DE

ansehen [ansehend|angesehen] {verb}

volume_up
Wir möchten das weiterhin als Ausnahmeregelung ansehen.
Vi vill även i fortsättningen betrakta det som en undantagsbestämmelse.
Man kann es sogar als ein Beispiel für interinstitutionelle Zusammenarbeit ansehen.
Man kan till och med betrakta det som ett exempel på ett interinstitutionellt samarbete.
Können wir das Treffen des Europäischen Rates wirklich als auf lange Zeit gescheitert ansehen?
Kan vi verkligen betrakta rådets möte som ett misslyckande på lång sikt?
Deshalb meine ich, wir sollten das Thema Krieg nicht als abgeschlossen ansehen.
Jag menar alltså att vi inte får anse frågan om kriget som avgjord.
Manche mögen das als eine Selbstverständlichkeit ansehen.
Vissa kommer att anse att det handlar om något självklart.
In diesem Sinne kann man den von der Kommission eingerichteten Dienst ' Europa Direkt ' als Erfolg ansehen.
Man kan därför anse att? Europe direct? -tjänsten, som skapats av kommissionen, är en framgång.
Also sollten wir uns am besten den Verwaltungsaufwand ansehen.
Därför bör vi verkligen titta denna administrativa börda.
Lassen Sie uns einige Fälle ansehen; dies ist einer unserer ersten Fälle.
Låt oss titta några fall, här är ett av de första fallen som vi hade.
Das erste Projekt, das wir uns ansehen werden, ist die allererste U-Bahn-Fahrt ohne Hosen.
Det första projektet som vi ska titta är den allra första byxlösa tunnelbanefärden.

Användningsexempel för "ansehen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanWir müssen uns auch die Gehälter von Wissenschaftlern und Technikern ansehen.
Vi måste framför allt se över lönerna för forskare och specialister på teknologi.
GermanDer Untersuchungsausschuß wird sein Ansehen in keiner Weise schmälern können.
Undersökningskommittén kommer inte att kunna svärta ner hans rykte på något sätt.
GermanDer Standpunkt und das Ansehen des Parlaments konnten dadurch klar gestärkt werden.
Parlamentets ställning och prestige har därigenom utan tvekan förstärkts avsevärt.
GermanWir brauchen uns nur die Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament ansehen.
Vi behöver bara se på resultaten i Europaparlamentsvalen för att inse detta.
GermanEs geht um Arbeitsplätze und um das Ansehen der EU beim europäischen Bürger.
Det handlar om arbetstillfällen och EU: s anseende bland de europeiska medborgarna.
GermanDurch Themen wie dieses wird das Ansehen der Union bei den Bürgern geschmälert.
Det är ärenden som detta som drar ned unionens anseende bland medborgarna.
GermanEs geht in der Tat um das neue Ansehen einer modernen Europäischen Union.
Det handlar i själva verket om det nya anseendet för en modern europeisk union.
GermanWas einige heute als unnötig ansehen, kann sich in einem Jahr ganz anders darstellen.
Det som vissa kan uppfatta som onödigt i dag kan se mycket annorlunda ut om ett år.
GermanEine große, eine gewiß schwierige Aufgabe, die wir als Herausforderung ansehen sollten!
Det är en stor, en helt visst svår uppgift, som vi borde betrakta som en utmaning!
GermanGenau wie Herr Bösch sagt, sollten wir uns die Qualität der Verwendung ansehen.
Vi måste precis som Bösch säger se på kvaliteten på medelsförbrukningen.
GermanHeute unterstützen sie also die Kriegsherren, die sie als ihnen zugeneigt ansehen.
De stöder i dag således de krigsherrar som de anser vara vänligt sinnade.
GermanDas ist eine Reportage, die man online ansehen kann; das Video ist online.
Faktiskt finns det en dokumentär som är tillgänglig på nätet; videon finns på nätet.
GermanEs ist klar, dass die Behörden jegliche Beteiligung als kriminell ansehen.
Det är uppenbart att myndigheterna betraktar allt deltagande som kriminellt.
GermanBeschäftigung wirkt sich direkt auf das Ansehen der Frauen in der Gesellschaft aus.
Sysselsättningen har en direkt inverkan på kvinnornas ställning i samhället som helhet.
GermanDeshalb sollte man sich einmal die Grenzwerte in den Mitgliedstaaten ansehen.
Det finns alltså anledning att snegla på de gränsvärden man använder i medlemsstaterna.
GermanMeiner Ansicht nach sollten Sie, Herr Kommissar Monti, sich die Mauer ansehen.
Kommissionär Monti, jag tycker att ni borde åka dit och titta på muren.
GermanWarum ist es dann jedoch der Fall, daß wir im Parlament uns das nicht ansehen?
Varför är det då så att vi i parlamentet inte har fått undersöka detta?
GermanMan kann es sogar als ein Beispiel für interinstitutionelle Zusammenarbeit ansehen.
Man kan till och med betrakta det som ett exempel på ett interinstitutionellt samarbete.
GermanDazu bedarf es einer Lebensmittelbehörde, die Ansehen und Anerkennung genießt.
Därför är det nödvändigt att skapa en prestigefylld livsmedelsmyndighet med gott anseende.
GermanDas weiß auch Herr Watson, der über das Ansehen der Europäischen Union besorgt ist.
Det gör också Watson, som bekymrar sig över Europeiska unions anseende.