"Angriff" - Svensk översättning

DE

"Angriff" på svenska

DE

Angriff {maskulinum}

volume_up
Angriff (även: Anfall, Attacke)
Dabei handelt es sich um einen konzertierten Angriff auf die Volksbewegung.
Det handlar om en organiserad attack på den folkliga rörelsen.
Sie dürfen es nicht als einen Angriff des Westens auf die arabische Welt sehen.
De får inte se den som västvärldens attack på arabvärlden.
Im Hafen war zu beobachten, wie der Reeder den Angriff der Sondereinheiten dirigierte.
I hamnen såg vi en redare som ledde specialstyrkornas attack.
Angriff (även: Attacke)
Die meisten von uns haben begriffen, dass ein Angriff auf die USA auch ein Angriff auf uns ist.
De flesta av oss har insett att ett angrepp på USA är ett angrepp på oss.
Ein Angriff auf ein EU-Mitglied ist ein Angriff auf uns alle.
Ett angrepp på ett EU-land är det samma som ett angrepp på oss alla.
Ein präventiver Krieg ist nichts anderes als ein aktiver und einseitiger Angriff.
Ett förebyggande krig är ingenting annat än ett aktivt och ensidigt angrepp.

Användningsexempel för "Angriff" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanBesonders freut mich, daß das Kapitel Energie nunmehr in Angriff genommen wurde.
Det gör mig särskilt glad att se att kapitlet som behandlar energi nu har inletts.
German2006 wird ein wesentliches Jahr sein, um all diese Probleme in Angriff zu nehmen.
År 2006 kommer att bli avgörande vad gäller att ta itu med alla dessa frågor.
GermanDie amerikanische Industrie hat ihre Umstrukturierung bereits in Angriff genommen.
För närvarande har den amerikanska flygmarknaden redan inlett sin omstrukturering.
GermanNun werden nur zwei Länder in die in Angriff genommene Initiative einbezogen.
Det är också bara två länder som omfattas av det initiativ som har lagts fram.
GermanEin präventiver Krieg ist nichts anderes als ein aktiver und einseitiger Angriff.
Ett förebyggande krig är ingenting annat än ett aktivt och ensidigt angrepp.
GermanWenn man Koch ist und sie auf die Karte nimmt, riskiert man glatt einen Angriff.
Om du är kock och sätter upp det på menyn, riskerar du att bli överfallen.
GermanUnter dem Strich werden die bestehenden Probleme damit nicht in Angriff genommen.
Detta betyder i slutändan att de nuvarande problemen inte kommer att lösas.
GermanDie notwendigen vorbereitenden Verwaltungsmaßnahmen müssen in Angriff genommen werden.
Det är nödvändigt att inleda de förberedande åtgärderna av administrativt slag.
GermanDas müssen wir in Angriff nehmen, wenn wir wirklich unsere Politik verbessern wollen.
Detta är något som vi måste ta itu med om vi verkligen vill genomföra vår politik.
GermanNatürlich kann der Bericht Cox nicht all diese Probleme auf einmal in Angriff nehmen.
I Coxbetänkandet kan naturligtvis inte alla de här problemen behandlas på en gång.
GermanUnser politischer Wille, sie in Angriff zu nehmen, ist leider sehr schwach.
Men vår politiska vilja att ta itu med dem är tyvärr mycket liten, fru ordförande.
GermanZweitens sollte eine Reform des europäischen Sozialmodells in Angriff genommen werden.
För det andra borde man försöka att reformera den europeiska sociala modellen.
GermanDieser bürokratische Coup ist untragbar und ein Angriff auf die Freiheit.
Denna statskupp i fråga om reglementet är oacceptabel och destruktiv för friheten.
GermanWelche Folgen wird ein Angriff auf den Irak für die gesamte Region haben?
Vilka konsekvenser kommer ett eventuellt angrepp mot Irak att få för hela regionen?
GermanDie Präsidentschaft und die Kommission sind bereit, diese Arbeit in Angriff zu nehmen.
Både ordförandeskapet och kommissionen är villiga att sätta i gång med detta arbete.
GermanDarin wird klipp und klar auf die Probleme verwiesen, die es in Angriff zu nehmen gilt.
I betänkandet fastställs klart och tydligt de utmaningar som vi bör inrikta oss på.
GermanDas haben die Staats- und Regierungschefs gesagt, also sollen sie es in Angriff nehmen.
Detta har stats- och regeringscheferna sagt, må de således sätta i gång det.
GermanEs wurden Projekte in Angriff genommen, deren Legitimität von der Verfassung abhing.
Man har påbörjat projekt som beror på konstitutionen för sin legitimitet.
GermanWir dürfen einfach eines nicht vergessen: Der Angriff ist von Serbien ausgegangen!
Vi får helt enkelt inte glömma en sak: angreppet startade från Serbien!
GermanWir müssen die Reform der Arbeit der Europäischen Kommission unbedingt in Angriff nehmen.
Vi måste absolut göra någonting för att reformera Europeiska kommissionens arbete.

Synonymer (tyska) till "Angriff":

Angriff