DE

anlegen [anlegend|angelegt] {verb}

volume_up
Im Dialog Neue Adabas Datenbank anlegen können Sie eine Adabas Datenbank neu anlegen.
I dialogrutan Skapa ny Adabas-databas kan du skapa en ny Adabas-databas.
Diese Schaltfläche ruft den Dialog Neues benutzerdefiniertes Verzeichnis anlegen auf.
Med den här kommandoknappen öppnar Du dialogrutan Skapa ny användardefinierad förteckning.
Wir müssen einen Shunt anlegen, damit mehr sauerstoffreiches Blut zur Lunge gelangt.
Vi måste skapa en shunt för att få mer syresatt blod till lungorna.
Also sah sie sofort, daß die zusätzlichen Plättchen, die man an die Kanten anlegen mußte, immer um zwei anwuchsen.
Så hon såg med en gång att de ytterligare plattorna som man behövde lägga till runt kanterna alltid skulle växa med två.
Wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir den Mut haben, die Latte hoch anzulegen.
Om vi vill uppnå något så måste vi verkligen våga att lägga ribban högt.
Wie auf meinem echten Schreibtisch kann ich -- ich will mir mal eben diesen Burschen greifen -- kann ich Dinge in Stapeln anlegen, anstatt nur in den üblichen Ordnern.
Precis som på mitt riktiga skrivbord jag kan lägga saker i högar istället för bara mappar som vi har nu.
Große Sparer werden zweifellos ihr Geld außerhalb der Union anlegen.
Storsparare kommer utan tvivel att investera sina pengar utanför unionen.
Auch müssen Privatpersonen ermutigt werden, Kapital in kleine und schnell wachsende Unternehmen anzulegen.
Dessutom måste privatpersoner uppmuntras att investera kapital i små och snabbt växande företag.
Es gibt wohl kaum einen Bereich, in dem das Geld der europäischen Steuerzahler gewinnbringender angelegt ist, als im Gesundheitsbereich.
Vi kan knappast hitta ett mer lönsamt sätt att investera pengarna från EU: s skattebetalare än hälsovården.
anlegen (även: ergänzen)
Also sah sie sofort, daß die zusätzlichen Plättchen, die man an die Kanten anlegen mußte, immer um zwei anwuchsen.
Så hon såg med en gång att de ytterligare plattorna som man behövde lägga till runt kanterna alltid skulle växa med två.

Användningsexempel för "anlegen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanWir haben viel erreicht, aber lassen Sie uns die Messlatte noch höher anlegen.
Vi har visserligen åstadkommit mycket, men vi bör sätta våra mål ännu högre.
GermanMit diesem Symbol öffnen Sie einen Dialog zum Anlegen und Bearbeiten von Hyperlinks.
Med den här ikonen öppnar du en dialogruta där du skapar och redigerar hyperlänkar.
GermanIst dies nicht ein Wettbewerbsnachteil für diejenigen, die diese Fonds anlegen?
Innebär inte detta att de som avsätter pengar till dessa fonder får en konkurrensnackdel?
GermanWenn Sie einen neuen Benutzer anlegen, geben Sie in diesem Dialog seinen Namen ein.
Om du skapar en ny användare anger du dennes namn i den här dialogrutan.
GermanSie können die Adabas Tools zum Anlegen einer neuen Adabas Datenbank auf dem Server nutzen.
Du kan använda Adabas-verktygen till att skapa en ny Adabas-databas på servern.
GermanDas sind hehre und richtige wirtschaftspolitische Ziele, an die wir Hand anlegen sollten.
Dessa ekonomiska mål är mycket ädla, och vi bör anstränga oss för att nå dem.
GermanIm Dialog Neue Adabas Datenbank anlegen können Sie eine Adabas Datenbank neu anlegen.
I dialogrutan Skapa ny Adabas-databas kan du skapa en ny Adabas-databas.
GermanDie Osloer Verträge enthalten kein Verbot über das Anlegen einer Wohnsiedlung wie Har Homa.
Osloavtalet innehåller inget förbud för uppförandet av en bosättning som Har Homa.
GermanDas heißt aber auch, daß wir bei uns selbst strenge Maßstäbe anlegen müssen.
Det innebär dock att vi måste ställa stränga krav på oss själva också.
GermanWenn Sie ein Dokument neu anlegen und speichern, ist der Titel identisch mit dem Dateinamen.
Om du skapar och sparar ett nytt dokument är rubriken identisk med filnamnet.
GermanDiese Schaltfläche ruft den Dialog Neues benutzerdefiniertes Verzeichnis anlegen auf.
Med den här kommandoknappen öppnar Du dialogrutan Skapa ny användardefinierad förteckning.
GermanKlicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie einen neuen Datensatz anlegen wollen.
Klicka på den här kommandoknappen om Du vill skapa en ny datapost.
GermanWir sollten nicht mit zweierlei Maß messen, sondern denselben Maßstab an uns selbst anlegen.
Vi bör inte tillämpa skilda normer utan tillämpa samma normer på oss själva.
GermanAber letztendlich müssen wir doch die Qualität des Endprodukts als Maßstab anlegen.
Men när allt kommer omkring är det ju slutproduktens kvalitet som skall vara vårt rättesnöre.
GermanWir müssen einen Shunt anlegen, damit mehr sauerstoffreiches Blut zur Lunge gelangt.
Vi måste skapa en shunt för att få mer syresatt blod till lungorna.
GermanGroße Sparer werden zweifellos ihr Geld außerhalb der Union anlegen.
Storsparare kommer utan tvivel att investera sina pengar utanför unionen.
GermanWir müssen für jedes Land im gleichen Stadium den gleichen Maßstab anlegen.
Vi måste använda samma måttstock i samma skede för alla länder.
GermanWählen Sie diese Option, wenn Sie einen Telnet-Hyperlink anlegen wollen.
Välj det här alternativet om du vill skapa en Telnet-hyperlänk.
GermanHier sehen Sie, wie Sie in der Entwurfsansicht eine neue Datenbanktabelle anlegen.
Här ser du hur du skapar en ny databastabell i utkastvyn.
GermanIndem wir den F-Gasen Zügel anlegen, gehen wir einen bedeutenden Schritt.
Minskningen av fluorerade växthusgaser utgör ett viktigt steg.