"anknüpfen" - Svensk översättning

DE

"anknüpfen" på svenska

SV
DE

anknüpfen [anknüpfend|angeknüpft] {verb}

volume_up
anknüpfen
Herr Kommissar, ich will an das anknüpfen, was ich zu Beginn gesagt habe.
Herr kommissionär, jag vill anknyta till vad jag inledningsvis sade.
Ich möchte nahtlos an die Rede des Kollegen Turco anknüpfen und meinen Dank zurückgeben.
Jag vill direkt anknyta till kollegan Turcos anförande och återgälda hans tack.
Ich möchte mit einer Bemerkung an das anknüpfen, was der Kollege Deva gerade gesagt hat.
Jag vill med ett påpekande anknyta till det som kollegan Deva just har sagt.

Användningsexempel för "anknüpfen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanIch möchte nahtlos an die Rede des Kollegen Turco anknüpfen und meinen Dank zurückgeben.
Jag vill direkt anknyta till kollegan Turcos anförande och återgälda hans tack.
GermanIch möchte mit einer Bemerkung an das anknüpfen, was der Kollege Deva gerade gesagt hat.
Jag vill med ett påpekande anknyta till det som kollegan Deva just har sagt.
GermanAber es gibt natürlich auch Fortschritte, an die wir anknüpfen können.
Det har naturligtvis ändå gjorts en del framsteg som vi kan använda som startpunkt.
GermanIch würde gerne an die Ausführungen meines geschätzten Kollegen Posselt anknüpfen.
Jag skall fortsätta där min värderade kollega Bernd Posselt slutade.
GermanIch möchte an die hübsch formulierten Worte meines Kollegen Lagendijk anknüpfen.
Jag vill sluta mig till min kollega Joost Lagendijks goda retorik.
GermanHerr Präsident, lassen Sie mich eingangs an den Beitrag von Frau Cederschiöld anknüpfen.
Herr talman, till att börja med skulle jag först vilja påminna om Cederschiölds anförande.
GermanHerr Kommissar, ich will an das anknüpfen, was ich zu Beginn gesagt habe.
Herr kommissionär, jag vill anknyta till vad jag inledningsvis sade.
GermanWir als Europäische Union müssen an dieser Tendenz in der Privatwirtschaft anknüpfen.
Vi måste i egenskap av Europeiska unionen ansluta oss till denna utveckling inom näringslivet.
GermanAn diesen Erfolg wollten Parlament und Kommission für die Jahre 2000/2007 anknüpfen.
Denna framgång skulle parlamentet och kommissionen vilja anknyta till inför åren 2000 till 2007.
GermanIch kann an das anknüpfen, was mein Freund Fernand Herman gerade gesagt hat.
Jag kan knyta an till vad min vän Fernand Herman just har sagt.
GermanMit meiner Wortmeldung möchte ich an die Ausführungen von Frau Morgantini anknüpfen.
Jag vill inleda mitt anförande med något som har att göra med det som ledamot Morgantini just sade.
GermanHier möchte ich an das anknüpfen, was einige Kollegen gesagt haben.
Här vill jag anknyta till det som redan har sagts av några kolleger.
GermanIch hoffe, der französische Vorsitz wird daran anknüpfen.
Jag hoppas att det franska ordförandeskapet kommer att fortsätta längs samma linje.
GermanIch möchte an das anknüpfen, was Herr Liese zum Schluß gesagt hat, nämlich die Klimaveränderung.
Jag vill knyta an till det som Liese avslutningsvis sade, nämligen till klimatförändringen.
GermanIch möchte beim Feldkircher Verkehrsministertreffen anknüpfen.
Jag vill knyta an till mötet för ministrarna för transport och kommunikation i Feldkirch.
GermanIch stimme auch Frau Hulthén zu, wenn sie sagt, daß wir engere Verbindungen zur Forschung anknüpfen müssen.
Jg håller också med Hulthén om att vi behöver bättre kopplingar till forskningen.
GermanIch möchte an die Wortmeldung des Kollegen Dell'Alba anknüpfen und auch etwas zu Mittwoch sagen.
Jag skulle vilja knyta an till min kollega Dell ' Albas tal och också säga någonting om onsdagen.
GermanFragen anknüpfen:
Jag vill bara lägga till två kritiska kommentarer eller frågor.
GermanIch möchte an das anknüpfen, womit Herr Karas aufgehört hat, nämlich gleiche Chancen im Wettbewerb.
Jag vill börja där Karas slutade, nämligen rättvis konkurrens.
GermanHier darf ich daran anknüpfen, was Kollege Fantuzzi gesagt hat.
Här får jag anknyta till vad min kollega Fantuzzi sade.

Synonymer (tyska) till "anknüpfen":

anknüpfen