"anfügen" - Svensk översättning

DE

"anfügen" på svenska

DE

anfügen [anfügend|angefügt] {verb}

volume_up
Ich möchte lediglich noch ein Element anfügen, nämlich die Liberalisierung.
Jag skall tillfoga en aspekt till och den aspekten är avregleringen.
Ich möchte noch anfügen, dass ich eine Stimmerklärung zum Bericht Flemming vorgesehen hatte.
Jag skulle vilja tillfoga att jag hade förberett en röstförklaring om Flemming-betänkandet.
Wenn ich diese Bemerkung anfügen darf: Die TEN sind aus meiner Sicht von Anfang an etwas überhöht worden.
Låt mig få tillfoga detta påpekande: De transeuropeiska näten har ur min synvinkel redan från börjat överdrivits.

Användningsexempel för "anfügen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanSodann werde ich einige Bemerkungen zu Zypern, zur Türkei und zu Malta anfügen.
Jag kommer därefter att göra några kommentarer om Cypern, Turkiet och Malta.
GermanZum Änderungsantrag 3 möchte ich aber noch einen zusätzlichen Punkt anfügen.
Vad gäller ändringsförslag 3 däremot, skulle jag vilja lägga till en punkt.
GermanLassen Sich mich einen letzten Punkt anfügen: In Europa muss viel Flexibilität entstehen.
Låt mig tillägga en sista sak: det måste skapas stor flexibilitet i Europa.
GermanDies wollte ich angesichts der von Ihnen soeben geäußerten Bedenken noch anfügen.
Jag ville förtydliga detta apropå den oro ni just gav uttryck för.
GermanVielleicht sollte ich hier anfügen, das mich dieser Punkt ganz besonders betrifft.
Jag bör kanske tillkännage ett personligt intresse på denna punkt.
GermanIm übrigen muß ich zur außergewöhnlichen Lage in diesem Land drei weitere Bemerkungen anfügen.
Vidare föranleder den särskilda situationen i detta land tre andra påpekanden.
GermanIch sollte anfügen, dass die Kommission diesem Bereich besondere Aufmerksamkeit schenkt.
Jag vill tillägga att detta är ett område som kommissionen fäster särskilt stor vikt vid.
GermanIch möchte lediglich noch ein Element anfügen, nämlich die Liberalisierung.
Jag skall tillfoga en aspekt till och den aspekten är avregleringen.
GermanBevor ich schließe, lassen Sie mich noch ein paar Worte zur Internet-Governance anfügen.
Innan jag avslutar vill jag tillägga några ord om styrning av Internet.
GermanIch möchte nun ein paar Worte zu den Beziehungen zwischen der Union und der Bank anfügen.
Jag vill lägga till några ord om förhållandet mellan unionen och banken.
GermanIch möchte noch anfügen, dass ich eine Stimmerklärung zum Bericht Flemming vorgesehen hatte.
Jag skulle vilja tillfoga att jag hade förberett en röstförklaring om Flemming-betänkandet.
GermanAls Schattenberichterstatterin möchte ich allerdings zwei Zusatzbemerkungen anfügen.
Som medföredragande vill jag dock bidra med två kompletterande kommentarer till föredragandens arbete.
GermanIch will noch einige Betrachtungen zum Thema der Kofinanzierung anfügen.
Jag vill tillägga ett par saker i frågan om medfinansiering.
GermanZum Abschluß will ich nur eine kurze Bemerkung über die Bedeutung der Verstoßverfahren anfügen.
Avslutningsvis skall jag mycket snabbt kommentera betydelsen av förfarandet vid lagöverträdelser.
GermanAbschließend möchte ich noch einige Anmerkungen zur Frage der politischen Verantwortlichkeit anfügen.
Till sist vill jag säga några ord om den politiska ansvarigheten.
GermanIch möchte nur noch eine abschließende, grundsätzliche Bemerkung anfügen.
Jag vill bara komma med en sista allmän kommentar.
GermanIch möchte noch eine kurze Bemerkung zu Algerien anfügen.
Jag skulle vilja lägga till en liten kommentar om Algeriet.
GermanEinen Punkt, der mir Sorgen macht, möchte ich noch anfügen.
Jag skulle vilja lägga till en detalj som oroar mig.
GermanDa ich gerade das Wort habe, möchte ich noch etwas anfügen, das ich Frau Doyle gegenüber vergaß zu erwähnen.
Medan jag har ordet skulle jag också vilja nämna något som jag glömde påpeka för den ärade ledamoten.
GermanDieser Überlegung möchte ich noch eine zweite anfügen.
Till denna särskilda synpunkt kan läggas ytterligare en.

Synonymer (tyska) till "anfügen":

anfügen