"anmerken" - Svensk översättning

DE

"anmerken" på svenska

DE

anmerken [anmerkend|angemerkt] {verb}

volume_up
Ich habe bewußt jetzt nicht über die einzelnen Länder gesprochen, zu denen man auch dieses oder jenes anmerken könnte.
Jag har medvetet valt att inte tala om de enskilda länderna, där man annars kunde anmärka på både det ena och det andra.
Dazu wäre natürlich noch anzumerken, daß es bei solchen elektronischen Verfahren in der Sache meistens doch billiger sein kann.
Till detta kan man naturligtvis anmärka att det ligger i sakens natur att sådana elektroniska förfaranden ändå för det mesta kan vara billigare.
Im Übrigen bewegen sich die Leitlinien für das Haushaltsverfahren auf einem so allgemeinen Niveau, dass nur wenig Allgemeines dazu anzumerken ist.
För övrigt är riktlinjerna för budgetförfarandet på ett så allmänt plan att det inte finns så mycket att allmänt anmärka om dem.

Användningsexempel för "anmerken" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanIch kann nur anmerken, dass dies 8,5 % des entstandenen Gesamtschadens entspricht.
Jag vill bara framhålla att beloppet motsvarar 8,5 procent av de totala skadorna.
GermanIch möchte lediglich anmerken, dass ich mir noch eine weitere Dimension wünsche.
Det enda som jag vill säga är att jag väldigt gärna vill ha ytterligare en dimension.
GermanEinige Punkte möchte ich hier anmerken, die eher die allgemeine Situation betreffen.
De kommentarer jag vill göra i dag har mer att göra med den allmänna situationen.
GermanAn Ihre sehr interessanten Erklärungen anknüpfend möchte ich Folgendes anmerken:
Efter era mycket intressanta uttalanden skulle jag vilja framföra följande synpunkter:
GermanDoch ich möchte anmerken, dass es sich schließlich um Harmonisierung handeln sollte.
Jag skulle emellertid vilja hävda att det så småningom bör handla om harmonisering.
GermanDarf ich anmerken, dass die Bestimmung zu den nationalen Mitgliedern Vertreter zulässt?
Kan jag få säga att ersättare tillåts i bestämmelsen om nationella företrädare?
GermanDie einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
GermanLassen Sie mich zum Schluß aber noch etwas anmerken, was die Kommission betrifft.
Men låt mig avslutningsvis även understryka något som rör kommissionen.
GermanDas will ich nicht kritisierend anmerken, sondern einfach nur feststellen.
Jag säger inte detta som någon form av kritik utan bara som en iakttagelse.
GermanIn Beantwortung dieser Eingaben möchte ich folgende Punkte anmerken.
Som svar på dessa framställningar, skulle jag vilja göra följande kommentarer.
GermanAn dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
GermanIch möchte noch etwas anmerken, aus dem ersichtlich ist, weshalb die Förderhöhe so gering ist.
Jag vill säga en sak till för att förklara varför finansieringsnivån är så låg.
GermanAbschließend möchte ich anmerken, dass die EU oft als Sündenbock herhalten muss.
Min sista kommentar är att EU väldigt ofta används som syndabock.
GermanBeides halte ich für unlauter und möchte dies hier deutlich anmerken.
Båda delarna anser jag vara ohederliga, och det vill jag här tydligt påpeka.
GermanIch möchte noch etwas zu dem System der Reisekostenerstattungen der Abgeordneten anmerken.
Jag vill nu ge några kommentarer angående systemet för ledamöternas reseersättningar.
GermanAls Antwort auf das soeben Gesagte möchte ich anmerken, daß es keinen Grenzwert gibt.
För att besvara vad som nyss sades, existerar det inget tröskelvärde.
GermanIch möchte jedoch anmerken, dass die Umstände eine sorgfältige Einführung erforderlich machen.
Jag vill emellertid notera att omständigheterna kräver att det införs omsorgsfullt.
GermanDies wollte ich dazu anmerken, wobei wir unser Wirken in dieser Hinsicht fortsetzen werden.
Det var vad jag ville säga, och vi kommer att fortsätta arbeta efter dessa riktlinjer.
GermanIch möchte anmerken, dass der Narr am Königshof eine unersetzliche Funktion ausübte.
Jag erinrar om att kungens narr fyllde en mycket viktig funktion!
GermanDarf ich abschließend etwas anmerken, was vielem, was hier gesagt wurde, zugrunde liegt.
Låt mig till sist peka på en sak som jag tycker utgör underlag till mycket av det som sagts.

Synonymer (tyska) till "anmerken":

anmerken