"Anbindung" - Svensk översättning

DE

"Anbindung" på svenska

DE

Anbindung {femininum}

volume_up
Anbindung (även: Anschluss)
Bei Bedarf ist die Anbindung der Netze dieser Gebiete an andere Netze finanziell zu unterstützen.
Vid behov måste man stödja en anslutning av nät inom dessa områden till övriga nät.
Dieser Befehl erstellt die Anbindung der Datenquelle und schließt den Dialog.
Det här kommandot skapar anslutningen av datakällan och stänger dialogrutan.
Hierzu halte ich es für wichtig, die Anbindung an die Eisenbahnknotenpunkte in Betracht zu ziehen.
I detta fall tror jag att det är viktigt att beakta anslutningarna till järnvägsknutarna.

Användningsexempel för "Anbindung" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDieser Befehl erstellt die Anbindung der Datenquelle und schließt den Dialog.
Det här kommandot skapar anslutningen av datakällan och stänger dialogrutan.
GermanIch erinnere nur an die mangelnde infrastrukturelle Anbindung der Küstenregionen.
Jag påminner bara om den bristfälliga infrastrukturen i kustregionerna.
GermanGeplant ist die Anbindung des Litas an den Euro in der zweiten Hälfte des Jahres 2001.
Det planeras att litas skall bindas till euron under andra hälften av 2001.
GermanZweitens natürlich auch über die Schiene und Anbindung an Telekommunikationseinrichtungen.
För det andra givetvis också med hjälp av järnvägar och telekommunikationer.
GermanAuf keinen Fall darf die Liberalisierung des Sektors einer solchen Anbindung im Wege stehen.
Avregleringen av sektorn får aldrig utgöra ett hinder för dessa förbindelser.
GermanDurch sie soll die Anbindung der griechischen und spanischen Inseln verbessert werden.
De har lagts fram för att stärka länkarna med grekiska och spanska öar.
GermanDaher ist ihre Anbindung an andere Netze aus Gründen der Versorgungssicherheit äußerst wichtig.
Det är därför av yttersta vikt att elförsörjningen tryggas genom andra förbindelser.
GermanBei Bedarf ist die Anbindung der Netze dieser Gebiete an andere Netze finanziell zu unterstützen.
Vid behov måste man stödja en anslutning av nät inom dessa områden till övriga nät.
GermanIhre Anbindung an die bestehenden Energienetze verursacht Probleme.
Vi får problem när dessa energier ska anslutas till befintliga energinät.
GermanHierzu halte ich es für wichtig, die Anbindung an die Eisenbahnknotenpunkte in Betracht zu ziehen.
I detta fall tror jag att det är viktigt att beakta anslutningarna till järnvägsknutarna.
GermanDie fehlende Anbindung der baltischen Staaten an die übrige Europäische Union gibt Anlass zur Sorge.
Bristen på samtrafik på elområdet mellan de baltiska staterna och resten av EU är oroväckande.
GermanDie Anbindung an das Hinterland kann in unterschiedlicher Weise erfolgen.
Förbindelserna med omvärlden kan ske på olika sätt.
GermanDie Korridore 4, 8, 9 und 10 betreffen Griechenland und seine Anbindung an die Länder Südwesteuropas.
Korridorerna 4, 8, 9 och 10 inbegriper Grekland och dess förbindelser med länderna i Sydeuropa.
GermanEr hat die Anbindung der Prämien an die Arbeitskraft, also die Sozialbindung, hintertrieben.
Han blockerade den sociala sammanhållning som man kunde uppnått med att knyta premierna till varje arbetare.
GermanEs ist die Herausforderung zur Erarbeitung einer endgültigen Anbindung zwischen Algerien und der Europäischen Union.
Utmaningen är att arbeta för att avgörande band knyts mellan Algeriet och Europeiska unionen.
GermanIhre Anbindung an die verschiedenen Wirtschaftssektoren in den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ist notwendig.
Den behöver kopplas till de ekonomiska sektorer som kan urskiljas i de nationella räkenskaperna.
GermanIm Gegenteil, wir sollten froh sein, dass wir in der EU so viele Knotenpunkte mit internationaler Anbindung besitzen.
Tvärtom, vi borde vara glada över att vi i EU har så många knutpunkter med internationell anknytning.
GermanWas die Ukraine betrifft, so wird die Anbindung an die Europäische Union im Rahmen der ENP von uns sehr unterstützt.
När det gäller Ukraina stöder vi dess koppling till EU inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken.
GermanDer Kommissar hat die Änderungsanträge in bezug auf die spezifische Anbindung von Binnenwasserstraßen an die Häfen nicht gebilligt.
Kommissionären godkände inte ändringsförslagen för de särskilda inre vattenvägsförbindelserna med hamnar.
GermanIn Schottland sind es Fähren, die die Anbindung einiger der abgelegensten und schwächsten Gemeinden der Europäischen Union gewährleisten.
I Skottland utgör färjorna en viktig tjänst för några av EU: s mest avlägsna och sårbara samhällen.