"andersherum" - Svensk översättning

DE

"andersherum" på svenska

DE

andersherum {adverb}

volume_up
andersherum
(Applaus) Fangen Sie wie gewohnt an, gehen Sie andersherum um die Schlaufe.
(Applåder) Börja som vanligt, gå åt andra hållet runt öglan.

Användningsexempel för "andersherum" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanEs ist nur Ihr Körper, die Flügel werden Teil des Körpers und andersherum?
Det är enbart din kropp, och vingarna blir en del av kroppen och tvärtom?
GermanAber der Hinweis, es wäre andersherum, macht uns nach außen unglaubwürdig.
Just påståendet att det skulle vara tvärtom gör oss icke trovärdiga utåt.
GermanVor langer Zeit hörte ich Ihren Reden zu und nun ist es andersherum.
För länge sedan brukade jag lyssna till era tal, och nu är det ni som lyssnar till mitt.
German(Applaus) Fangen Sie wie gewohnt an, gehen Sie andersherum um die Schlaufe.
(Applåder) Börja som vanligt, gå åt andra hållet runt öglan.
GermanAndersherum kann man für die europäische Landwirtschaft sagen: Keine Zukunft ohne die Junglandwirte.
Å andra sidan kan man för det europeiska jordbruket säga: Ingen framtid utan de unga jordbrukarna.
GermanJede Kultur ist Kommunikation, doch andersherum ist es nicht so.
All kultur är kommunikation, men det omvända är inte sant.
GermanEbensogut kann man es aber auch andersherum sehen.
GermanEs hätte genau andersherum sein müssen.
GermanAndersherum werden mit den so genannten adulten Stammzellen bereits zahlreiche Krankheiten geheilt, und die Aussichten sind äußerst vielversprechend.
Å andra sidan botar så kallade vuxna stamceller redan flera sjukdomar, och utsikterna är extremt lovande.
GermanDie neue Kommission erinnert mich deshalb an das griechische Sprichwort, „ Manolios zog sich um und setzte seinen Hut andersherum auf“.
Den nya kommissionen påminner mig därför om ett grekiskt ordspråk, ” Manolios ändrade sig och satte hatten bak och fram ”.
GermanAuch in unseren Mitgliedstaaten werden nicht zuerst Regierungen gebildet und dann Wahlen abgehalten, sondern das Verfahren läuft andersherum.
I våra medlemsstater är det inte heller så att regeringen först ställs samman och att det sedan hålls val, utan tvärtom.
GermanEs ist nicht andersherum.
GermanWir sind aber nicht damit einverstanden, dass man uns jedes Mal, wenn wir etwas beschließen, sagt, andersherum muss man es machen, und dann wieder anders herum!
Men vi är inte införstådda med att man varje gång som vi beslutar något säger att det måste göras tvärtom, och sedan återigen tvärtom!
GermanEs ist höchste Zeit, daß wir die Regelung ändern, so daß das Parlament seine Stellungnahme abgeben kann, bevor ein Abkommen in Kraft tritt, anstatt andersherum.
Det är hög tid att vi ändrar denna ordning, så att parlamentet kan avge sitt yttrande innan ett avtal har trätt i kraft, snarare än tvärtom.
GermanAndersherum gesehen, wenn wir nicht darauf achten würden, vom Standpunkt der Knappheit betrachtet, wäre ein kontinentales Wassernetz Verschwendung und würde Verantwortung abnehmen.
Ett kontinentalt nät för vattentransport skulle i stället innebära slöseri, avsaknad av ansvar och på sikt brist om vi inte är försiktiga.
GermanWir könnten das auch andersherum betrachten: Wir haben jetzt den Punkt erreicht, wo Gewissheit und Klarheit sowie starke Unterstützung für die von uns festgelegte Linie erzielt sind.
Vi kan också se på saken på ett omvänt sätt: Vi har nu nått den punkt där det råder en viss säkerhet och tydlighet och ett starkt stöd för den linje vi har fastställt.