"anführen" - Svensk översättning

DE

"anführen" på svenska

DE

anführen [anführend|angeführt] {verb}

volume_up
anführen
Bezüglich der Transportdauer möchte ich die folgenden Punkte anführen.
När det gäller transporttiden vill jag anföra följande två punkter.
Ich möchte zwei Punkte zur Kennzeichnung hier anführen.
Jag skulle vilja anföra två punkter till frågan om märkning.
Ich möchte das Beispiel, das vorhin schon aufgegriffen wurde, noch einmal anführen.
Jag vill än en gång anföra det exempel, som just har nämnts.
Die algerischen Frauen müssen die bürgerliche, die politische Gesellschaft dieses Landes anführen.
De algeriska kvinnorna måste leda det civila och politiska samhället i detta land.
Es darf sich keine feste Kerntruppe bilden, welche die Entwicklung anführt, sondern alle Mitgliedstaaten müssen respektiert werden.
Låt bli att bilda en fast kärntrupp, som skall leda utvecklingen, utan respektera alla medlemsländer.
Hat die Vereinigung noch keine Terrorakte verübt, ist für das Anführen einer solchen Vereinigung gleichermaßen eine Strafe von 8 Jahren vorgesehen.
Om gruppen ännu inte utfört några terroristgärningar är straffet för att leda en sådan grupp också åtta år.

Användningsexempel för "anführen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanIch möchte nur eine punktuelle Argumentation zum Thema der Kosten anführen.
Jag skulle bara vilja göra ett inlägg i detaljen angående frågan om kostnaderna.
GermanDer letzte Punkt, den ich anführen möchte, betrifft die nationalen Richter.
Den sista punkt jag vill ta upp, herr talman, gäller den nationella domarkåren.
GermanIn der mir zur Verfügung stehenden knappen Redezeit werde ich fünf Punkte anführen.
Fem punkter kommer jag att ta upp under den korta tid som står till mitt förfogande.
GermanIch muß gegenüber dem Herrn Bundeskanzler jedoch einen negativen Punkt anführen.
Jag har en negativ sak som jag måste nämna för förbundskansler Schröder.
GermanHerr Kommissar, ich möchte zwei Beispiele anführen, die mir große Sorge bereiten.
Herr ledamot av kommissionen, jag skall nämna två exempel som oroar mig väldigt mycket.
GermanIch möchte ein Beispiel anführen, das ich gestern Abend Präsident Barroso genannt habe.
Jag vill nämna ett exempel som jag tog upp med José Manuel Barroso i går kväll.
GermanDiese Tatsachen sollten wir als Argumente auf unserer Konferenz in Bonn anführen.
Dessa fakta skall vi använda oss av som argument under vårt möte i Bonn.
GermanEs lassen sich mehrere interessante Genehmigungen anführen, die Beispielcharakter haben.
Man skulle kunna nämna flera intressanta tillstånd som faller inom dessa ramar.
GermanZur Transparenz möchte ich ein Beispiel anführen: Artikel 133 zur Handelspolitik.
När det gäller öppenheten skulle jag vilja ge ett exempel: artikel 133 om handelspolitiken.
GermanLassen Sie mich ein kleines Beispiel anführen, wie es um diesen Begriff in der Praxis steht.
Låt mig ge ett litet exempel på hur det står till med detta begrepp i praktiken.
GermanDes Weiteren möchte ich natürlich auch die Forschung und Innovation anführen.
Jag ska naturligtvis avsluta genom att nämna forskning och nyskapande.
GermanIch möchte einen zweiten wichtigen Aspekt zur Binnenmarktstrategie anführen.
Jag vill säga en andra viktig sak om strategin för den inre marknaden.
GermanIch möchte nur eine Bemerkung zu den Ausführungen von Herrn Barón Crespo anführen.
Jag vill bara göra ett påpekande angående det som Enrique Barón Crespo sade i sitt anförande.
GermanIch könnte wahnwitzige Beispiele anführen, aber dazu reicht die Zeit leider nicht.
Jag kan ge svindlande exempel på detta, men det har jag tyvärr inte tillräckligt med tid för.
GermanIch möchte hier nur als Beispiel die Speicherung von Telekommunikationsdaten anführen.
Låt mig hänvisa till exemplet med bevarandet av uppgifter inom telekommunikationsområdet.
GermanIch will nur mal eines anführen: Da gibt es etwa ein Unternehmen Alfa Cie.
Jag vill bara nämna en: Det finns t.ex. ett företag vid namn Alfa Cie.
GermanWenn es unsere Zeit zuließe, könnte ich noch zahlreiche weitere Beispiele anführen.
Rasistiska fördomar undergräver säkerhet och får inte spela någon roll i vår säkerhetspolitik.
GermanAls Beispiel möchte ich hier das Mittelmeer und im besonderen die Fischerei in Italien anführen.
Låt mig nämna Medelhavet som exempel, och då framför allt fisket i mitt eget land.
GermanLassen Sie mich nun einige Hauptpunkte des Haushaltsentwurfs des Rates anführen.
Låt mig härefter nämna några huvuddrag i rådets budgetförslag:
GermanIch könnte weitere Punkte anführen, aber es gibt viele Redner, die zu Wort kommen möchten.
Jag skulle kunna ta upp fler punkter, men det är många som vill tala i den här debatten.

Synonymer (tyska) till "anführen":

anführen