"anpacken" - Svensk översättning

DE

"anpacken" på svenska

DE

anpacken [anpackend|angepackt] {verb}

volume_up
Solche Themen können wir jetzt besser anpacken.
Det sortens frågor har vi nu bättre möjligheter att ta tag i.
Deswegen müssen wir das Problem jetzt anpacken.
Därför måste vi ta tag i det här problemet.
Ich sehe die Umwelt als einen wichtigen Grund dafür, dass wir die Eisenbahnfragen anpacken müssen.
Jag ser miljön som ett viktigt skäl till att vi måste ta tag i järnvägsfrågorna.
Dennoch wertvoll und – wie die Geschichte lehrt – lebenswichtig, wenn wir die Probleme anpacken wollen, die kein Land allein lösen kann.
Ändå värt besväret och, som historien visar oss, absolut nödvändigt om vi skall kunna gripa oss an problem som inget land kan lösa på egen hand.
Deshalb genügt es nicht, das Problem anzupacken mit dem Gedanken an unvermeidliche und notwendige öffentliche Sicherheitsmaßnahmen.
Därför är det inte tillräckligt att gripa sig an denna fråga genom att fundera på oundvikliga och nödvändiga initiativ för allmän ordning.

Användningsexempel för "anpacken" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDa dies das erste Mal ist, kommt es nun darauf an, dass wir es richtig anpacken.
Eftersom detta är första gången, är det mycket viktigt att vi gör det rätt.
GermanITER ist ein Projekt, das einzelne Mitgliedstaaten nicht allein anpacken sollten.
Detta är ett projekt som enskilda medlemsstater inte borde försöka genomföra på egen hand.
GermanMehr denn je hängt unsere Glaubwürdigkeit davon ab, dass wir die Sache richtig anpacken.
Vår trovärdighet är mer än någonsin beroende av att vi sköter detta på ett bra sätt.
GermanDer Prozess kann wichtig sein, und wir müssen ihn richtig anpacken.
Processen kan vara betydelsefull och vi måste se till att det sker på rätt sätt.
GermanNatürlich müssen wir diese Frage auch gemeinsam mit den neuen Mitgliedstaaten anpacken.
Det är klart att vi också attackerar denna fråga tillsammans med de nya medlemsländerna.
GermanIch stimme ihm zu, und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Dinge richtig anpacken.
Jag instämmer, och det är därför det är så viktigt att vi gör det rätt.
GermanIch sehe die Umwelt als einen wichtigen Grund dafür, dass wir die Eisenbahnfragen anpacken müssen.
Jag ser miljön som ett viktigt skäl till att vi måste ta tag i järnvägsfrågorna.
GermanWenn das Problem auch in anderen Ländern besteht, frage ich mich, wie wir es anpacken wollen.
Om problemet finns även i andra länder undrar jag vad som kan göras åt det.
GermanDas ist eine ökonomische Tatsache, also muß man dieses Thema anpacken.
Det är ett ekonomiskt faktum, därför måste man ta itu med den frågan.
GermanSie können als Erste die großen Probleme vor Ort anpacken.
Dessa resurser kan vara först på plats för att ta itu med de ohyggliga problemen.
GermanWir müssen also die richtige Mischung finden und das Problem dann anpacken.
Så vi måste hitta denna kombination och ta itu med situation.
GermanJetzt müssen wir so schnell wie möglich die Substanzfragen anpacken.
Nu måste vi så snart som möjligt ta oss an de väsentliga frågorna.
GermanDiese Herausforderung kann eine Reihe neuer Möglichkeiten eröffnen, wenn wir sie richtig anpacken.
Det är en utmaning som, med rätt förhållningssätt, kan leda till en rad nya möjligheter.
GermanEs geht jetzt darum zu ermitteln, ob die Art und Weise, in der wir sie anpacken werden, effektiv ist.
Nu är frågan om det sätt vi har valt för att lösa problemen på är det mest effektiva.
GermanWenn wir dieses Thema jetzt nicht anpacken, ja, wann soll es denn dann angepackt werden?
Om vi inte tar upp den frågan nu, när skall den då tas upp?
GermanUnd wenn wir diesen Mittelüberhang nicht länger wollen, dann müssen wir das Problem an der Wurzel anpacken!
Om vi inte längre vill ha denna reserv, måste vi gå till botten med problemet.
GermanIch hätte nun gerne vom Kommissar gewußt, wie er diese Probleme innerhalb der Union anpacken will.
Nu hade jag gärna velat få reda på av kommissionären vad han tänker göra åt dessa problem inom EU.
GermanIch glaube, die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass wir dieses Thema im Rahmen der Gemeinschaft anpacken.
Jag tror att medborgarna förväntar sig att vi skall ta tag i denna fråga på gemenskapsnivå.
GermanDas ist auch der Punkt, den wir aufs Dringendste anpacken müssen.
Det är också den punkt vi bör vara hårdast inriktade på.
GermanDie Kommission muß die Dinge energischer anpacken - sie muß der Situation wirklich auf den Grund gehen.
De måste verkligen bättra på sina tacklingar - de måste verkligen ge sig i kast med situationen.

Synonymer (tyska) till "anpacken":

anpacken
German