"annähern" - Svensk översättning

DE

"annähern" på svenska

SV
DE

annähern [annähernd|angenähert] {verb}

volume_up

Användningsexempel för "annähern" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanWas Albanien tun muss, tut es doch nicht, weil es sich an Europa annähern muss.
Vad Albanien nu måste göra, måste de inte göra för att närma sig Europa.
GermanEine solche Entwicklung würde den Charakter der Union ändern und sie einem Nationalstaat annähern.
En sådan utveckling skulle ändra unionens natur och föra den närmare en nationalstat.
GermanIch hoffe, dass wir unsere Arbeit morgen fortsetzen und unsere Standpunkte einander annähern können.
Jag hoppas att vi i morgon kan fortsätta att arbeta och närma våra synpunkter till varandra.
GermanDie Wähler und ihre gewählten Vertreter sollen sich einander annähern, das ist das Prinzip der Bürgernähe.
Man vill att de folkvalda och väljarna skall närma sig varandra, det är närhetsprincipen.
GermanIch hoffe, das Parlament wird sich dem Standpunkt des Rates weiter annähern, den ich für ausgewogen halte.
Jag hoppas att parlamentet kommer att närma sig rådets synsätt, som jag ser som balanserat.
GermanWir können hoffen, dass sich die USA unserem Standpunkt annähern, darauf verlassen dürfen wir uns allerdings nicht.
Vi kan hoppas på att Förenta staterna närmar sig oss, men vi skall inte lita på det.
GermanDies könnte auch der Weg sein, in dem sich die Länder an der Peripherie Europas schneller an Europa annähern.
Detta kan också vara ett sätt för länderna i Europas utkant att snabbare konvergera med EU.
GermanOhne das kann Serbien und Montenegro sich Europa nicht annähern.
Serbien och Montenegro kan inte närma sig EU utan det.
GermanWas mich vor allem erstaunte, ist, wie sehr sich die Programme beider Veranstaltungen immer stärker annähern.
En sak som framför allt slog mig är hur dagordningarna för båda dessa sammankomster tenderar att närma sig varandra.
GermanWir in der EU vertreten die Ansicht, dass wir uns Amerika stärker annähern müssen, was den Umgang mit KMU betrifft.
Vi anser att vi inom EU måste bli mycket mer lika Amerika i vårt sätt att bemöta de små och medelstora företagen.
GermanIch werde sie jetzt hier nicht wiederholen, aber ich würde gern einige Bereiche hervorheben, wo sich unsere Auffassungen annähern.
Jag tänker inte upprepa dem här, men jag vill belysa några områden där våra åsikter stämmer överens.
GermanIch bin nicht nur selbst Sportler, sondern habe auch Kinder, die den Leistungsstand von Elitesportlern erreicht haben oder sich diesem annähern.
Förutom att jag själv är idrottsman, har jag barn som har nått eller är på väg att nå elitnivå inom idrott.
GermanNeue Schritte müssen getan werden, damit sich Werte und Normen in diesen Fragen auf den beiden Kontinenten annähern können.
Nya steg måste tas för att de båda kontinenterna skall kunna närma sig varandra vad gäller värderingar och normer i dessa frågor.
GermanIch hoffe, dass wir uns auf der Grundlage des Parlamentsbeschlusses dann doch annähern und zu einer vernünftigen Lösung kommen werden.
Jag hoppas ändå att vi utifrån parlamentets beslut skall kunna närma oss varandra och komma fram till en förnuftig lösning.
GermanUnd mit der Negierung dieses Grundsatzes würde man sich ein Stück weiter dem Konzept einer zentralisierten Union annähern, das wir ablehnen.
Och genom att förneka denna princip skulle man närma sig idén med en centraliserad union, som inte är den union vi vill ha.
GermanDas ist mindestens ebenso wichtig, da sonst die Forschung weitergeht, und wir uns immer mehr an das annähern, was ethisch falsch ist.
Det är minst lika viktigt, eftersom forskningen annars fortsätter, och vi då kommer närmare och närmare det som är etiskt oriktigt.
GermanEs wird befürchtet, dass sich die Zahl der HIV-Positiven in den kommenden Jahren der Grenze von 600 000 annähern wird, und die Krankheit ergreift auch die Jugend.
Antalet hiv-positiva befaras öka till nästan 600 000 individer och epidemin håller på att drabba också ungdomen.
GermanEs ist naheliegend, daß das Problem der gerichtlichen Zuständigkeit, der Anerkennung und der Vollstreckung akut wird, wenn sich Länder einander annähern.
Det är naturligt att frågan om domsrätt, erkännande och verkställighet ställs på sin spets när länder närmar sig varandra.
GermanDie Preise in Ost- und Westeuropa müssen sich langsam einander annähern, was bedeuten wird, daß in unserem Teil Europas die Preise sinken müssen.
Priserna i Öst- och Västeuropa måste efterhand närma sig varandra, och det kommer att innebära att priserna i vår del av Europa måste sänkas.
GermanDies wird sie zum einem dem Niveau und Standard der Union annähern, zum anderen die Kooperation mit ihnen in diesen Bereichen erheblich erleichtern.
Detta kommer att dels närma dem till unionens nivå och standard, dels i betydande utsträckning underlätta samarbetet med dem på dessa områden.

Synonymer (tyska) till "annähern":

annähern