"ansetzen" - Svensk översättning

DE

"ansetzen" på svenska

DE

ansetzen [ansetzend|angesetzt] {verb}

volume_up

Användningsexempel för "ansetzen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanErstens versteht die Öffentlichkeit immer weniger, wo wir unsere Grenzen ansetzen.
För det första blir allmänheten allt osäkrare på vad vi betraktar som våra gränser.
GermanDa genau muß die Diskussion über den Bericht des Kollegen Buffetaut ansetzen.
Just här måste diskussionen om kollegan Buffetauts betänkande ta sin utgångspunkt.
GermanIch stimme dem Herrn Abgeordneten zu, daß wir bei den Ursachen ansetzen müssen.
Jag håller fullständigt med ledamoten om att vi måste ta itu med orsakerna.
GermanDas Pilotprogramm, das Sie kennen, HANDEL 2000, wird genau an diesen Stellen ansetzen.
Pilotprogrammet Handel 2000 vilket ni känner till skall inriktas på just detta.
GermanHier müssen wir sehr strenge Kriterien ansetzen und entsprechend vorgehen.
Man måste förhålla sig mycket sträng i dessa frågor och även handla därefter.
GermanIn der Diskussion ist auch deutlich geworden, wo wir in unserer Arbeit ansetzen müssen.
Under diskussionen har det också blivit tydligt var vi måste börja med vårt arbete.
GermanDeshalb wollen wir als Maßstab eine Stromkennzahl und die Effizienz von 80 % ansetzen.
Därför vill vi som måttstock fastslå ett alfavärde och en effektivitet om 80 procent.
GermanSie wissen nicht, wo die Grenzen sind, sie wissen nicht, wie sie sie richtig ansetzen sollen.
De vet inte var gränserna går, de vet inte hur de skall börja med det på rätt sätt.
GermanWir müssen den Druck auf die Länder erweitern und verstärken und dort ansetzen, wo es wehtut.
Vi måste öka och intensifiera påtryckningarna på dessa länder och slå där det gör ont.
GermanDaran sollten unsere Gesellschaft und die Öffentliche Hand, aber auch Privatinitiativen ansetzen.
Det bör vårt samhälle och det allmänna, men även privata initiativ ta itu med.
GermanIch denke, es gibt eine Reihe von Lösungen, mit denen man hier ansetzen kann.
Jag tror att det finns många lösningar som kan börja tillämpas.
GermanDa müssen wir ansetzen, und da ist das FP7 ein ganz wichtiger Baustein.
Detta bör vi åtgärda, och för detta är det sjunde ramprogrammet en mycket viktig komponent.
GermanIch weiß, daß wir viele gute Dinge tun, aber wir müssen bei diesem wesentlichen Punkt ansetzen.
Jag vet att vi gör många bra saker, men låt oss börja med det väsentliga.
GermanOb wir es nun mit 18 bis 20 % ansetzen oder höher, es ist jedenfalls ein Riesenpotential da.
Oavsett om vi beräknar den till 18-20 procent eller högre, så utgör det en enorm potential.
GermanWir müssen bei der jungen Bevölkerung ansetzen, wenn wir erfolgreich europäische Politik machen wollen.
Om vi vill att EU: s politik ska bli framgångsrik måste vi börja med ungdomarna.
GermanDie Integration setzt also wie man sehen kann sehr früh an, ja sie muss sogar bei der Schule ansetzen.
Funktionshindrade är inte indelade i sektorer eller avdelningar av passivitet.
GermanDiese Haltung, das ist unser Thema, und da müssen wir ansetzen.
Det är denna attityd vi måste ta itu med, och det är här vi måste börja.
GermanEs gibt positive Entwicklungen, und gestern haben wir gesehen, wo das Parlament ansetzen kann.
Det positiva i det hela är att vi i går såg vad parlamentet kan göra.
GermanMan muss bei der Suche nach einer Lösung bei der derzeitigen Lage der Jugendlichen ansetzen.
Vi måste angripa problemet mot bakgrund av den situation som unga människor befinner sig i dag.
GermanWir müssen zuerst an die Kleinen denken und zusehen, wie wir dort den Hebel ansetzen können.
Vi måste först tänka på de små och se till hur vi kan hjälpa dem.

Synonymer (tyska) till "ansetzen":

ansetzen