"anstreben" - Svensk översättning

DE

"anstreben" på svenska

DE

anstreben [anstrebend|angestrebt] {verb}

volume_up
Wir müssen nämlich gleiche Rechte für alle Weltbürger anstreben.
Vi måste nämligen sträva efter lika rättigheter för alla världsmedborgare.
Daher müssen wir in erster Linie die Entwicklung guter Ersatzstoffe anstreben.
Därför måste vi i första hand sträva efter bra ersättningsprodukter.
Als Gesetzgeber müssen wir Genauigkeit und Präzision anstreben.
Som lagstiftare måste vi sträva efter exakthet och precision.

Användningsexempel för "anstreben" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanWir müssen überall eine verantwortungsvolle, nachhaltiger Fischerei anstreben.
Vi måste eftersträva ett fiske som är ansvarsfullt och hållbart över hela världen.
GermanDie Systeme, die wir in Europa anstreben müssen, sollten auf zwei Pfeilern beruhen.
Jag tror att de system som vi skall eftersträva här i Europa måste stå på två ben.
GermanSie muss in ihrer Menschenrechtspolitik mehr Kohärenz und mehr Konsequenz anstreben.
Vi måste arbeta mot mer sammanhållning och mer konsekvens i vår människorättspolicy.
GermanWir haben immer gesagt: Wir müssen auf jeden Fall eine politische Lösung anstreben.
Vi har alltid sagt att vi framför allt skall fortsätta sträva mot en politisk lösning.
GermanNachhaltige Entwicklung ist etwas Selbstverständliches, das wir alle anstreben.
Hållbar utveckling är något självklart, något som vi alla eftersträvar.
GermanDies entspricht dann auch dem, was Sie in der Lissabon-Strategie anstreben.
Detta skulle vara förenligt med vad ni vill uppnå genom Lissabonstrategin.
GermanWir sollten eine schlankere EU mit mehr Freiheiten für die Mitgliedstaaten anstreben.
Vi vill kunna skapa ett slankare EU med större frihet för medlemsländerna.
GermanDas müssen wir anstreben und das heißt, sachliche Haushaltsentscheidungen zu treffen.
Vi måste dock investera i detta, och det innebär att lämpliga budgetbeslut måste fattas.
GermanKurzfristig sollten wir, wie ich meine, eine " rauscharme " Gesellschaft anstreben.
På kort sikt anser jag att vi måste sträva mot ett drogfritt samhälle.
GermanDies ist aus bestimmten Gründen heute noch nicht erreichbar, aber wir sollten es anstreben.
Detta är av vissa anledningar ännu inte uppnåeligt i dag, men det bör eftersträvas.
GermanDie Union sollte hier keine europäische Regelung, also keinen künstlichen Schutz anstreben.
Det får inte Europa vilja bestämma, det vill säga inget konstgjort skyddande.
GermanDaher müssen wir in erster Linie die Entwicklung guter Ersatzstoffe anstreben.
Därför måste vi i första hand sträva efter bra ersättningsprodukter.
GermanWir müssen verstehen, unter welchem Druck unsere Partner stehen und was sie anstreben.
Vi måste förstå de påtryckningar som utövas gentemot våra partner samt deras önskningar.
GermanSollten wir hier jedoch nicht eine ' sowohl/als auch'-Lösung anstreben?
Måste vi dock inte i det här fallet sträva efter en? och-och? -inställning?
GermanWir sollten alle etwas Höheres als nur die Entlastung des Haushaltsplans anstreben.
Vi bör alla sikta högre än beviljandet av ansvarsfrihet för budgeten.
GermanAus eben diesem dritten Grund müssen wir über 1,5 % hinaus 0,5 % anstreben.
Det är en tredje anledning att gå längre än 1,5 och till 0,5 procent.
GermanWir müssen eine science-based Lösung für das sinks-Problem anstreben.
Vi måste sträva mot en vetenskapligt grundad syn på problemet med sänkor.
GermanWas wir anstreben ist gut, und wir müssen für die richtige Art der Beförderung sorgen.
Vad vi försöker göra är bra, och det är nödvändigt att införa den rätta typen av transporter.
GermanDas heißt aber nicht, dass wir nicht auch weiterhin eine noch bessere Zusammenarbeit anstreben.
Det innebär inte att vi inte kommer att fortsätta sträva efter ännu bättre samarbete.
GermanDie Grundfrage ist und bleibt, ob wir einen Sozialstaat oder einen liberalen Staat anstreben.
Grundproblemet är och kommer alltid att vara: trygghet eller liberalism?