"anhaltend" - Svensk översättning

DE

"anhaltend" på svenska

DE

anhaltend {adjektiv}

volume_up
In der Erwägung I prangert der Berichterstatter zu Recht die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit an.
Föredraganden nämner med rätta i beaktnade I den ihållande höga arbetslösheten.
Massenarbeitslosigkeit und anhaltende Armut gehen in erster Linie auf das Konto politischer Faktoren.
Massarbetslöshet och ihållande fattigdom har huvudsakligen politiska orsaker.
Dem Wahlrat Simbabwes zufolge machen die anhaltenden Gewalttätigkeiten freie und faire Wahlen unmöglich.
Enligt Zimbabwes valråd omöjliggör det ihållande våldet fria och rättvisa val.

Användningsexempel för "anhaltend" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanIn der Erwägung I prangert der Berichterstatter zu Recht die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit an.
Föredraganden nämner med rätta i beaktnade I den ihållande höga arbetslösheten.
GermanEs geht auch darum, einen wirksamen sozialen Schutz anhaltend zu sichern.
Det handlar också om att permanent säkra en effektiv social trygghet.
GermanIn der Ostsee jedoch wären die Konsequenzen weitaus verhängnisvoller und länger anhaltend als im Atlantischen Ozean.
I Östersjön skulle emellertid följderna bli mycket svårare och mer långsiktiga än i Atlanten.
GermanEin Hauptgrund für diese bedauerliche Haushaltslage ist das anhaltend niedrige Wirtschaftswachstum in Europa.
En av de viktigaste orsakerna till detta olyckliga budgetläge har varit den fortsatt låga tillväxttakten i Europa.
GermanGesprächsthema sollte ein gemeinsamer Standpunkt hinsichtlich der anhaltend destabilisierenden internationalen Rolle des Irak sein.
Temat skulle vara gemensamma åtgärder mot Iraks fortsatta destabiliserande roll internationellt.
GermanDer Erfolg sollte fassbar und anhaltend sein.
Framgången måste vara effektiv och bestående.
GermanDas Lohn- und Gehaltsgefälle zwischen Frauen und Männern ist wirklich sehr groß und anhaltend zu stark.
Det stämmer att skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner är mycket stora, och skillnaderna fortsätter att vara alltför stora.
GermanIn den Vereinigten Staaten sorgen Finanz- und Steueranreize sowie Produktivitätssteigerungen für anhaltend hohe Wachstumsraten.
I Förenta staterna hålls tillväxttakten uppe genom monetär och fiskal stimulans och en produktivitetsökning.
GermanDie im gesamten Fälligkeitsspektrum anhaltend niedrigen Zinssätze haben wesentlich zur Stärkung der Wirtschaftsaktivität beigetragen.
Räntorna förblev låga över hela löptidsspektrumet och gav på så sätt betydande stöd till den ekonomiska aktiviteten.
GermanDer zweite Indikator: das anhaltend große Vertrauen von seiten der Verbraucher nach der starken Zunahme in den letzten Monaten.
Den andra indikatorn: bibehållandet av en hög grad av konsumentförtroende efter den starka förbättringen de senaste månaderna.
GermanEine vollständige und effektive Umsetzung ist von entscheidender Bedeutung dafür, dass die Reformen dauerhaft und anhaltend sind.
Ett komplett och effektivt genomförande är absolut nödvändigt för att man ska kunna garantera att reformerna är varaktiga och pågående.
GermanDer Grund für diese Entschließung ist schon erläutert worden: die anhaltend äußerst gravierende politische und soziale Lage in Äquatorialguinea.
Skälen till denna resolution har redan förklarats: i Ekvatorialguinea råder en extremt allvarlig politisk och social situation.
GermanDoch genau dieser Punkt, nämlich die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit und die Notwendigkeit, dass wir diese Probleme angehen, sind ein Argument für Hampton Court.
Men just den kommentar han gör om varaktig arbetslöshet och vikten av att vi tar itu med de utmaningarna talar för Hampton Court.
GermanEinerseits teile ich die Auffassung all jener, die anhaltend starken diplomatischen Druck auf die Regierung des Sudan für absolut notwendig erachten.
Å ena sidan delar jag känslorna hos alla de som har sagt att fortsatta kraftiga diplomatiska påtryckningar på Sudans regering är ett absolut måste.
GermanAnhaltend hohe Ölpreise sind eine nicht zu unterschätzende Gefahr für das Wachstum der Weltwirtschaft und haben insbesondere für ärmere Länder negative Auswirkungen.
Ihållande höga oljepriser utgör en tydlig risk för den globala ekonomiska tillväxten och är en särskilt skadlig faktor för fattigare länder.
GermanAlle Herausforderungen­ Erweiterung, Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich, anhaltend hohe Arbeitslosigkeit­ sind mit der Finanzierungsfrage verbunden.
Alla utmaningar - utvidgning, konkurrenskraft i en internationell jämförelse, ihållande hög arbetslöshet - är förknippade med finansieringsfrågan.
GermanDas niedrige Zinsniveau begünstigt ferner die Zunahme von Krediten für den Privatsektor, und wir beobachten ein anhaltend starkes Wachstum der Eigenheimdarlehen.
Den låga räntenivån ger också bränsle till en ökad utlåning till den privata sektorn och vi har kunnat se en fortsatt stark ökning av lån till bostadsköp.
GermanUnser Ziel bei der Überarbeitung der Richtlinie liegt auf der Hand: Wir wollen für einen anhaltend hohen Standard in Sachen Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz sorgen.
Vårt mål med att revidera direktivet är helt klart, nämligen att garantera en fortsatt hög standard för hälsan och säkerheten på arbetsplatserna.
GermanIn den einzelnen Mitgliedstaaten wird oft und anhaltend diskutiert, welche Maßnahmen in dieser Hinsicht, insbesondere auf dem Sektor der Kleinunternehmen, ergriffen werden könnten.
Det förs ofta och alltid en debatt inom medlemsstaterna om åtgärder som kan vidtas med avseende på dessa frågor, speciellt inom småföretagarsektorn.
GermanDrittens: Niedriges Wirtschaftswachstum und eine anhaltend hoher Arbeitslosigkeit machen eine deutliche Verringerung des Haushaltsdefizits und der öffentlichen Verschuldung schwierig.
För det tredje medför en låg ekonomisk tillväxt och en fortsatt hög arbetslöshet att det blir svårt att väsentligt minska budgetunderskottet och statsskulden.