"anprangern" - Svensk översättning

DE

"anprangern" på svenska

DE

anprangern [anprangernd|angeprangert] {verb}

volume_up
Diese Unternehmen müssen wir schützen und die anderen anprangern.
Sådana saker måste vi skydda och de andra sakerna måste vi fördöma.
Wir müssen anprangern, dass die chinesische Regierung hier vollkommen inadäquat gehandelt hat.
Vi skall fördöma det faktum att den kinesiska regeringen har handlat helt bakvänt i frågan.
Dies wollte ich an dieser Stelle öffentlich anprangern.
Jag ville fördöma detta agerande offentligt i kammaren.

Användningsexempel för "anprangern" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanWir müssen in diesem Forum die Situation anprangern und sofort für Abhilfe sorgen.
Vi måste från detta forum påtala situationen och utfärda brådskande åtgärder.
GermanEs ist skandalös, und wir müssen diese Situation weiterhin öffentlich anprangern.
Det är en skandal och det måste vi fortsätta anklaga offentligt.
GermanIch muß noch einmal die Diskrepanz zwischen den Worten und den Taten anprangern.
Än en gång måste jag kritisera glappet mellan ord och handling.
GermanArbeitnehmer, die mangelnde Hygiene anprangern, dürfen selbst nicht zum Sündenbock werden.
Arbetstagare som avslöjar brister i hygienen får inte själva komma i kläm av den orsaken.
GermanDas nenne ich Wahlbetrug, den ich auch künftig anprangern werde.
Det är bedrägeri mot väljarna och det här kommer jag att fortsätta fördöma.
GermanWir müssen anprangern, dass die chinesische Regierung hier vollkommen inadäquat gehandelt hat.
Vi skall fördöma det faktum att den kinesiska regeringen har handlat helt bakvänt i frågan.
GermanWir müssen die geringsten Anzeichen einer Abkehr von diesen eindeutig proeuropäischen Werte anprangern.
Vi måste kritisera minsta tecken på förändringar av dessa klart europeiska värden.
GermanDie Kommission muß in jeder möglichen Weise die Zeitungen unterstützen, die die Korruption anprangern.
Kommissionen måste på alla möjliga vis stödja de tidningar som fördömer korruptionen.
GermanAber leider machen gute Absichten noch keine Politik, ja sie reichen nicht einmal zum Anprangern.
Men tyvärr gör man inte politik av goda avsikter, om det så bara gällde att utpeka problem.
GermanDiese Unternehmen müssen wir schützen und die anderen anprangern.
Sådana saker måste vi skydda och de andra sakerna måste vi fördöma.
GermanSie könnte die Heuchelei Frankreichs, das das Verbot beibehält, anprangern.
Den skulle kunna påpeka det hyckleri som Frankrike gör sig skyldig till genom att upprätthålla förbudet.
GermanWie viele Schandtaten müsste Deine Partei anprangern, die sich heute noch, im Jahre 2004, in Schweigen hüllt.
Det finns många skandaler som ert parti, som varit tyst fram till 2004, bör fördöma.
GermanDoch wir müssen auch diejenigen anprangern, die wie Frankreich eine „ Zweitflagge“ eingeführt haben.
Men vi måste också fördöma de länder som i likhet med Frankrike har inrättat en ” andra flagga ”.
GermanIch denke nicht, daß es ausreicht, daß wir diese Länder wegen Untätigkeit oder Nachlässigkeit anprangern.
Jag tror inte att det räcker med att anklaga dessa länder för passivitet eller försumlighet.
GermanWir haben 25 Mitgliedstaaten, die in der Weltbank nicht miteinander reden, und das müssen wir anprangern.
Vi har 25 medlemsstater som inte talar med varandra i Världsbanken, och det måste vi fördöma.
GermanEs ist allerhöchste Zeit, daß wir diese unheilvolle Farce anprangern.
Det är hög tid att klandra denna olyckliga fars.
GermanWir dürfen jedoch nicht nur die Vereinigten Staaten anprangern.
Vi borde inte peka finger åt enbart Förenta staterna.
GermanVerständlicherweise können wir solchen Entwicklungen nicht nur nicht zustimmen, sondern müssen sie anprangern.
Självklart kan vi inte bara inte gå med på en sådan utveckling, utan vi måste ifrågasätta den.
GermanBei dieser Gelegenheit wollen wir jedoch die unerträgliche Situation auf den Schiffen anprangern.
Jag skulle emellertid vilja ta tillfället i akt och påtala den oacceptabla situation som råder på fartygen.
GermanIch möchte hier noch einmal diese heftigen Angriffe gegen die Werte der Solidarität und der Gerechtigkeit anprangern.
Jag vill än en gång här påtala angreppet mot solidaritet och rättvisa.