DE

andern {adverb}

volume_up
andern
Zum einen geht es um die Habitatrichtlinie und zum andern um die Nitratrichtlinie.
För det första är det habitatdirektivet och för det andra är det nitratdirektivet.
Auf der andern Seite musste ich jedoch auch wieder an die Geschichte der Titanic denken.
Å andra sidan får det mig också att tänka tillbaka på historien om Titanic.
Auf der andern Seite besteht die moralische Verpflichtung, die Arbeitnehmer anzuhören.
Å andra sidan har vi den moraliska skyldigheten till samråd.

Användningsexempel för "andern" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanZum einen geht es um die Habitatrichtlinie und zum andern um die Nitratrichtlinie.
För det första är det habitatdirektivet och för det andra är det nitratdirektivet.
GermanAuf der andern Seite musste ich jedoch auch wieder an die Geschichte der Titanic denken.
Å andra sidan får det mig också att tänka tillbaka på historien om Titanic.
GermanFür die einen schreitet dieser Prozess zu langsam, für die andern zu schnell voran.
En del tycker att den processen framskrider för långsamt, medan andra tycker att den går för fort.
GermanIn meinem Land heißt es: " Im Gespräch lernt man den andern verstehen ".
" Genom att tala förstår folk varandra " säger man i mitt land.
GermanAuf der andern Seite entbehrt diese Richtlinie jedoch einer Rechtsgrundlage, was zu beanstanden ist.
Däremot finns det ingen rättslig grund för det här direktivet, vilket måste beklagas.
GermanAuf der andern Seite besteht die moralische Verpflichtung, die Arbeitnehmer anzuhören.
Å andra sidan har vi den moraliska skyldigheten till samråd.
GermanWir andern müssen deshalb jetzt dafür sorgen, daß die verdächtigen Verbrecher vor Gericht gestellt werden.
Omvärlden måste därför nu se till att de misstänkta förbrytarna förs inför rätta.
GermanEs geht hier hauptsächlich um zwei Elemente: einmal um den Inhalt und zum andern um das Verfahren.
Det handlar här främst om två saker: en som gäller innehållet och en angående förfarandet.
GermanAus eigener Erfahrung weiß ich, wie gefährlich allein das Reisen von einem Ort zum andern in diesem Gebiet ist.
Av egen erfarenhet vet jag hur farligt det är att bara förflytta sig i det här området.
GermanB5-0273/2000 der Abgeordneten Lagendijk und andern im Namen der Fraktion der Grünen / Freie Europäische Allianz;
B5-0273 / 2000 av Lagendijk med flera för Gruppen De gröna / Europeiska fria alliansen;
GermanIch frage mich, ob eine Debatte wie diese in irgendeinem andern politischen Zentrum des reichen Nordens stattfindet.
Jag undrar om en debatt som denna äger rum i något annat politiskt centrum på det rika norra halvklotet.
GermanKein bißchen anders als alle andern...... nicht mehr.
GermanWir hatten stets Kontakt mit andern EU-Ländern.
GermanIch stelle fest, dass der Kommissar diesbezüglich zögert und uns mit einer Ausrede nach der andern abspeist.
Jag kan förstå att kommissionsledamoten tvekar i detta avseende, och han avfärdar oss med den ena ursäkten efter den andra.
GermanWenn du Angst hast, frag ich einen andern.
Men är du för mesig så frågar jag någon annan.
GermanZum andern wirtschaftliche Interessen.
Den andra orsaken är det ekonomiska intresset.
German(Lachen) Deshalb haben sie jedes Mal, wenn sie etwas gefunden haben, das ein wenig anders aussah, diesem einen andern Namen gegeben.
(Skratt) Och så varje gång de fann något som såg lite annorlunda ut, så gavs det ett något annorlunda namn.
GermanZum andern hat es symbolische Bedeutung.
GermanAufgrund des allgemeinen Charakters der Richtlinie können wir das eine nicht vom andern lösen, weshalb wir alles kippen müssen.
Med hänsyn till direktivets allmänna karaktär kan vi inte skilja en från en annan och därför måste vi fälla allt.
GermanVielleicht der Name des Absenders, oder Informationen über die Waren, die von einem Ort zum andern verschickt wurden?
Kanske är det avsändarens namn eller någon information om varorna som skickas från ett ställe till ett annat -- vi vet inte.