"angesichts" - Svensk översättning

DE

"angesichts" på svenska

SV
SV
DE

angesichts {preposition}

volume_up
Diese Charta wird, angesichts der extremistischen Auswüchse....
Denna stadga kommer, med hänsyn till extremismens framfart att garantera...
Angesichts dieser doppelten Forderung gilt es zwei Möglichkeiten zu prüfen.
Med hänsyn till detta dubbla krav måste två möjligheter granskas, mina damer och herrar.
Angesichts des hohen Überschusses müssen die Rollen somit umgekehrt werden.
Med hänsyn till det stora överskottet måste vi alltså se till att rollerna blir ombytta.

Användningsexempel för "angesichts" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanAngesichts der massiven Vertreibung der Zivilbevölkerung ist sie viel zu schwach.
Med tanke på den massiva fördrivningen av civilbefolkningen är den alltför svag.
GermanUnd angesichts der Tatsache, dass ich nur 13 Minuten habe, wird es schnell gehen.
Och med tanke på att jag har 13 minuter att göra detta kommer det gå ganska fort.
GermanAngesichts der untragbaren Zustände haben wir bisher 105 Mio. EUR bereitgestellt.
Situationen är nu så fruktansvärd att vi hittills har använt 105 miljoner euro.
GermanDie Europäische Union kann angesichts dieser Situation nicht gleichgültig bleiben.
Europeiska unionen kan inte fortsätta att vara likgiltig inför denna situation.
GermanAngesichts dessen hat es Verhandlungsversuche gegeben, sind Fehler gemacht worden.
I detta läge har det förekommit förhandlingsförsök och det har gjorts misstag.
GermanSie können angesichts ihres Erfolgs im Erweiterungsprozess für Rumänien stolz sein.
De skall vara stolta över sina framgångar i utvidgningsprocessen för Rumänien.
GermanAngesichts der unbefriedigenden Antwort der Kommission auf meine Anfrage ( H-0167/02
Med tanke på kommissionens otillfredsställande svar på min fråga ( H-0167 / 02
GermanAngesichts dieser legislativen Verordnung hat sich nun ihre Haltung geändert.
I förhållande till denna lagbestämmelse har kommissionens attityd förändrats.
GermanAngesichts einer offiziellen Delegation in Havanna sollte dies möglich sein.
Eftersom vi har en officiell delegation i Havanna borde det vara genomförbart.
GermanDies sollte angesichts der knappen Mittel in Zukunft nicht zur Regel werden.
Detta borde med tanke på de knappa medlen inte få bli till regel i framtiden.
GermanWollen wir angesichts solch unverantwortlicher Perspektiven untätig bleiben?
Kommer vi att vara redo för handling när vi står inför sådana ansvarslösa utsikter?
GermanAngesichts dieser Katastrophen müssen wir zusammenstehen und auf Solidarität setzen.
När vi står inför dessa katastrofer måste vi gå samman och låta solidariteten råda.
GermanDas ist nicht zuletzt angesichts der kommenden Erweiterung der EU von Bedeutung.
Detta är inte minst viktigt med tanke på den kommande utvidgningen av EU.
GermanAngesichts dieser dramatischen Situation sind umfangreiche Maßnahmen erforderlich.
Inför denna dramatiska situation är det nödvändigt med omfattande åtgärder.
GermanIch habe mich angesichts meiner Redezeit für die zweite Alternative entschieden.
Med tanke på min talartid har jag bestämt mig för det andra alternativet.
GermanObwohl es um enorme Mittel geht, sind sie angesichts der Probleme jedoch sehr gering.
Även om resurserna är stora är de ändå väldigt knappa i förhållande till problemen.
GermanWir sind alle gespannt auf Ihre Ausführungen angesichts des steigenden Eurowertes!
Vi är alla spända på att få höra er redogörelse för eurons stigande värde!
GermanAngesichts des Drucks, der auf den Iran ausgeübt wird, bin ich zutiefst besorgt.
Den press som Iran utsätts för utgör en anledning till djup oro för mig.
GermanAngesichts des Wettbewerbs sollte es nicht schwer sein, neue Arbeitskräfte anzuwerben.
Det får med tanke på konkurrensen inte bli svårt att rekrytera ny arbetskraft.
GermanAngesichts dieser Einvernehmlichkeit beuge ich mich ebenfalls diesen Erfahrungen.
Med tanke på graden av entente, böjer jag mig också för denna erfarenhet.