DE

anfragen [anfragend|angefragt] {verb}

volume_up

Användningsexempel för "anfragen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanNach der Geschäftsordnung werden die Anfragen 57 bis 83 schriftlich beantwortet.
I enlighet med arbetsordningen kommer frågorna nr 57-83 att besvaras skriftligen.
GermanIch teile Ihnen mit, daß die Anfragen 46 bis 86 schriftlich beantwortet werden.
Jag vill informera er om att frågorna 46 till 86 kommer att besvaras skriftligt.
GermanDa sie dasselbe Thema betreffen, werden die Anfragen 1 und 2 gemeinsam behandelt.
Eftersom de behandlar samma ämne, kommer följande frågor att tas upp tillsammans:
GermanDa sie dasselbe Thema betreffen, werden die Anfragen 8 und 9 gemeinsam behandelt.
Eftersom de behandlar samma ämne, kommer följande frågor att tas upp tillsammans:
GermanNach der Geschäftsordnung werden die Anfragen 39 und 40 schriftlich beantwortet.
I enlighet med arbetsordningen kommer frågorna 39 och 40 att besvaras skriftligen.
GermanDa sie dasselbe Thema betreffen, werden die Anfragen 1 bis 4 gemeinsam behandelt.
Eftersom de behandlar samma ämne, kommer frågorna nr1-4 att besvaras tillsammans.
GermanDa sie dasselbe Thema betreffen, werden folgende Anfragen gemeinsam behandelt:
Eftersom de behandlar samma ämne, kommer följande frågor att tas upp tillsammans:
GermanWir kommen nun zur gemeinsamen Aussprache über die folgenden mündlichen Anfragen:
Nästa punkt på föredragningslistan är gemensam debatt om följande muntliga frågor:
GermanDa sie ähnliche Themen betreffen, werden die Anfragen 5 und 6 gemeinsam behandelt.
Eftersom de behandlar samma ämne, kommer frågorna 5 och 6 att tas upp tillsammans.
GermanDa sie dasselbe Thema betreffen, werden die folgenden Anfragen gemeinsam behandelt.
Eftersom de behandlar samma ämne, kommer följande frågor att tas upp tillsammans:
GermanNach der Tagesordnung folgt die Aussprache über die folgenden mündlichen Anfragen
– Nästa punkt på föredragningslistan är en debatt om följande muntliga frågor
GermanAutomatisierte Anfragen jeder Art verstoßen gegen unsere Nutzungsbedingungen.
Att skicka automatiska sökfrågor till Google strider mot våra användarvillkor.
GermanNach der Tagesordnung folgt die Aussprache über folgende mündliche Anfragen:
Nästa punkt på föredragningslistan är diskussionen om följande muntliga frågor:
GermanLeider ist sie am Ende der Liste aufgeführt worden, unter " Sonstige Anfragen ".
Olyckligtvis ser den ut att ha lagts in på slutet, under " Övriga frågor ".
GermanDa sie dasselbe Thema betreffen, werden die folgenden Anfragen gemeinsam behandelt.
– Eftersom de behandlar samma ämne kommer följande frågor att tas upp tillsammans.
GermanDa sie dasselbe Thema betreffen, werden die Anfragen Nr. 1 und 2 gemeinsam behandelt.
Eftersom de behandlar samma ämne, kommer följande frågor att tas upp tillsammans:
GermanDa sie dasselbe Thema betreffen, werden die Anfragen 27 und 28 gemeinsam behandelt.
Eftersom de behandlar samma ämne kommer frågorna 27 och 28 att tas upp tillsammans:
GermanIch will ganz kurz auf die beiden Anfragen von Herrn Menéndez del Valle antworten.
Jag vill mycket kort svara på de två frågor som Menéndez del Valle ställde till mig.
GermanDamit beenden wir den Teil der Fragestunde mit Anfragen an Kommissar Bangemann.
Med detta förklarar jag frågeblocket med frågor till kommissionär Bangemann avslutat.
GermanDa sie dasselbe Thema betreffen, werden die folgenden Anfragen gemeinsam behandelt.
Eftersom följande frågor behandlar samma ärende behandlar vi dem tillsammans:

Synonymer (tyska) till "Anfrage":

Anfrage
auf Anfrage