"Anerkennung" - Svensk översättning

DE

"Anerkennung" på svenska

DE

Anerkennung {femininum}

volume_up
Anerkennung (även: Eingeständnis)
Gegenseitige Anerkennung der Konformität von Telekommunikationsendeinrichtungen
Ömsesidigt erkännande av teleutrustningars överensstämmelse
Wir sollten die gegenseitige Anerkennung der totalen Harmonisierung vorziehen.
Vi föredrar ömsesidigt erkännande framför total harmonisering.
Dies verhinderte oder erschwerte die Anerkennung der Abschlüsse außerordentlich.
Genom att göra detta omöjliggörs eller försvåras ett erkännande av olika examina.
Anerkennung
Anerkennung

Användningsexempel för "Anerkennung" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDies verhinderte oder erschwerte die Anerkennung der Abschlüsse außerordentlich.
Genom att göra detta omöjliggörs eller försvåras ett erkännande av olika examina.
GermanSie brauchen Sinn, sie brauchen Werte, sie brauchen die Anerkennung ihrer Rechte.
De behöver mening och värderingar, de behöver ett erkännande av sina rättigheter.
GermanFerner sieht sie die Anerkennung von Zertifikaten für Emissionsreduktionen vor.
I direktivet tar man också upp erkännande av certifikat för minskning av utsläpp.
GermanDie Rechte der Frau können nicht von der Anerkennung ihrer Spezifik getrennt werden.
Man kan inte särskilja kvinnors rättigheter och erkännandet av kvinnans särdrag.
GermanDie anschließenden Aktionen unseres kubanischen Büros finden meine Anerkennung.
Jag uppskattar den verksamhet som vårt kontor i Kuba har bedrivit sedan dess.
GermanWas fehlt, ist die Anerkennung ihrer Arbeit auf rechtlicher und sozialer Ebene.
Det som saknas är ett erkännande av deras arbete, på både juridisk och social nivå.
GermanEs geht aber nicht darum, gegenseitige Anerkennung um jeden Preis durchzusetzen.
Poängen är dock inte att tvinga fram ömsesidigt erkännande till varje pris.
GermanIch möchte zunächst dem Häuptling Moshood Abiola meine Anerkennung aussprechen.
Jag skulle vilja börja med att ge ett erkännande till statschef Moshood Abiolas liv.
GermanDie EU-Mitgliedstaaten haben ihre Anerkennung Taiwans zugunsten Chinas zurückgezogen.
EU-staterna har dragit tillbaka sitt erkännande av Taiwan till förmån för Kina.
GermanDabei geht es letztendlich um die Anerkennung der Arbeit, die die EU geleistet hat.
Den frågan handlar ytterst om vilken respekt vi ser för det arbete som EU genomför.
GermanSie sind eine Anerkennung für geleistete Arbeit und Anreiz, sich weiterzuentwickeln.
De utgör en belöning för arbetet och en uppmuntran till att utvecklas ytterligare.
GermanDeshalb meine ausdrückliche Anerkennung für die Arbeit des Vizepräsidenten Marinho.
Därför vill jag framföra mitt erkännande av vice ordförande Marinhos insats.
GermanDie Kommission möchte der Berichterstatterin ihre Anerkennung aussprechen.
Det passar sig för kommissionen att uttrycka sin tacksamhet till föredraganden.
GermanWir freuen uns darauf, und ich möchte einmal ein Wort der Anerkennung sagen.
Vi ser fram emot deras ankomst, och jag skulle vilja säga ett par uppskattande ord.
GermanOhne eine Anerkennung Zyperns muss die EU die Beitrittsverhandlungen unterbrechen.
Om Turkiet fortsätter att vägra erkänna Cypern måste EU inställa anslutningssamtalen.
GermanDas Laboratorium genoß einen ganz hervorragenden Ruf und europaweite Anerkennung.
Det laboratoriet hade mycket god renommé, det är välkänt över hela Europa.
GermanUns wäre es aber lieber, daß die Anerkennung direkter und ausdrücklicher wäre.
Vi skulle naturligtvis föredra att erkännandet vore mer direkt och bestämt.
GermanDie Berggebiete kämpfen auch um Anerkennung hinsichtlich der Qualität ihrer Produkte.
Bergsregionerna eftersträvar också ett erkännande av kvaliteten på sina produkter.
GermanTrotz allem möchte ich meine Anerkennung für das Aktionsprogramm aussprechen.
Men allt detta hindrar inte att jag vill ge handlingsprogrammet ett stort erkännande.
GermanIn den Empfehlungen wird auch die gegenseitige Anerkennung der Beweismittel genannt.
Bland rekommendationerna erinrar jag om det ömsesidiga erkännandet av bevis.