"anbringen" - Svensk översättning

DE

"anbringen" på svenska

DE

anbringen [anbringend|angebracht] {verb}

volume_up
anbringen
In diesem Zusammenhang möchte ich zwei Punkte anbringen.
Mot denna bakgrund skulle jag vilja ta upp två saker.
Zuletzt möchte ich noch folgenden Punkt anbringen: Wir sollten niemals unsere Verantwortung gegenüber Afrika vergessen.
Den sista punkt som jag vill ta upp är följande: Glöm aldrig vårt ansvar för Afrika.
Dies sind die wichtigsten Argumente, die ich anbringen möchte.
Detta är vad jag i huvudsak ville ta upp.
Schließlich sollten Überlegungen angestellt werden, inwieweit Warnhinweise auf den Erzeugnissen, wie sie in Frankreich im Werbesektor üblich sind, angebracht wären.
Slutligen bör man diskutera varningssymboler att fästa på produkterna, i likhet med dem som finns i Frankrike i reklam och annonser, och bedöma huruvida de skulle kunna vara effektiva.

Användningsexempel för "anbringen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanEine Anmerkung möchte ich zu Absatz 8 des Berichts von Herrn Wijsenbeek anbringen.
Jag skulle vilja sätta en enstaka randanmärkning vid punkt 8 i Wijsenbeeks betänkande.
GermanTrotz des Erfolgs dieser Richtlinie möchte ich eine Warnung anbringen.
Trots framgången med detta direktiv, vill jag ändå höja ett varningens finger.
GermanIch will zwei Bemerkungen anbringen, eine zur Landwirtschaft und eine zu den Strukturfonds.
Jag skall också göra två kommentarer, en om jordbruket och en om strukturfonderna.
GermanFettschrift, können Sie nachträglich im Text der erzeugten Umschlagseite anbringen.
Markera den här rutan om kuvertet ska ha ett område för avsändaren.
GermanSie haben uns viel Positives berichtet, ich möchte aber hier trotzdem einige Zweifel anbringen.
Ni har redogjort för många positiva saker, men jag vill ändå uttala vissa tvivel.
GermanAbschließend möchte ich eine Bemerkung zu Änderungsantrag 4 von Herrn Lannoye anbringen.
Slutligen vill jag ge en kommentar angående Lannoyes ändringsförslag 4.
GermanIch begrüße dies, möchte aber noch einige Randbemerkungen anbringen.
Jag kan instämma i detta, men jag vill ändå komma med ett par anmärkningar.
GermanIn der Sozialpolitik muß ich auch noch einen Kritikpunkt anbringen.
Vad gäller socialpolitiken så har jag ytterligare en kritik att komma med.
GermanBei dieser Gelegenheit möchte ich jedoch einige Randbemerkungen anbringen.
Jag vill trots det ta tillfället i akt att göra några kommentarer.
GermanIch möchte jedoch zu vier Empfehlungen der Berichterstatterin eine Bemerkung anbringen.
Tillåt mig trots det att sätta en randanmärkning vid fyra av föredragandens rekommendationer.
GermanIch möchte jedoch noch eine Bemerkung zu diesem Bericht anbringen.
Jag vill dock komma med en anmärkning när det gäller det här betänkandet.
GermanZu der bestehenden Krise lassen sich schon jetzt einige Bemerkungen anbringen.
Redan nu kan man göra några påpekanden apropå den här krisen.
GermanSollten wir Projekte mangelhaft durchführen, wollen wir gerne Verbesserungen anbringen.
Är vi dåliga på att göra projekt, så vill vi gärna förbättra dem.
GermanIch möchte hier zum Schluß kommen, aber eine Sache muß ich einfach noch anbringen.
Här skulle jag vilja sluta, men jag måste säga en sak till.
GermanIch möchte noch zwei Bemerkungen anbringen, die mit dem im Einklang stehen, was bereits gesagt wurde.
Jag vill nämna ytterligare två kommentarer i enlighet med vad som redan sagts.
GermanIch gratuliere der Kommissarin und möchte noch einen weiteren Punkt anbringen.
Jag gratulerar kommissionären och vill påpeka ännu en sak.
GermanBevor ich auf diesen Artikel 4 zu sprechen komme, möchte ich eine Vorbemerkung anbringen.
Innan jag går in på denna artikel 4 vill jag göra ett påpekande.
GermanIch möchte nur zwei kurze Punkte zur Vogelgrippe anbringen.
Jag vill bara framföra två kortfattade synpunkter på situationen med fågelinfluensan.
GermanIch möchte eine Bemerkung anbringen und drei Empfehlungen unterbreiten.
Jag skulle vilja göra en iakttagelse och tre rekommendationer.
GermanDaher möchte ich jetzt bei der Besprechung im Plenum noch eine Bemerkung zum Inhalt anbringen.
Det är orsaken till att jag här vid behandlingen i plenum ändå har en kommentar om innehållet.

Synonymer (tyska) till "anbringen":

anbringen