"Ansturm" - Svensk översättning

DE

"Ansturm" på svenska

DE

Ansturm {maskulinum}

volume_up

Användningsexempel för "Ansturm" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanSie wird schon dem Ansturm der ersten WTO-Verhandlungen nicht standhalten.
Den kommer inte att kunna hålla stånd mot anstormningen i samband med de första WTO-förhandlingarna.
GermanDen Untersuchungen und bisherigen Erfahrungen zufolge wird es keinen Ansturm auf einen Medizintourismus geben.
Forskning och experiment visar att den medicinska turismen inte kommer att öka med stormsteg.
GermanDies ist ein Grund für den Ansturm äthiopischer Truppen auf den Hafen in Assab gegen Ende des Krieges.
Det är en av anledningarna till de etiopiska styrkornas framstöt mot Assab-hamnen under slutet på kriget.
GermanUnter dem Ansturm der angelsächsischen Globalisierung benötigen diese nationalen Bäume alle ihre tief reichenden kulturellen Wurzeln, um standzuhalten.
Ställda inför de anglosaxiska globaliseringsvindarna behöver dessa nationella träd alla sina djupa kulturrötter för att inte blåsa omkull.
GermanDer wachsende Touristenstrom nach Mitteleuropa dürfte EU-Regionen entlasten, die gegenwärtig unter einem allzu starken Ansturm von Touristen leiden.
Den ökande turismen till Centraleuropa förväntas lindra trycket på de EU-regioner som nu håller på att drunkna i den överväldigande vågen av turister.
GermanSchließlich sollte man sich noch fragen, warum sich der gewaltige Ansturm der Liberalisierung, für die sich die Kommission so einsetzt, im Hinblick auf die Postdienste nun etwas gelegt hat.
Slutligen är det lämpligt att fråga sig varför den allsmäktiga vågen av avreglering som kommissionen varit mästare i stannat upp inför posttjänsten.
GermanUm den Ansturm zu stoppen, muss die Illusion zerstört werden, dass man illegal nach Europa einreisen und illegal hier bleiben oder sogar einen legalen Status bekommen könne.
För att stoppa invasionen måste vi få bort illusionen att det är möjligt att ta sig in olagligt i EU och antingen stanna kvar där olagligt eller reglera sin situation.
GermanNehmen wir das Beispiel Spaniens, das vor kurzem fast 700 000 Personen regularisiert hat und das sich heute dem größten Ansturm von Zuwanderern ausgesetzt sieht, den es je gegeben hat.
Tag Spanien till exempel, som nyligen införlivade 700 000 personer med det lagliga systemet, och nu utsätts för det största bombardemanget av invandrare i landets historia.

Synonymer (tyska) till "Ansturm":

Ansturm