"angehören" - Svensk översättning

DE

"angehören" på svenska

DE

angehören [angehörend|angehört] {verb}

volume_up
Nicht einmal die Partei, der Herr Elles und ich mit Stolz angehören, würde dies tun.
Till och med det parti som Elles och jag är stolta över att tillhöra skulle inte göra det.
Die Kommission empfahl jedoch, dass Bulgarien nicht der ersten Erweiterungswelle angehören sollte.
Enligt kommissionens rekommendationer skulle emellertid Bulgarien inte tillhöra den första vågen av anslutningsländer.
Hierbei handelt es sich wahrhaftig um die Art von autoritärem Verhalten, die der Vergangenheit angehören sollte.
Detta är verkligen en typ av auktoritärt beteende som borde tillhöra det förgångna.

Användningsexempel för "angehören" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDies betrifft nicht nur die Christdemokraten, die seiner Schwesterpartei angehören.
Detta omfattar inte enbart oss kristdemokrater som tillhör hans systerparti.
GermanBald werden Herzleiden, Krebs und vieles mehr der Vergangenheit angehören.
Hjärtsjukdomar, cancer och mycket mer kommer att vara en del av det förflutna.
GermanSchließlich sollte niemand je vergessen, dass wir alle einer Welt angehören.
Till sist och mer allmänt får ingen någonsin glömma att vi är en del av samma värld.
GermanDies ist jedoch nicht der Fall, da drei EU-Mitgliedstaaten nicht der Eurozone angehören.
Men så är inte fallet, eftersom tre medlemmar av unionen inte tillhör euroområdet.
GermanDie Kunden kommen aus Nachbarländern, die schon lange der Europäischen Union angehören.
Kunderna kommer från grannländer som länge har varit medlemmar i Europeiska unionen.
GermanDoch genau diese Form der Kommunikation muss der Vergangenheit angehören.
Det är emellertid den här sortens kommunikation som vi verkligen behöver bli av med.
GermanDie Gruppe von Laeken ist ein Team, dem Jean-Luc Dehaene und Giuliano Amato angehören.
Laekengruppen är en grupp där Jean-Luc Dehaene och Giuliano Amato ingår som medlemmar.
GermanLetzten Endes spielt es keine Rolle, welcher Nationalität wir angehören.
Till syvende och sist spelar det ingen roll vilken nationalitet vi tillhör.
GermanDiese Verurteilung allein symbolisiert, dass wir alle einer europäischen Familie angehören.
Det fördömandet i sig är en symbol för att vi är medlemmar av en europeisk familj.
GermanNicht einmal die Partei, der Herr Elles und ich mit Stolz angehören, würde dies tun.
Till och med det parti som Elles och jag är stolta över att tillhöra skulle inte göra det.
GermanObgleich wir derselben politischen Familie angehören, waren wir nicht immer einer Meinung.
Även om vi hör till samma politiska familj har vi inte alltid varit överens.
GermanDem Kollegium der Kommissarinnen und Kommissare sollte eine bedeutende Zahl von MdEP angehören.
Ett betydande antal parlamentsledamöter borde ingå i kommissionärernas kollegium.
GermanDie Tatsache, dass der Europäischen Union 15 Mitgliedstaaten angehören, erschwert das Verfahren weiter.
Det faktum att det finns 15 medlemsstater krånglar till förfarandet ytterligare.
GermanMit den Verbänden, denen sie angehören, könnten wir allerdings leicht Diskussionen führen.
Vi skulle emellertid utan svårighet kunna anordna diskussioner med de förbund som de tillhör.
GermanDemnächst treten zehn Länder bei, die allesamt nicht der Eurozone angehören werden.
Vi kommer snart att utökas med tio länder, av vilka inget land kommer att vara medlem i euroområdet.
GermanVölker, die der Familie der Nationen angehören, orientieren sich an Gesetzen.
Människor som lever i nationernas familj lever efter lagen.
GermanWir hoffen jedoch, dass es bald der Vergangenheit angehören wird.
Vi hoppas emellertid att det snart kommer att höra det förflutna till.
GermanDie Länder, die der WWU angehören wollen, müssen selbst darüber entscheiden.
De länder som skall ingå i EMU måste själva avgöra detta.
GermanSonst werden sie für lange Zeit nicht dem Arbeitsmarkt angehören.
Annars kommer de att hamna utanför arbetsmarknaden under lång tid.
GermanEine instabile Währung hat negative Folgen für uns alle, ob wir nun der Euro-Zone angehören oder nicht.
Valutaoro är dåligt för oss alla, antingen vi befinner oss i eller utanför euroområdet.

Synonymer (tyska) till "angehören":

angehören