"anschneiden" - Svensk översättning

DE

"anschneiden" på svenska

DE

anschneiden [anschneidend|angeschnitten] {verb}

volume_up
1. "Frage, Thema"
anschneiden
volume_up
ta upp {vb} (fråga::ämne)
Der zweite Punkt, den ich anschneiden möchte, ist die Frage der Zehnjahresbefristung.
Den andra punkten som jag vill ta upp är frågan om tioårsgränsen.
Zehn Jahre nach Rio sollte man das wirklich einmal anschneiden...
Tio år efter Rio måste man faktiskt ta upp detta...
Schließlich, Herr Präsident, möchte ich das Thema der Finanzierung anschneiden.
Avslutningsvis, herr talman, vill jag ta upp frågan om finansieringen.
anschneiden
Ich möchte in diesem Zusammenhang noch zwei Punkte anschneiden.
I detta sammanhang skulle jag vilja beröra ytterligare två punkter.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch offen die so genannte Armenienfrage anschneiden.
I detta sammanhang vill jag också öppet beröra den så kallade Armenienfrågan.
In der kurzen Zeit kann ich nicht alle Aspekte anschneiden.
Jag hinner inte under denna korta tid beröra alla aspekter.
2. "Blumenstiele"
anschneiden
anschneiden
3. "Ball"
anschneiden
anschneiden
4. "Brot, Kuchen"
anschneiden
volume_up
skära upp {vb} (tårta, limpa)
Und bitte, Frau Frank soll den Kuchen anschneiden.
Låt mrs Frank skära upp tårtan.

Användningsexempel för "anschneiden" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanIn diesem Zusammenhang möchte ich auch offen die so genannte Armenienfrage anschneiden.
I detta sammanhang vill jag också öppet beröra den så kallade Armenienfrågan.
GermanSchließlich, Herr Präsident, möchte ich das Thema der Finanzierung anschneiden.
Avslutningsvis, herr talman, vill jag ta upp frågan om finansieringen.
GermanLeider kann man in der Kürze der Zeit nur wenige Punkte anschneiden.
Tyvärr tillät mig den begränsade talartiden endast att ta upp några få punkter.
GermanDer zweite Punkt, den ich anschneiden möchte, ist die Frage der Zehnjahresbefristung.
Den andra punkten som jag vill ta upp är frågan om tioårsgränsen.
GermanDa ich wenig Zeit habe, möchte ich zwei Fragen unserer Entschließung anschneiden.
Eftersom jag inte har så lång tid på mig, herr talman, vill jag endast ta upp två aspekter i vår resolution.
GermanIch möchte in diesem Zusammenhang noch zwei Punkte anschneiden.
I detta sammanhang skulle jag vilja beröra ytterligare två punkter.
GermanIn der kurzen Zeit kann ich nicht alle Aspekte anschneiden.
Jag hinner inte under denna korta tid beröra alla aspekter.
GermanZehn Jahre nach Rio sollte man das wirklich einmal anschneiden...
Tio år efter Rio måste man faktiskt ta upp detta...
GermanIch habe vier Bereiche, die ich noch kurz anschneiden möchte.
Jag har fyra områden som jag kort skulle vilja beröra.
GermanDas, was Sie in Ihrer Frage anschneiden, ist nicht möglich.
Det som ni tar upp i er fråga är inte möjligt.
GermanEinen weiteren Punkt müssen wir auch noch einmal anschneiden.
Vi har även en annan fråga att ta upp igen.
GermanIch möchte noch zwei weitere Punkte anschneiden.
Jag skulle dock vilja ta upp ytterligare två saker.
GermanDas zweite Thema, das ich anschneiden möchte, ist der Status der Sachverständigen und Sachverständigengruppen der Kommission.
Den andra frågan jag vill ta upp gäller ställningen för kommissionens experter och expertgrupper.
GermanIch möchte dennoch ein Thema anschneiden, das zumindest derzeit nicht heiß ist, nämlich die Situation auf dem Balkan.
Jag vill ändå ta upp en fråga som åtminstone för närvarande inte är så het, nämligen situationen på Balkan.
GermanDer zweite Punkt, den ich anschneiden möchte, bezieht sich auf den auch schon vom Abgeordneten Lange aufgeworfenen Emissionshandel.
Den andra punkt som jag vill ta upp är just det som Lange tog upp om handel med utsläppsrätter.
GermanIch möchte nur zwei Punkte ganz kurz anschneiden.
Jag vill bara kortfattat ta upp två punkter.
GermanLassen Sie mich kurz die Hauptthemen anschneiden, die wir bereits gemeinsam mit Ihnen beschlossen haben.
Jag skulle i stora drag vilja ta upp huvudfrågorna när det gäller dessa viktiga åtaganden som vi redan har utarbetat med er.
GermanUnd bitte, Frau Frank soll den Kuchen anschneiden.
GermanEinen letzten Punkt möchte ich noch anschneiden: Diese Drücke werden zu einer Reaktion seitens der Landwirtschaft führen.
Den sista punkten som jag vill framföra är att på grund av detta tryck kommer vi att få en reaktion från jordbrukarna.
GermanIch möchte ein zweites Thema anschneiden.