"anhalten" - Svensk översättning

DE

"anhalten" på svenska

SV
DE

anhalten [anhaltend|angehalten] {verb}

volume_up
lch muss anhalten und Mimi ein Sandwich und ein gefrorenes Eclair kaufen.
Jag måste stanna och köpa en macka och en bakelse till Mimi.
Fahrer geraten in unvorhergesehene Staus, derentwegen sie häufiger anhalten müssen als beispielsweise für Essenpausen.
Förare får att göra med oförutsedda bilköer, varigenom de oftare måste stanna för att äta till exempel.
Säg åt honom att stanna.

Användningsexempel för "anhalten" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanEbenso lange wird auch der Widerstand der friedliebenden Kräfte der Völker anhalten.
Lika långvarigt kommer de fredssträvande folkliga krafternas kamp att bli.
GermanDa nun der Druck weiter anhalten muss, ist das Vorgehen der Kommission am besten.
Med hänsyn till behovet av fortsatta påtryckningar är kommissionens uppläggning den bästa.
GermanDie Kommission möchte die Landwirte zur Produktion von Qualitätsprodukten anhalten.
Kommissionen vill stimulera bönderna att producera kvalitetsprodukter.
GermanIch hoffe, diese Unterstützung wird so lange anhalten, bis sich die Branche erholt.
Jag hoppas att han kommer att fortsätta med sitt stöd ända tills sektorn har återhämtat sig.
GermanDer Bericht stellt fest, daß die ethnischen Konflikte in Sri Lanka anhalten.
I betänkandet säger man att det inte finns något slut på de etniska konflikterna i Sri Lanka.
GermanAußerdem können Sie mithilfe dieser Funktion Downloads anhalten und neu starten.
Om en fil kan vara skadlig visas en varning och du kan välja att avbryta eller starta om hämtningen.
GermanDeswegen müssen wir an die Grenzen des Machbaren gehen und dürfen nicht vorher anhalten.
Vi måste därför sträcka oss så långt det absolut går, men vi får inte låta oss nöja med det.
GermanNur durch eine bessere Überlebensquote der Kinder werden wir das Bevölkerungswachstum anhalten.
Det är bara genom barnaöverlevnad som vi kan stoppa befolkningsökningen.
GermanAber die jüngsten Skandale und die Dramen, die wir miterlebt haben, sollten uns zur Vorsicht anhalten.
Men skandalerna nyligen och de draman vi bevittnat måste göra oss mer försiktiga.
GermanMan muss das Herz anhalten und braucht drei Minuten für den Eingriff.
Man måste stoppa hjärtat och utföra korrigeringen inom tre minuter.
GermanHoffen wir, dass der politische Wille und die Dynamik anhalten – zum Wohle von uns allen.
Låt oss hoppas att den politiska viljan kvarstår och att drivkraften varar – för allas vår skull.
Germanlch muss anhalten und Mimi ein Sandwich und ein gefrorenes Eclair kaufen.
Jag måste stanna och köpa en macka och en bakelse till Mimi.
GermanSie können es anhalten, in ihrem Tempo wiederholen, wann sie es wollen.
De kan pausa, repetera i sin egen takt, när de själva vill.
GermanDer Rat sollte die Mitgliedstaaten dazu anhalten, entsprechende Vorlagen bei den Vereinten Nationen einzubringen.
Rådet bör uppmuntra medlemsstaterna att inkomma med synpunkter på detta till FN.
GermanDeshalb müssen wir unsere russischen Kolleginnen und Kollegen zum Dialog, zum Einvernehmen anhalten.
Och vi, kära kolleger, måste alltså beveka våra ryska kollegor till förhandlingar, till samförstånd.
GermanDie Krise wird anhalten und sich sogar verschlimmern, wenn die Bemühungen um Prävention nicht weitergeführt werden.
Krisen kommer att hålla i sig och t.o.m. förvärras om inte förebyggande åtgärder vidtas.
GermanIch begrüße deshalb die Unterstützung dieses Hauses und vertraue darauf, daß sie anhalten wird.
Därför välkomnar jag stödet från denna kammare i dessa ansträngningar och förlitar mig på dess fortsatta stöd.
GermanWir wissen, dass diese Entwicklung auch künftig anhalten wird.
Vi vet att det kommer att fortsätta att vara så.
GermanDieser starke Druck wird wahrscheinlich 1999 anhalten, wenn auch vielleicht nicht in solchem Maße wie 1998.
Denna starka press kommer troligen att fortsätta 1999, fast kanske inte på så höga nivåer som under 1998.
GermanAls Afrikaner freuen wir uns, dass der Frieden in diesem Teil unserer Welt anhält und weiter anhalten wird.
Som afrikaner gläds vi åt att freden i den här delen av vår värld håller i sig och kommer att hålla i sig.