"anliegen" - Svensk översättning

DE

"anliegen" på svenska

DE

anliegen [anliegend|angelegen] {verb}

volume_up

Användningsexempel för "anliegen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanAuch die Integration sollte uns allen ein Anliegen sein, die gute Nachbarschaft.
Även integrationen bör vara en angelägenhet för oss alla, den goda grannsämjan.
GermanInsofern ist die Kodifizierung ein Anliegen, das die Kommission verfolgen sollte.
I det avseendet är kodifieringen en angelägenhet som kommissionen bör följa upp.
GermanDer trifft nämlich unser gemeinsames Anliegen, Herr Anastassopoulos, noch besser!
För det träffar nämligen vårt gemensamma mål ännu bättre, herr Anastassopoulos.
GermanAber bei einem so ernsthaften Anliegen brauchen wir eine vernünftige Vorbereitung.
Men när det gäller ett så allvarligt ärende behövs det en förnuftig förberedelse.
GermanEs ist daher mein Anliegen, diese Hilfe effizienter und schneller zu leisten.
Min önskan är att vi borde ge detta bistånd på ett effektivare och snabbare sätt.
GermanWir müssen auch den berechtigten Anliegen der Verbraucher stärker Rechnung tragen.
Vi måste också ta större hänsyn till de berättigade önskemålen från konsumenterna.
GermanWie immer bei einander widerstreitenden Anliegen ist diese Aufgabe schwer zu lösen.
Som alltid vid ärenden som strider mot varandra är denna uppgift svår att lösa.
GermanBei vielen dieser Vorschläge teilt die Kommission die Zielsetzung und das Anliegen.
I fråga om många av dessa förslag delar kommissionen målsättningen och önskemålet.
GermanUnser oberstes Anliegen ist, zu gewährleisten, dass wir rasch und flexibel agieren.
Vår främsta uppgift är därför att se till att vi handlar snabbt och flexibelt.
GermanDie Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik ist unser aller Anliegen.
Vidareutvecklingen av gemenskapens jordbrukspolitik är allas vår angelägenhet.
GermanDer Institutionelle Ausschuß verfolgte in dieser Angelegenheit zwei Anliegen.
Utskottet för institutionella frågor hade två bekymmer här det gäller detta ärende.
GermanDie harmonische Entwicklung der Europäischen Union ist unser aller Anliegen.
Vi är alla måna om att se Europeiska unionen utvecklas på ett harmoniskt sätt.
GermanGenau dies ist das Anliegen des Berichts unserer Kollegin Rothe, den ich sehr begrüße.
Detta är ambitionen i vår kollega Rothes betänkande, vilket jag lyckönskar till.
GermanDer Zugang des Sondervertreters ist nach wie vor eines der zentralen Anliegen.
Tillträde för den särskilda representanten är naturligtvis en viktig fråga.
GermanDaher teile ich die Anliegen des Berichterstatters und, wie ich hoffe, des Parlaments.
Jag delar således föredragandens angelägenheter och, hoppas jag, parlamentets.
GermanAnliegen dieses Berichts ist es, gegen alle Arten von Fundamentalismus zu stimmen.
Målet med detta betänkande är att rösta emot alla typer av fundamentalism.
GermanEin Anliegen ist es mir, dass die Kontrollen in der Europäischen Union funktionieren.
Ett önskemål från min sida är att kontrollerna i Europeiska unionen fungerar.
GermanErstens habe ich volles Verständnis für das Anliegen von Herrn Wijsenbeek.
För det första instämmer jag till fullo med det påpekande som herr Wijsenbeek gör.
GermanWir waren hier flexibel, um diese Anliegen weitestgehend zu berücksichtigen.
Här har vi varit flexibla för att så långt som möjligt lyssna till dessa synpunkter.
GermanWir müssen aber auf diesem Weg noch weiter gehen, um Ihrem Anliegen gerecht zu werden.
Vi måste gå ännu längre i den här riktningen för att kunna bemöta er egen oro.

Synonymer (tyska) till "anliegen":

anliegen
Anliegen