"Anstoß" - Svensk översättning

DE

"Anstoß" på svenska

SV
DE

Anstoß {maskulinum}

volume_up
Anstoß
Als Schiedsrichterin schlage ich Frau Lulling vor, und Sie, Herr Präsident, werden den Anstoß geben.
Jag föreslår Lulling som domare och att ni, herr talman, gör avspark.
Ich finde, die Europäische Union und ihre Sicherheitsstrategie wären wichtig genug, ohne so einen Anstoß gemacht zu werden.
Jag anser att Europeiska unionen och dess säkerhetsstrategi vore viktiga nog, utan att man måste göra en sådan avspark.
Wenn Sie mir den Ball für den Anstoß geben, dann werde ich es mit Sicherheit nicht dabei bewenden belassen, sondern ihn ins Tor befördern!
Om jag får bollen för att göra avspark, så nöjer jag mig sannerligen inte med det; jag går direkt på målet!

Användningsexempel för "Anstoß" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanGerade hier ist der Anstoß durch die Mitteilung der Kommission zu begrüßen.
Just här kan man välkomna den impuls som getts genom kommissionens meddelande.
GermanEs ist nicht leicht vorherzusagen, wer wann den entscheidenden Anstoß geben wird.
Det kan vara svårt att se vem som ger den hälsobringande chocken och när.
GermanDen Anstoß dazu gab nicht irgendein Organ wie die Kommission oder das Parlament.
Det startade inte på initiativ från någon institution som kommissionen eller parlamentet.
GermanIch bin überzeugt, dass dies einen Anstoß für solche Gedenkfeiern geben kann.
Jag är övertygad om att detta kan ge drivkraft åt dylika minnesevenemang.
GermanIch bitte Sie daher, gemeinsam mit dem Parlament den Anstoß dafür zu geben.
Jag ber er därför att tillsammans med parlamentet sätta igång med detta.
GermanOft genügt ein kleiner Anstoß wie dieser, um die Dinge ins Rollen zu bringen.
Ofta räcker det med lite hjälp på traven av det här slaget för att sätta bollen i rullning.
GermanDer Gipfel von Lissabon hat meines Erachtens dazu einen neuen Anstoß gegeben.
Jag tror att toppmötet i Lissabon givit en ny impuls till en sådan.
GermanDie Europäische Union muß hier unseres Erachtens selbst einen spürbaren Anstoß geben.
Europeiska unionen själv måste där enligt oss ge en ordentlig knuff.
GermanDieser Rechtsgrundlagenvorschlag soll einen Anstoß für mehr Beschäftigung in Europa geben.
Detta förslag till rättslig grund skall ge en impuls till ökad sysselsättning i Europa.
GermanSie nehmen unter anderem Anstoß an unseren großzügigen Ausgabenvergütungen.
Så tar de bland annat anstöt av våra rikliga omkostnadsersättningar.
GermanWir hoffen, dass dies ein wirksamer Anstoß für andere sein wird, unserem Beispiel zu folgen.
Vi hoppas att det kommer att ge ett starkt incitament för andra att följa vårt exempel.
GermanDie Schlußfolgerungen des Rates von Luxemburg sind sicher ein guter Anstoß.
Slutsatserna från toppmötet i Luxemburg är redan en bra anledning.
GermanDie Kommission hat dazu durch den von ihr vorgeschlagenen Verhaltenskodex einen Anstoß gegeben.
Kommissionen har gjort en ansats till det genom de förhållningsregler som de föreslår.
GermanDen Anstoß zu ihnen gibt momentan nicht die Kommission selbst.
De är för närvarande inte föremål för något initiativ av kommissionen själv.
GermanIch habe vor allem an einer Passage zur Hartz-Kommission Anstoß genommen.
Jag har främst hakat upp mig på ett stycke om Hartz-kommissionen.
GermanDazu wird in dem Bericht von Herrn Morillon ein unmissverständlicher Anstoß gegeben.
I Morillons betänkande ges en tydlig knuff i denna riktning.
GermanAn dieser zweitägigen Verspätung will ich keinen Anstoß nehmen, habe dazu jedoch einige Anmerkungen.
Jag bryr mig inte om de två dagarnas försening, men jag har dock ett antal anmärkningar.
GermanDiese Erweiterung wird der Wirtschaft in allen europäischen Ländern einen kräftigen Anstoß geben.
Den kommer att innebära ett enormt uppsving för allas vår ekonomier.
GermanIn Cancún haben wir dazu mittels einer parlamentarischen Konferenz einen weiteren kräftigen Anstoß gegeben.
I Cancún kom vi en bra bit på väg i denna riktning via en parlamentarisk konferens.
GermanAls Schiedsrichterin schlage ich Frau Lulling vor, und Sie, Herr Präsident, werden den Anstoß geben.
Jag föreslår Lulling som domare och att ni, herr talman, gör avspark.

Synonymer (tyska) till "Anstoß":

Anstoß