"Ansporn" - Svensk översättning

DE

"Ansporn" på svenska

SV
DE

Ansporn {maskulinum}

volume_up
Es gibt also einen großen Ansporn, daß wir etwas tun.
Så här har vi ett verkligt incitament för oss att göra något.
Zunächst wäre dann kein Ansporn für ein umweltfreundliches Design vorhanden, was die gesamte Richtlinie praktisch verwässern würde.
För det första skulle det inte finnas något incitament för ekodesign, vilket i praktiken skulle urvattna hela direktivet.
Die Entschlossenheit, mit der sie in den letzten Jahren Wirtschaftsreformen durchgeführt haben, sollte allen Euro-Ländern als Ansporn dienen.
Den drivkraft de haft vid genomförandet av ekonomiska reformer de senaste åren borde fungera som incitament för alla euroländer.
Ansporn
Ein Ansporn für mehr globalen Handel ist ein Ansporn für mehr globalen Wohlstand.
En sporre för utökad global handel är en sporre för större global välfärd.
Det blev en sporre för deras reformprocess.
Im Gegenteil, dieses Argument muß Ansporn sein, den rechtlichen Schutz so schnell wie möglich durchzusetzen.
Tvärtom måste detta argument vara en sporre till att så snabbt som möjligt genomföra det rättsliga skyddet.

Användningsexempel för "Ansporn" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanEin Ansporn für mehr globalen Handel ist ein Ansporn für mehr globalen Wohlstand.
En sporre för utökad global handel är en sporre för större global välfärd.
GermanDer bevorstehende Beitritt einiger neuer Mitgliedstaaten dient dabei lediglich als Ansporn.
Den kommande anslutningen av flera nya medlemsstater är bara en stimulans till det.
GermanUnsere Antwort muß ihnen als Ansporn dienen, aber auch auf realistischen Erwartungen basieren.
Vårt svar måste vara stimulerande, men också baserat på realistiska förväntningar.
GermanPatente sind ein wichtiges zur Gewährung von Schutzrechten und damit ein Ansporn für Erfinder.
Patent är en viktig aspekt av juridiska rättigheter för att uppmuntra uppfinningar.
GermanDas könnte vielleicht ein Ansporn sein, wenn es sich als notwendig erweist.
Det kunde kanske få lite fart på dem om det skulle behövas.
GermanIm Ausschuss wurde eine klare Entscheidung erzielt, mit der die Kommission nun einen starken Ansporn erhält.
Ett tydligt beslut uppnåddes i utskottet, vilket ger kommissionen ett gott råd.
GermanEs hat alle Kapitel abgeschlossen und ist ein Beispiel und Ansporn für all seine Nachbarländer.
Bulgarien har avslutat alla kapitel och är ett föredöme och en inspiration för alla sina grannar.
GermanDiese Unzufriedenheit ist der Ansporn zur Erreichung von Ergebnissen.
Det är råmaterialet som ligger till grund för resultat.
GermanDas wäre angenehm und würde einen großen Ansporn für uns bedeuten.
Det skulle vara trevligt och mycket uppmuntrande för oss.
GermanIch danke Ihnen für diese Anfrage, die auch für mich ein Ansporn ist, noch größere Wachsamkeit an den Tag zu legen.
Jag är glad att ni ställde denna fråga, som också hjälper mig att vara vaksam.
GermanDie Debatten, die Sie jetzt führen, müssen meiner Meinung nach einen Ansporn in dieser Richtung darstellen.
De debatter som ni nu kommer att genomföra kommer säkerligen att bli en sporre i den riktningen.
GermanEs gibt also einen großen Ansporn, daß wir etwas tun.
Så här har vi ett verkligt incitament för oss att göra något.
GermanSie brauchen Ansporn, und diese Firmen brauchen Hilfe.
De behöver uppmuntran och dessa firmor behöver hjälp.
GermanIm Gegenteil, dieses Argument muß Ansporn sein, den rechtlichen Schutz so schnell wie möglich durchzusetzen.
Tvärtom måste detta argument vara en sporre till att så snabbt som möjligt genomföra det rättsliga skyddet.
GermanIch hoffe, daß diese Botschaft von der Slowakei als ein Ansporn zur Konsolidierung der Demokratie verstanden wird.
Jag hoppas att Slovakien kommer att uppfatta detta budskap som en uppmaning till att förstärka demokratin.
GermanIch hoffe, dass dies ein Ansporn ist für die übernächsten Ratspräsidentschaften wie Portugal.
Jag hoppas att detta kommer att bli en uppmuntran för de länder – såsom Portugal – som ska ta över rådets ordförandeskap efter Finland.
GermanWir haben jedoch nur die Möglichkeit, Ansporn zu geben.
GermanVielmehr muß deren Leistung ein Ansporn für die Nachzügler sein, sonst wird es zukünftig keinen Fortschritt geben.
Deras prestation måste vara en sporre för eftersläntarna, annars kommer det inte att ske några framsteg i framtiden.
GermanMai ein Ansporn, das Konzept main-streaming in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens durchzusetzen.
På så vis är den 8 maj en sporre till att genomföra konceptet main-streaming på alla områden av samhällslivet.
GermanAbschließend möchte ich dem Parlament für seinen Ansporn und seine Unterstützung in dieser wichtigen Angelegenheit danken.
Avslutningsvis vill jag tacka er för parlamentets uppmuntran och stöd för vårt arbete med denna viktiga fråga.