"Anpassung" - Svensk översättning

DE

"Anpassung" på svenska

DE

Anpassung {femininum}

volume_up
Anpassung
Es ist einfach eine Anpassung, weil der Bericht nicht mehr aktuell war.
Det är helt enkelt en justering eftersom betänkandet hade blivit inaktuellt.
Der Euro hindert uns daran, die Wirtschaft durch Anpassung von Zinssätzen und Wechselkursen zu regulieren.
Euron hindrar oss från att styra ekonomin genom justering av räntenivåer och växelkurser.
Ich begrüße den Vorschlag, einen europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung einzurichten.
Jag välkomnar förslaget att inrätta en europeisk fond för justering av globaliseringseffekter.

Användningsexempel för "Anpassung" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanWas unsere Anpassung betrifft, tun sich in beiden Berichten zwei Probleme dar.
Om vi vill anpassa oss finns det två problem som framkommer av båda rapporterna.
GermanNeuigkeit ist adaptiv, wenn Dinge sich ändern und es eine Anpassung erfordert.
Nymodighet är anpassningsbar när saker förändras och du behöver anpassa dig själv.
GermanDieser Befehl öffnet einen Dialog zur individuellen Anpassung des Programms.
Det här kommandot öppnar en dialogruta för individuell anpassning av programmet.
GermanEs gibt also kein Geheimnis, Frau Kessler, es handelt sich um eine Anpassung.
Det är alltså inte fråga om något mysterium, fru Kessler, det är en anpassning.
GermanDie sozialen und die Umweltaspekte müssen bei der Anpassung beachtet werden.
De sociala aspekterna och miljöaspekterna måste också beaktas vid anpassningen.
GermanEine nordische Anpassung kann aber auch in anderen Bereichen notwendig sein.
Det kan dock även finnas andra exempel där en nordisk samstämmighet är nödvändig.
GermanDies bedeutet insbesondere eine Anpassung im Bereich der personellen Ressourcen.
Det innebär framför allt att situationen för de mänskliga resurserna måste uppdateras.
GermanDamit verbleibt noch eine Frage: die Anpassung der vorhandenen Rechtsvorschriften.
Det är en fråga som återstår: anpassningen av den befintliga lagstiftningen.
GermanUnser Vorschlag ist flexibel genug und ermöglicht eine allmähliche Anpassung.
Vårt förslag är tillräckligt flexibelt för att tillåta en anpassning på sikt.
GermanSelbst ohne Anpassung der Verträge können substanzielle Reformen durchgeführt werden.
Betydande reformer kan genomföras även utan anpassning av de europeiska fördragen.
GermanDie Anpassung erfolgt auch, um die Urteile des Gerichtshofs zu berücksichtigen.
Vi anpassar också förordningen för att ta vederbörlig hänsyn till EG-domstolens domar.
GermanDamit würde zumindest einmal ein Schritt der Anpassung in die andere Richtung gemacht.
Därigenom skulle åtminstone en gång ett anpassningssteg tas i andra riktningen.
GermanDiese Studie muß zeigen, ob eine gemeinsame EU-Anpassung wirklich notwendig ist.
Denna studie får utvisa om en gemensam EU-harmonisering verkligen behövs.
GermanDer Vereinfachung muß außerdem eine Anpassung an die technische Entwicklung folgen.
Förenklingen skall dessutom åtföljas av en anpassning till den tekniska utvecklingen.
GermanUm den begünstigten Ländern und den Wirtschaftsakteuren die Anpassung zu ermöglichen.
För att göra det möjligt för förmånsländerna och företagen att anpassa sig till den.
GermanWie steht es um die Anpassung des Ursprungslandsprinzips und den Medienpluralismus?
Vad sägs om att tillämpa principen om ursprungsland och principen om mångfald i medier?
GermanIm Zuge der Anpassung werden die Unternehmen ihre Kosten radikal zurückschrauben müssen.
För att anpassa sig kommer företagen att bli tvungna att sänka sina kostnader.
GermanEine solche Anpassung sieht nämlich unser Vorschlag bereits in seinem Artikel 10 vor.
En sådan anpassning föreskrivs nämligen redan i vårt förslag i artikel 10.
GermanDas sind keine inhaltlichen Bemerkungen, sondern es sind Bemerkungen zur Anpassung.
Dessa kommentarer rör inte innehållet utan är kommentarer om en ändring.
GermanAber wie ist es eigentlich um die Anpassung der Sozialversicherungssysteme bestellt?
Men hur ligger det egentligen till med anpassningen av de sociala trygghetssystemen??