i många stater.
GermanDaher muß der Anteil der Mittel der Rubrik 4 für die ärmsten Länder erhöht werden.
Utgiftsområde 4, stödet till de fattigaste länderna, bör få en mycket större andel.
GermanEs erscheint äußerst fraglich, ob die USA ihren Anteil wie geplant übernehmen wird.
Det verkar förvisso mycket tveksamt att USA skall överlämna sin del såsom planerat.
GermanWarum sollen Frauen ihren gleichen Anteil am politischen Entscheidungsprozeß haben?
Varför måste kvinnor ha en lika stor andel i den politiska beslutsprocessen?
GermanDie Europäische Union hat den höchsten Anteil an installierter Kapazität in der Welt.
Större delen av den installerade kapaciteten i världen finns i Europeiska unionen.
GermanAn den erreichten Ergebnissen hatte die Ratspräsidentschaft entscheidenden Anteil.
Ordförandelandets insats var avgörande för att kunna uppnå dessa resultat.
GermanIn der Tat liegt der Anteil Spaniens am Körnerleguminosenanbau in der EU bei 90 Prozent.
I själva verket är också Spaniens andel av EU: s trindsädesodlingar 90 procent.
GermanWir wollen den Anteil der erneuerbaren Energie von heute 7 % auf 15 % anheben.
Vi vill öka bidraget från förnybara energikällor från dagens 7 procent till 15 procent.
GermanZu diesem Zweck erhöht sie den Anteil der Gemeinschaftsmittel von 10 auf 20 %.
Det är med sådana mål som gemenskapens medfinansiering ökar från tio till tjugo procent.
GermanDrittens steigt der Anteil des Stroms an der Bruttoenergie, der schon 40 Prozent beträgt.
För det tredje: elens andel av bruttoenergin, som redan är 40 procent, lär öka.
GermanDer Anteil der IKT an unserem Bruttoinlandsprodukt beträgt bereits 10 %.
Informations- och kommunikationsindustrins andel av vår BNP är redan ca 10 procent.
GermanEs zeigt das durchschnittliche Einkommen in China als Anteil dessen der USA.
Det ritar upp inkomst, medelinkomst för Kina procentuellt gentemot medelinkomst för USA.
GermanDas ist mehr als in den 15 gegenwärtigen Mitgliedstaaten, wo dieser Anteil bei 74 % liegt.
Det är mer än i dagens 15 medlemsstater, där motsvarande siffra är 74 procent.
German18 % Anteil als Ziel sind sinnvoll und werden auch von der Kommission gefordert.
Att den skall täcka 18 procent är ett vettigt mål, och det är också vad kommissionen kräver.
GermanDie Kommission hat vorgeschlagen, diesen Anteil bis zum Jahr 2010 zu verdoppeln.
Kommissionen har föreslagit att denna andel fördubblas till år 2010.