"Anruf" - Svensk översättning

DE

"Anruf" på svenska

SV
DE

Anruf {maskulinum}

volume_up
Vor einiger Zeit erhielt ich einen Anruf aus Bosnien-Herzegowina.
För en tid sedan fick jag ett telefonsamtal från Bosnien-Hercegovina.
Ich habe heute einen Anruf bekommen, und, Herr Präsident, geben Sie mir noch ein paar Sekunden dazu.
Jag fick i dag ett telefonsamtal och, herr talman, ge mig ett par sekunder till för detta.
Något sådant telefonsamtal kom dock inte.

Användningsexempel för "Anruf" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanVor ein paar Monaten bekam ich einen Anruf aus einem Pflegeheim, in dem ich arbeite.
För några månader sedan fick jag ett samtal från ett äldreboende där jag arbetar.
GermanErst heute Morgen erreichte mich der Anruf der Mutter eines jungen Mannes.
Så sent som i morse blev jag uppringd av modern till en ung man.
GermanVor einiger Zeit erhielt ich einen Anruf aus Bosnien-Herzegowina.
För en tid sedan fick jag ett telefonsamtal från Bosnien-Hercegovina.
GermanIch habe davon erfahren durch einen Anruf der Londoner Times.
Jag fick reda på det när någon från i London ringde mig angående detta.
GermanIch habe heute einen Anruf bekommen, und, Herr Präsident, geben Sie mir noch ein paar Sekunden dazu.
Jag fick i dag ett telefonsamtal och, herr talman, ge mig ett par sekunder till för detta.
GermanHalten Sie etwas zum Schreiben bereit, da der Anruf unmittelbar erfolgt, nachdem Sie auf Senden geklickt haben.
Ha papper och penna nära till hands eftersom det ringer så fort du klickar på skicka.
GermanDazu erhalten Sie von unserem System einen Anruf, in dem Ihnen eine Nummer mitgeteilt wird.
Som en del av processen blir du uppringd av vårt system och får ett nummer som du anger i AdSense-kontot.
German– Ich erwarte einen Anruf. – Nehmen Sie das andere Telefon.
– Ursäkta, men jag väntar samtal. – Använd den andra telefonen.
GermanWer hätte sich nicht schon über den ungebetenen Anruf eines Versicherungsvertreters zur Unzeit geärgert?
Vem har inte redan förargats över det oönskade telefonsamtalet från en försäkringsagent på fel tid?
GermanWir betäuben Verletzlichkeit -- wenn wir auf den Anruf warten.
Vi bedövar sårbarhet -- när vi väntar på samtalet.
GermanJa, ich habe einen Anruf für Sie. Nehmen Sie den Hörer da
Ja, ett telefon samtal, ni kan ta samtalet där borta.
GermanFalls Sie kein Telefon haben, können Sie zum Erhalt des Codes per SMS oder Anruf auch die Nummer eines Freundes angeben.
Om du inte har någon telefon kan du använda en väns nummer för att få koden via SMS eller röstsamtal.
GermanVor ca. drei Wochen erhielt ich einen Anruf aus Brüssel mit der Nachricht, dass Vlad Cubreacov verschwunden sei.
För ungefär tre veckor sedan blev jag uppringd från Bryssel och fick beskedet att Vlad Cubreacov var försvunnen.
GermanAber ich war dort, als er den Anruf von den IDF erhielt, er solle sich auf den Kampf vorbereiten.
Jag var dock där när han fick telefonsamtalet från Israels försvarsmakt, IDF, i vilket han blev tillsagd att förbereda sig för strid.
GermanUnd daran müssen wir uns auch halten und können ein Problem nicht einfach durch einen Anruf bei den Ratsmitgliedern lösen.
Och den regeln måste gälla och får inte kringgås så enkelt som med några telefonsamtal till rådets ledamöter.
GermanWenn das Präsidium glaubt, es nicht zu wissen, dann wäre ein Anruf bei Frau Theato oder ein Anruf beim Berichterstatter das mindeste gewesen.
Om presidiet är osäkert, så borde man åtminstone ha talat med Theato eller med föredraganden.
GermanHey, meine Mutter hat Deinen Anruf erwartet.
GermanWenn eine Pflanze also durstig ist, kann sie einen Anruf tätigen oder eine Nachricht hinterlassen, bei Diensten wie Twitter.
När en växt är törstig så kan den ringa ett telefonsamtal eller lägga upp ett meddelande på en tjänst som Twitter.
German(Lachen) Und die Reporter kamen auch, was zu Bloggern führte und was zu einem Anruf von etwas, das sich TED nannte, führte.
(Skratt) Och journalister kom också, vilket ledde till bloggare, vilket ledde till ett samtal från något kallat TED.
GermanWir wollen, daß für einen abgehenden und einen ankommenden Anruf jederzeit und sofort feststellbar ist, was er kostet.
Vi vill att det både för utgående och inkommande samtal alltid måste vara möjligt att genast fastställa hur mycket det kostar.