"Anschluss" - Svensk översättning

DE

"Anschluss" på svenska

DE

Anschluss {maskulinum}

volume_up
Anschluss (även: Anbindung)
Die Abstimmung findet heute Nachmittag im Anschluss an die Abstimmungsrunde statt.
Omröstningen kommer att äga rum i anslutning till eftermiddagens omröstningar.
Die Abstimmung findet direkt im Anschluss an die Aussprache statt.
Omröstningen kommer att äga rum i direkt anslutning till debatten.
Ich sehe beim Anschluss Taiwans an die WTO keine wirklichen Probleme.
Jag kan inte se några egentliga problem med Taiwans anslutning till WTO.

Användningsexempel för "Anschluss" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDie Abstimmung findet heute Nachmittag im Anschluss an die Abstimmungsrunde statt.
Omröstningen kommer att äga rum i anslutning till eftermiddagens omröstningar.
GermanDie Abstimmung findet im Anschluss an die Aussprache von heute Nachmittag statt.
Omröstningen kommer att äga rum när eftermiddagens debatter har avslutats.
GermanAus diesem Grund sollte der Anschluss an die Einheitswährung reibungslos verlaufen.
Av den anledningen bör anslutningen till den gemensamma valutan gå smidigt.
GermanDie Abstimmung findet heute Nachmittag im Anschluss an die Aussprachen statt.
Omröstningen kommer att äga rum när eftermiddagens debatter har avslutats.
GermanIm Anschluss daran wurden Änderungen beschlossen, doch sie gingen nicht weit genug.
Därefter antogs ändringsförslag, men de var inte tillräckligt långtgående.
GermanSie hätten jetzt eigentlich das Wort und dann nochmal im Anschluß an die Aussprache.
Ni skulle ju egentligen få ordet nu, och sedan än en gång i anslutning till debatten.
GermanIm Anschluss daran werde ich versuchen, die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen.
Efteråt ska jag försöka dra lämpliga slutsatser av de förslag som har kommit fram.
GermanEs liegen sechs Entschließungsanträge im Anschluß an diese Debatte vor.
Jag vill avsluta debatten med att säga att jag har mottagit 6 resolutionsförslag.
GermanDie Abstimmung findet unverzüglich im Anschluss an die laufenden Aussprachen statt.
Omröstningen kommer att äga rum omedelbart efter de pågående debatterna.
GermanWir brauchen dringend einen Termin, bis zum dem eines solcher Anschluß eingerichtet ist.
Det är viktigt att få ett datum när detta hjälpmedel kommer att finnas tillgängligt.
GermanDie Abstimmung findet im Anschluss an die Aussprache von heute Nachmittag statt.
Omröstningen kommer att äga rum i slutet av eftermiddagens debatter.
GermanDie Abstimmung findet unmittelbar im Anschluß an die Dringlichkeitsdebatte statt.
Omröstningen kommer att äga rum omedelbart efter debatten om aktuella och brådskande frågor.
GermanIm Anschluß an das, was Frau Rothe gesagt hat: Lassen Sie unseren Worten Taten folgen!
I anslutning till det som Rothe sade: Låt våra ord följas av handlingar!
GermanMit dem neuen Aktionsrahmen werden wir den Anschluß nicht verlieren.
När de nya ramarna finns på plats kommer detta att göra att vi hinner ikapp.
GermanMaßnahmen im Anschluss an die Erdölkrise und den gestiegenen Erdölpreis
Åtgärder att vidtas till följd av oljekrisen och prishöjningen på bensin
GermanDas sind alles deutliche Signale für viel harte Arbeit, um den Anschluß nicht zu verpassen.
Alltsammans ger tydliga signaler om mycket hårt arbete för att inte missa anslutningen.
GermanDie Stimmerklärungen werden im Anschluss an die feierliche Sitzung abgegeben.
Röstförklaringarna kommer att äga rum efter det högtidliga mötet.
GermanDie Abstimmung findet im Anschluss an die Aussprache von heute Nachmittag statt.
Omröstningen kommer att äga rum efter eftermiddagens debatter.
GermanUnsere Reise fand im Anschluss an die UNCTAD-Konferenz in Bangkok statt.
Vi reste dit efter FN: s konferens om miljö och utveckling i Bangkok.
GermanIch sehe beim Anschluss Taiwans an die WTO keine wirklichen Probleme.
Jag kan inte se några egentliga problem med Taiwans anslutning till WTO.