"anständig" - Svensk översättning

DE

"anständig" på svenska

DE

anständig {adjektiv}

volume_up
anständig (även: gründlich, ordentlich)
Wir müssen die Dinge anständig regeln und die Erscheinungen in den Griff bekommen.
Vi vill att den här saken regleras på ett ordentligt sätt och att situationen kan behärskas.
Jag var tvungen att göra det ordentligt.
Deshalb bin ich dankbar, daß Herr Whitehead dennoch ein anständiges Resultat zustande gebracht hat.
Och jag är således tacksam att Whitehead ändå lyckats komma till ett ordentligt resultat.

Användningsexempel för "anständig" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanEin Land kann durchaus anständig sein, auch wenn es von Frau Swiebel kritisiert wird.
Ett land kan mycket väl vara anständigt även om det kritiseras av Swiebel.
GermanWir müssen die Dinge anständig regeln und die Erscheinungen in den Griff bekommen.
Vi vill att den här saken regleras på ett ordentligt sätt och att situationen kan behärskas.
GermanWir haben noch nicht einmal unseren EU bislang anständig auf die europäische Bühne gebracht.
Vi har inte ens lyckats lansera EU: s egen toppdomän framgångsrikt i Europa.
GermanIch danke Herrn Koukiadis dafür, dass er so anständig war und seinen Bericht niedergelegt hat.
Jag tackar Koukiadis för att han gjorde vad som var rätt och lade fram sitt betänkande.
GermanGlaubwürdig und anständig sind wir also dann, wenn wir etwas für die Menschen tun, die keine Arbeit haben.
Att göra något för dem som inte har något arbete är därför något som inger trovärdighet och respekt.
GermanOder würden Sie als Kommission vorschlagen, dass wir weitere Kontrollen brauchen, um das anständig zu kontrollieren?
Eller anser ni, liksom kommissionen, att det behövs mer kontroller för att ha riktig koll på detta?
GermanHuman bedeutet sowohl „ menschlich“ als auch „ anständig“.
Human betyder både ” human ” och ” anständig ”.
GermanDas musste ich anständig machen.
GermanDann wird Afrika in der Lage sein, seine Landwirtschaft in ausreichendem Maße zu entwickeln, um seine Bevölkerung anständig zu ernähren.
Afrika kan då utveckla sitt jordbruk tillräckligt för att producera det som behövs för att försörja sin befolkning.
GermanAber bezahlt er dich anständig dafür?
GermanEs ist nicht eben anständig, wenn Sie auf eigene Faust mit dem Rat verhandeln und lediglich Ihre eigenen Änderungsanträge berücksichtigen.
Det är inte särskilt hederligt att förhandla med rådet på eget initiativ och sedan bara ta hänsyn till sina egna ändringsförslag.
GermanDie Menschen, die mit den Tieren umgehen, sind beim Tierschutz entscheidend, und wenn die anständig mit ihnen umgehen, dann wird es auch klappen.
De människor som handskas med djuren är avgörande, och om de handskas med dem på ett anständigt sätt kommer det också att fungera.
GermanDie Menschen haben im Laufe der Zeit die schrecklichsten Dinge begangen – Dinge, die menschlich gewesen sein mögen, aber mitnichten anständig waren.
Människorna har under tidernas lopp gjort de mest avskyvärda saker – saker som kanske varit humana, men absolut inte anständiga.
GermanAuf die Art und Weise hat man den Kommissionspräsidenten anständig ausgestattet und die Funktion von vier für Außenpolitik zuständigen Kommissaren geschmälert.
Man har klätt på kommissionens ordförande ordentligt och samtidigt klätt av de fyra kommissionärer som ansvarar för utrikespolitiken.
GermanIch weiß aber auch, daß, wenn wir nicht in der Lage sind, solche Programme auch anständig zu verwalten, hinterher der Frust größer ist als die Erfolge.
Jag vet emellertid även att om vi inte kan förvalta sådana program på ett vettigt sätt kommer frustrationen efteråt att vara större än framgången.
GermanDer von mir angeführte Fall hat gezeigt, daß Usbekistan sich in religiösen Fragen, aber auch bei allen anderen Problemen der Menschenrechte anständig verhält.
Det av mig anförda fallet har visat att Uzbekistan uppträder oanständigt i religiösa frågor, men också i alla andra problem som rör de mänskliga rättigheterna.
GermanDamit das Beispiel Schule macht, damit die Nachbarorte sehen: Wenn man sich anständig verhält, wenn man den Vertrag wirklich einhält, dann wird man auch belohnt.
För att exemplet skall bilda skola, för att grannorterna skall se: När man uppträder anständigt, när man verkligen håller fördraget, då blir man också belönad.
GermanEs hat den Anschein, als könnten sich die Mitgliedstaaten einfacher darüber einigen, wie wir die Menschen von der EU fern halten können, als darüber, wie wir ihnen anständig Einlass gewähren.
Det verkar enklare för medlemsstaterna att komma överens om hur folk skall hållas utanför EU än om hur de skulle kunna släppas in.
GermanMeiner Meinung nach ist es den Wählern gegenüber nicht anständig, wenn das Europäische Parlament sich damit beschäftigt, ob die Fußbodenneigung 12 oder 12,5 % betragen soll.
Jag anser inte att det är hederligt mot väljarna att parlamentet ägnar sig åt att ta ställning till om golvlutningen skall vara 12 eller 12,5 procent.
GermanNatürlich habe ich mir gesagt: Jetzt warst du einmal anständig, indem du nicht mehr Geld gefordert hast, und just dann hat der Rat gesagt, das ist immer noch zu viel!
Naturligtvis sade jag till mig själv: För en gångs skull var du hygglig nog att inte begära mer pengar, och precis då säger rådet att det fortfarande är för mycket!