Användningsexempel för "Anhang" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanEs sollte beachtet werden, dass Anhang II nur Vitamine und Mineralstoffe enthält.
Det bör noteras att bilaga II bara omfattar vitaminpreparat och mineralsalter.
GermanLaut Anhang VI zum MARPOL-Übereinkommen ist ein solcher Handel nicht zulässig.
Handel med utsläppsrätter är inte tillåtet enligt bilaga VI till Marpolkonventionen.
GermanIndustrieländer könnten Plantagen in den nicht in Anhang I aufgeführten Ländern fördern.
Planteringar i icke-Bilaga I-länder kan finansieras av industrialiserade länder.
GermanEs geht um Ziffer 2.2 in Anhang IV, wo der Manometerdruck mit 500 hPa angegeben ist.
Detta är något som borde ha tagits upp i utskottet men olyckligtvis gjordes inte det.
German- Die Liste der vorrangigen Projekte in Anhang III muss unverändert angenommen werden.
– Förteckningen över prioriterade projekt i bilaga III måste godtas utan ändringar.
GermanDie Vorhaben von gemeinsamem Interesse werden in Anhang I der Entscheidung ausgewiesen.
Projekt av gemensamt intresse kommer att redovisas i bilaga I till beslutet.
GermanDer vorliegenden Studie ist ein fiche d ' impact als Anhang beigefügt.
Det återstår för oss att göra en fiche d ' impact i samband med denna utvärdering.
GermanEine Definition von ' Schlamm ' im Anhang könnte zur Klärung der Situation beitragen.
En definition av? slam? i bilagan kan hjälpa till med att klargöra läget.
GermanWir sind nicht dafür, den privaten und lokalen Gebrauch gänzlich von Anhang II auszunehmen.
Vi förespråkar inte att undanta hela avdelning II för privatbruk och lokalt bruk.
GermanUnd durch diesen Anhang wurden grundlegende Kompetenzen des Parlaments berührt.
Och denna bilaga påverkade parlamentets grundläggande befogenheter.
GermanDeshalb sehen wir auch die im Anhang vorgeschlagenen Programme als Minimalanforderungen an.
Därför betraktar vi också de i bilagan föreslagna programmen som minimikrav.
GermanWir dürfen nicht die falsche Ursache angeben, um Anhang I der früheren Richtlinie zu ändern.
Vi får inte ange fel orsak för en ändring av bilaga I i det förra direktivet.
GermanVeröffentlichen Sie in einer einzelnen E-Mail ohne Anhang Hunderte von Fotos, mithilfe von
– dela hundratals foton i ett enda e-postmeddelande utan bilagor tack vare
GermanWir müssen für Klarheit im Hinblick auf die Informationspflichten im Anhang sorgen.
Vi måste också se till att informationskraven i bilagan är tydliga.
GermanAus meiner Sicht stellt Anhang XV einen direkten Eingriff in die Rechte des Parlaments dar.
Jag anser att bilaga XV är en direkt kränkning av parlamentets rättigheter.
GermanDie von Frau Ferrer vorgeschlagene Substanz ist jedoch bereits im Anhang enthalten.
Det ämne som Ferrer föreslår finns emellertid redan med i bilagan.
GermanIch habe den ausführlichen Zeitplan dem Bericht als Anhang beigefügt.
Jag har som en bilaga till betänkandet bifogat den detaljerade tidsplanen.
GermanIch habe heute früh gehört, dass gestern Nacht ein Mail mit einem Anhang eingetroffen sei.
Tidigt i morse hörde jag att det i natt hade kommit e-post med en bilaga.
GermanIch beziehe mich hier auf Anhang VI über Verbringungsbeschränkungen für Equiden in diesem Bereich.
Jag hänvisar till bilaga VI om transportbegränsingar för hästar på detta område.
GermanDas ist überhaupt nicht angegeben in den Artikeln, sondern nur im Anhang.
Detta anges överhuvud taget inte i artiklarna, utan endast i bilagan.