"anstellen" - Svensk översättning

DE

"anstellen" på svenska

DE

anstellen [anstellend|angestellt] {verb}

volume_up
Sie müssen Firmen anwerben, die die ersten Ankömmlinge anstellen.
Ni behöver attrahera företag, vilka kommer att anställa de först inflyttade.
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Also die ersten sind die üblichen Verdächtigen Lehrer anstellen, Schulmahlzeiten, Schuluniformen, Stipendien.
Så de första är de gamla vanliga, anställa lärare, skollunch, skoluniformer, stipendier.

Användningsexempel för "anstellen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanWas Ihre Frage betrifft, kann ich leider keine fundierten Vermutungen anstellen.
Jag är rädd att jag inte kan komma med någon kvalificerad gissning som svar på er fråga.
GermanEine solche werden wir anstellen, und wir werden auch darauf zurückkommen.
Vi kommer att genomföra en sådan granskning och också återkomma till frågan.
GermanInfolgedessen will ich nicht zusätzlich noch eigene positive Betrachtungen dazu anstellen.
Därför tänker jag inte lägga mina positiva tankar om den frågan till mängden.
GermanHiernach möchte ich eine letzte Betrachtung politischer Art anstellen.
När detta väl är sagt vill jag bara göra ett sista tillägg av politisk natur.
GermanWir sollten Nachforschungen anstellen, um zu sehen, was wirklich passiert ist.
Vi bör inleda efterforskningar för att se vad som verkligen har hänt.
GermanDies ist die erste Überlegung, die ich im Zusammenhang mit diesem Bericht anstellen wollte.
Detta är den första påpekande som jag ville göra i anslutning till detta betänkande.
GermanIch möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
GermanDie Regionen und Völker ohne einen Staat werden ebenfalls ihre Überlegungen anstellen.
Regionerna och folken utan stat kommer också att dra sina slutsatser.
GermanUnd es geht um die Dinge, die kleine Kinder mit ihren Eltern anstellen.
Den heter "Pop-it," Den handlar om sådant små barn gör med sina föräldrar.
GermanIch werde dieses Thema mit meinen Beratern durchsprechen und weitere Überlegungen dazu anstellen.
Jag kommer att ta upp frågan med mina rådgivare och överväga saken ytterligare.
GermanDeshalb müssen wir neue Überlegungen zu unserer Entwicklungspolitik anstellen.
Vi måste därför återuppta diskussionerna om vår biståndspolitik.
GermanSie müssen Firmen anwerben, die die ersten Ankömmlinge anstellen.
Ni behöver attrahera företag, vilka kommer att anställa de först inflyttade.
GermanIch würde gern in diesem Bereich eine Überlegung zum Mitentscheidungsverfahren anstellen.
Jag skulle i det här sammanhanget vilja göra en kritisk analys av medbeslutandeförfarandet.
GermanUnd wir konnten sie sogar anstellen -- was wir jetzt gemacht haben -- um Proben von Tieren zu sammeln.
Vi vill till och med värva dem - vilket vi också gjort nu - att ta prover på djur.
GermanHier müssen die Mitgliedstaaten jeweils ihre eigenen Berechnungen anstellen.
Individuella medlemsstater måste göra sina egna beräkningar.
GermanIch habe selbstverständlich für diesen Bericht gestimmt, doch möchte ich eine Überlegung anstellen.
Jag röstade naturligtvis för det, men skulle ändå vilja göra ett påpekande.
GermanDaher ist ein Vergleich, wie Sie ihn hier anstellen, aus meiner Sicht nicht angebracht.
Därför anser jag att den jämförelse som ni gör är malplacerad.
GermanIch möchte lediglich einige sachliche und nüchterne Betrachtungen anstellen.
Låt mig utifrån vanligt sunt förnuft göra några påpekanden.
GermanEine politische Krise muss politisch beantwortet werden, und dazu müssen wir Überlegungen anstellen.
En politisk kris kräver ett politiskt svar, och detta måste vi tänka över.
GermanWir müssen also echte Überlegungen zur WTO-Reform anstellen.
Vi måste således sätta igång ett verkligt reflektionsarbete om hur WTO skall förändras.